Vigtige datoer

Senest opdateret den 26. marts 2020.

 

DBU Jylland og DBU Fyn har fremlagt forslag om et nyt ”DBU Bredde Vest” for deres medlemsklubber i januar og februar måned. Begge steder blev der stemt for.

I Østdanmark er forberedelserne af forslag til en stærkere fælles organisation stadig i gang. Bestyrelserne for DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland skulle have fremlagt forslag om et nyt ”DBU Bredde Øst” i april/maj 2020.

Grundet den aktuelle coronavirus-krise i Danmark har lokalunionerne i Østdanmark besluttet at udsætte afstemningerne om etablering af et nyt DBU Bredde Øst. De ekstraordinære delegeret- og repræsentantskabsmøder skulle alle have været afviklet i slutningen af april og starten af maj, men bliver nu udsat til et senere tidspunkt afhængigt af regeringens og myndighedernes udmeldinger.

Det betyder, at DBU Bornholm, DBU Lolland-Falster, DBU København og DBU Sjælland nu skal finde nye datoer for afstemningerne. Det ændrer dog ikke på, at dialogen med klubberne om en fusion af lokalunionerne i Østdanmark fortsætter, så snart regeringens og myndighedernes krav og anbefalinger igen gør det muligt.    

 

For at reformen kan gennemføres skal DBU's repræsentantskab stemme for en ændring af DBU's love og DBU Breddes repræsentantskab skal stemme for en samarbejdsaftale og ændrede love for DBU Bredde.