Dispensationsregler

ANSØG OM DISPENSATION HER

 

Generel dispensation:
Der kan normalt uden konsekvens for sportslige resultater – anvendes pr. kamp/stævne max. 2 spillere (11 mands og 8 mands) eller 1 spiller (5 mands), som er født i oktober kvartal året før den pågældende aldersgruppe.

For at tilsikre at brug af kvartalsspillere ikke bruges utilsigtet, skal klubben inden turneringsstart vælge om pågældende hold anvender kvartalsspiller(e). Det er efter dette valg ikke muligt at flytte den (de) pågældende spiller(e) tilbage til ordinært aldersvarende hold. Spilleren er således ”låst” på den valgte årgang. Spilleren kan derfor ikke benyttes under henvisning til turneringsreglement §19.4

DBU Bornholm skal inden turneringsstart modtage navn og fødselsdag på spillere der ønskes benyttet under denne ordning.

Dispensationen er gældende for hele året og kan ikke annulleres


Ekstraordinær- / aldersdispensation:
For at hjælpe klubben kan man søge om at få aldersdispensation for U12 – U14 – U16, hvis klubben ikke har hold i overliggende aldersgruppe.

Eksempel: en U14 spiller – klubben har ikke et U16 hold – Klubben kan derfor søge aldersdispensation.
 .
Bemærk: der kan ikke bruges ”for gamle” spillere i U17 drenge og piger

Ansøgningen skal ske skriftligt til DBU Bornholm af en af klubbens officielle kontaktpersoner.

Aldersdispensationen gælder kun for et turneringshalvår. Ingen hold kan blive rækkevindere ved benyttelse af aldersdispensationsspillere.

Ekstraordinære dispensationsansøgninger behandles på Børne- og Ungeudvalgets førstkommende møde efter modtagelse af ansøgning. Der kan forventes op til 15 arbejdsdages behandlingstid.

Pr. kamp er det maksimale antal af spillere med aldersdispensation samt generel dispensation 
11:11 og 8:8 hold 2 spillere
5:5 hold 1 spiller

Vedtaget af B&U udvalget juni 2016