Dommer i vanskelige kampe

Målgruppe

Dommere med flere års erfaring og som primært dømmer seniorkampe.

Formål

Har til formål at give dig yderligere værktøjer til at forbedre dine forudsætninger for at dømme seniorkampene på lokalunionsniveau. Dette gøres ved at give dig indsigt i:

  • Forskellige persontyper samt egen og andres adfærd
  • Grundlæggende kulturforskelle
  • Spillernes opfattelse af dommerrollen

Kursusbeskrivelse

Veksler mellem teoretiske oplæg, gruppe- og plenumdialog og eksempler via billeder og har følgende overskrifter:

  • Dine forventninger
  • Kulturforskelle
  • Dommer i vanskelige kampe
  • Ledelsesredskaber
  • Opfattelsen af dommeren

Deltagerantal

Kan gennemføres med et deltagerantal på mellem 12 – 30.

Dato/periode/undervisningssted

DBU's lokalunioner udbyder kurserne.