Skab traditioner og sociale aktiviteter

Traditioner, sociale aktiviteter og tilbagevendende årlige begivenheder er vigtigt for, at børnene og de frivillige fortsætter med at være aktive i klubben. Det er vigtigt, at der skabes fællesskab på årgangene, men også på tværs af klubben.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Sørg for, at alle børn tilbydes sociale aktiviteter. Det kan for eksempel være stævneaktiviteter, ture til ind- og udland, opstartsarrangementer, afslutningsarrangementer, fællesspisninger osv.
  • Planlæg for eksempel en fodboldskole, som en årlig tilbagevendende begivenhed for klubbens spillere. Det kan både være i sommerferien, men der er også gode muligheder for at afholde fodboldskole i påskeferien og efterårsferien.
  • For trænerne kan der laves inspirationsture, inspirationsoplæg, fællesspisning osv.
  • Der kan også laves en frivillighedsdag, hvor de frivillige anerkendes og hyldes.