Caseøvelse til træning i børnesynet

Hvordan kan DBU's Børnesyn oversættes til praktisk adfærd?

... Det er et af de spørgsmål, der er blevet stillet oftest omkring udrulningen af DBU's Børnesyn.

DBU Børnefodbold har derfor udarbejdet en caseøvelse, som kan hjælpe med at få børnesynet godt ind under huden på deltagerne i øvelsen. 

Caseøvelsen kan fx bruges på trænermøder, forældremøder eller andre møder i klubben, hvor voksne, der har med børnefodbold at gøre, er samlet.

Som forberedelse til caseøvelsen er det vigtigt, at man har læst DBU’s Børneløfter og læst og set animationsfilmene om DBU’s Børnerettigheder. Dette skal ske for, at man sikrer, at diskussionerne undervejs bunder i fakta om børnesynet og ikke i forskellige subjektive holdninger til, hvordan man skal behandle børn i fodbolden.

Find information om:

At agere efter DBU's Børnesyn kræver både indsigt og træning. Nederst på denne side kan du træne dig selv i Børnesynet.

BRUG CASEØVELSEN PÅ MØDER I KLUBBEN

Her finder du en introduktion til caseøvelsen, som facilitatoren af øvelsen skal sætte sig godt ind i, så vedkommende kan forklare den til deltagerne.

Til brug for facilitatoren af caseøvelsen i klubben finder du her en beskrivelse af alle 30 cases inklusiv beskrivelse af korrekte svar samt alternativ adfærd, der ville have givet en anden kategorisering. Svarene findes i noterne/kommentarerne til hver case.

Her finder du det materiale, der skal printes, forud for gennemførelsen af øvelsen. Materialet placeres i rummet, så alle grupper kan gå hen til det og placere de enkelte cases i kategori og vurdering af adfærden.

Endelig finder du her de 30 cases, som skal printes i et passende antal eksemplarer og fordeles til deltagerne.

Forslag til forenkling af faciliteringen af øvelsen

Øvelsen kan også sagtens laves i en mere simpel form og uden brug af print/papir.

 • Alle deltagere skal op at stå.
 • Facilitator udpeger bestemte steder rundt i lokalet/på gulvet som værende ”rødt”, ”gult” og ”grønt” område.
 • Casen vises på skærmen eller læses op
 • Hver deltager/gruppe stiller sig i det område, som de mener er passende på casen efter at have diskuteret den.
 • Herefter spørger facilitator ind til argumenterne hos forskellige deltagere i forskellige områder.

Denne metode kan benyttes individuelt eller i mindre grupper.

 

AFPRØV CASEØVELSEN PÅ DIG SELV

Hvis din klub ikke planlægger et møde, hvor caseøvelsen skal finde sted, kan du afprøve dig selv og din indsigt i børnesynet her.

Først er det vigtigt, at du har sat dig ind i både DBU's Børneløfter, DBU's Børnerettigheder og UEFA's Child Safeguarding-kategorier, som du kan blive klogere på lige nedenfor. Du skal nemlig også placere hver case i en Safeguarding-kategori, samtidigt med at du gør klart hvilke børneløfter og børnerettigheder, der er på spil i den enkelte case.

Og så skal du selvfølgelig kategorisere de voksnes adfærd som rød, gul eller grøn i forhold til efterlevelse af DBU's Børnesyn.

grøn = god adfærd,

gul = ikke hensigtsmæssig adfærd

rød = misbrug / et overgreb på barnets rettigheder

 

Få indsigt i UEFA's Child Safeguarding-kategorier her:

Fysisk+

Overgreb sker når en person udsætter et barn for:

 • Fysisk skade eller bevidst fravalg af beskyttelse mod sådan ved fx at slå, ruske, klemme osv.
 • At få upassende medicin, gift eller alkohol eller undlade at beskytte barnet mod disse ting

Overtrædelse sker i sport/fodbold når:

 • Træningens natur og intensitet relativt til barnets fysiske udvikling ikke passer
 • Træneren opfordrer til anvendelse af medicin eller doping for at forbedre præstationen.
 • Hvis man spiller kamp eller træner, når man er skadet.
Seksuel+

Overgreb sker, når et barn misbruges af voksne (mænd eller kvinder) eller af andre børn online eller offline for at tilfredsstille egne behov såsom:

 • Upassende fysisk kontakt eller berøring som eks. upassende skadesbehandling el.lign.
 • Befamling, samleje, oralsex, analt samleje eller masturbation.
 • At vise pornografisk materiale for børn.
 • Sexting eller efterspørge eller dele upassende billeder.
 • Upassende fotografering eller videofotografering af børn.

Bemærk: Seksuelt misbrug er også altid følelsesmæssigt misbrug!

Grooming:

 • Grooming er den proces hvor en person opbygger et forhold til et barn for at få deres tillid med henblik på senere seksuelt misbrug.
 • Børn kan blive groomet online eller ansigt til ansigt af en fremmed, en ven eller bekendt eller en person, de møder online.
 • I fodbold kan et barn blive groomet af alle personer, der kan skabe en relation til dem, som eks. træner, holdleder, klubleder, scout, osv.
 • Grooming kan ske meget hurtigt, specielt online.
Psykologisk/følelsesmæssig+

Overgreb indbefatter situationer hvor personer:

 • Hyppigt driller, kritiserer, mobber eller presser børn til at præstere på et niveau, de tydeligvis ikke er i stand til.
 • Udviser kontinuerlig mangel på kærlighed, omsorg eller opmærksomhed.
 • Udviser konstant overbeskyttelse, som afskærmer barnet fra at socialisere.
 • Vedholdende følelsesmæssigt dårlig behandling, som fører til barnets manglende følelsesmæssige udvikling.
 • Konstant giver børn kritik, øgenavne, sarkasme, mobning, racisme eller pres for at præstere på et urealistisk niveau – eller når deres værdi afhænger af sportslige præstationer.

Alle former for misbrug er følelsesmæssigt misbrug!

Mobning er skadeligt og indbefatter bl.a.:

 • Fysisk: Slå, sparke osv. eller stjæle fra.
 • Verbalt: Racistiske, homofobiske eller sexistiske bemærkninger, trusler eller kalde øgenavne.
 • Følelsesmæssigt: Isolere en spiller i træning eller kamp, konstant kritisere eller underminere.
 • Online: Beskeder, sms’er, dele billeder eller lignende på sociale medier.
Forsømmelse+

Forsømmelse sker, når en person ikke opfylder et barns behov for:

 • Mad, drikke, beklædning, helbred
 • Opmærksomhed og omsorg
 • Opsyn eller udsættelse for risiko eller fare

AFPRØV DIN EGEN INDSIGT I DBU'S BØRNESYN HER

Placér hver af de 30 cases i en (eller flere) af UEFA's Child Safeguarding-kategorier. Vurdér hvilke børneløfter og børnerettigheder, der er på spil. Kategorisér den/de voksnes adfærd, som enten rød, gul eller grøn:

grøn = god adfærd

gul = ikke hensigtsmæssig adfærd

rød = misbrug / et overgreb på barnets rettigheder

Case #1: U10-Kamp+

Træneren har forberedt sig hjemmefra og har fuldstændig styr på ind- og udskiftninger, og hvem der skal spille hvornår, så alle spillere får lige meget spilletid. Mod slutningen af kampen ved stillingen 2-2 presser modstanderne på, og de ”kører på” spiller X, holdets svageste led, som er indskiftet til at skulle spille resten af kampen. Spiller X er tydeligt ukomfortabel og overmatchet. Medspillerne er tiltagende frustrerede over situationen, og 3-2 scoringen til modstanderne er kun et spørgsmål om tid. Med 5 minutter tilbage, stadig ved stillingen 2-2, vælger træneren at udskifte spiller X og erstatte med spiller Y, som allerede har fået indfriet sin ret til spilletid. Kampen slutter 2-2.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #1+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi spilleren er ukomfortabel. Spillerens ret til at føle sig tryg osv., vejer tungere end retten til lige meget spilletid. Et alternativ til udskiftning kunne ideelt set være måske at rykke spilleren til en anden position (eks. angriber), hvor der ikke var et lige så stort pres på. Hovedpointen er, at spillerens tryghed skal sikres, og derfor kategoriseres trænerens adfærd som grøn.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren får øjenkontakt med spilleren og opfordrer/presser spilleren til at fuldføre kampen ved at spørge: “du kan godt spille det sidste af kampen, ik’?”, og spilleren dermed bliver på banen.

Rød: Hvis spilleren ikke udskiftes, men træneren i stedet råber ad og skælder ud på spilleren med opfordringen om at tage sig sammen (“kom nu, for pokker! – ellers taber vi jo!!!”)

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

Løfte: Vær børnefokuseret

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #2: U8-Kamp+

Holdet er bagud med 3, og da der kun er 6 spillere med til kampen, er de alle på banen. Spiller X får et hårdt spark over anklen og græder og vil ikke spille videre. Da holdet i forvejen er presset, overtaler/presser træneren spiller X til at fortsætte for holdets skyld. Spiller X gennemfører kampens sidste 10 minutter i tydelige smerter og med tårer i øjnene.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #2+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren overtaler/presser en skadet spiller til at spille videre mod dennes vilje og accept. Træner udsætter barnet for at spille, selvom det er skadet og selv ønsker at komme ud. Der er risiko for, at spilleren mister lysten til at spille fodbold.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren imødekommer spillerens ønske ved at tillade den 6/7-årige spiller at komme ud. Herved bevarer træneren spillerens tillid, og med stor sandsynlighed ville spilleren være blevet klar til igen at komme på banen efter et par minutter.  

Gul: Hvis træneren får øjenkontakt med spilleren og opfordrer/presser spilleren til at fuldføre kampen ved at spørge: “du kan godt spille det sidste af kampen, ik’?”.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til et godt børneliv

Løfter: Vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, prioriter kærligheden til fodbold

Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk

Case #3: U9-Træning+

To nye spillere har meldt deres ankomst, og som en måde at vise dem ind i fællesskabet har træneren valgt at tilrettelægge dagens træningsprogram efter de nye spilleres fodboldmæssige niveau, som er noget lavere end de øvriges.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #3+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren tager hensyn til de nye spillere og inkluderer dem i fællesskabet med det samme. De øvrige spillere oplever at skulle acceptere forskellighed og tage ansvar for fællesskabet, og derved er de på en del af deres dannelsesrejse. Det overskrider ikke deres ret til træning på deres eget niveau, når der kun er tale om en træning, der er lavet for at byde andre godt velkommen.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren fastholder den “normale” træning. Så ville de to nye med det samme føle sig udenfor, fordi de ganske enkelt ikke ville kunne være med på det niveau.

Rød: Hvis træneren siger til de to nye, at de ikke kan være med, fordi de ikke er gode nok.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til udvikling på deres præmisser, Alle børn har ret et godt børneliv

Løfter: Vær inkluderende, brug forskellige metoder til at opnå læring, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold.

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #4: U6-Træning+

To børn spørger træneren, om de må bygge en Spidermanbane/Pippibane, som kammeraterne skal prøve til træning i dag. Træneren svarer, at det pjat er der ikke tid til.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #4+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren fuldstændig underkender børnenes ret til at være medbestemmende.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren siger “ja, det er en fed idé. Det må I gerne! Hvem bygger én næste gang?”. På den måde anerkendes børnene for deres initiativ, og de involveres og tages med på råd, ligesom hele gruppen inkluderes.

Gul: Hvis træneren svarer, at det er der ikke tid til i dag. Her underkendes børnenes initiativ, men de latterliggøres ikke. Om der så næste gang eller næste gang igen er tid, kan måske definere, om adfærden over tid kan gå mod rød eller grøn.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til udvikling på deres præmisser, Alle børn har ret til et godt børneliv

Løfter: Vær inkluderende, brug forskellige metoder til at opnå læring, gør det sjovt og trygt, prioritér kærligheden til fodbold over læring af fodbold, vær børnefokuseret

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #5: U10-Træning+

En U10-spiller spørger, om hun må være med ved U11 i stedet for U10, fordi der spiller hendes bedste veninde. Det må hun ikke, siger træneren, fordi der her i klubben trænes i rene årgange.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #5+

Korrekt svar:

Gul: Fordi barnets ønsker tages slet ikke med i overvejelserne. Det må ikke blive de voksnes regler, som definerer, hvad der er det rigtige for det enkelte barn – det må altid være barnets behov.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren spørger ind til ønsket og efterfølgende tager en dialog med spillerens forældre, trænerne på U11 og klubbens børneudviklingstræner, hvor de i fællesskab finder den bedste løsning for spilleren.

Rød: Hvis træneren nedgør eller latterliggør ønsket foran barnet og blankt afviser det.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til et godt børneliv, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til selv at vælge

Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #6: U11-Kamp+

Keeperen er faldet på løbehjul et par dage før og har fået et sår på knæet. Under kampen redder han holdet for flere mål imod, men falder ned på det dårlige knæ. Han vil gerne skiftes ud, fordi knæet er ømt og såret brudt op. Træneren siger, at det bare er slaget, det er ikke noget farligt, at han lige har reddet holdet for et mål imod, er megasej, og at han godt lige kan klare de sidste fem minutter.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #6+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerens behov og tarv ikke respekteres. Det er spilleren selv, der er “ejer” af sin krop, og dermed er det kun spilleren selv, der kan definere, hvornår smerten er for stor til at fortsætte.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis spillerens ret til selv at bestemme over sin egen krop respekteres, og han skiftes ud. Når spilleren er udskiftet, kunne træneren så måske spørge, om han har lyst til at spille igen evt. på en anden plads, hvor der er mindre risiko for at falde ned på såret igen.

Gul: Hvis spilleren bytter målmandsrollen ud med én af de andre pladser på holdet, men fortsat presses til at fortsætte kampen mod sin vilje.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til et godt børneliv

Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk

Case #7: U12-Kamp+

På det ene af U12-holdene er det altid de samme spillere, der begynder på banen og de samme, der begynder som indskiftningsspillere. En af indskiftningsspillerne spørger, om hun/han må prøve at starte inde denne gang. Det må hun/han ikke, for her på holdet er der fast startopstilling, siger træneren.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #7+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerne kategoriseres i “startere” og “indskiftere”. Det er en form for selektion og diskrimination, og det vil over tid blive en selvopfyldende profeti.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis der skiftes løbende i, hvem der starter ude og inde, og hvem der slutter med at være på banen - og at alle i øvrigt altid spiller lige meget.

Gul: Hvis nogle af spillerne skiftes til at starte inde/ude, mens et par stykker altid starter inde.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til børneopdragelse

Løfter: Vær børnefokuseret, Gør det sjovt og trygt, Vær holistisk, Brug forskellige metoder til at opnå læring

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #8: U12-Kamp+

Modstanderholdets træner (Træner Y) kommer over og spørger, om det er muligt at låne en eller to af spillerne fra træner X’s, fordi de er ramt af afbud og kun kan stille med 7 spillere. Træner X svarer blankt nej og spørger nedladende, om Træner Y da tror, at der er nogen af Træner X’s spillere, der gider det.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #8+

Korrekt svar:

Rød: Fordi udgangspunktet er et nej ud fra egne præmisser. Spillerne er slet ikke taget med på råd, og modstandernes spilleres kampoplevelse er heller ikke inddraget i konklusionen.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træner X spørger spillerne, om 1-2 spillere har mod på at hjælpe det andet hold og sikre en god afvikling af kampen. Hvis der er det, så er dagens kampudfordring løst. Hvis der ikke er, så tilbyder han i stedet, at kampen kan afvikles som 7v7 eller 6v6, så det i det mindste er fair og kan optimere muligheden for en jævnbyrdig kamp

Gul: Hvis træner X siger ja og efterfølgende dikterer, at to spillere skal spille med modstanderne uden at spørge spillerne, hvad de synes.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed

Løfter: Brug konkurrence på en udviklende måde, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk

Case #9: U7/U8-Træning+

Træningen slutter altid af med en stafet i faste minihold. Det hold, der taber, kan vælge mellem at rydde op efter træningen eller stille sig i målet med ryggen til, mens de andre må prøve at ramme dem.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #9+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det er faste hold, og fordi der er en straf involveret, som udstiller eller udskammer det tabende hold.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis det ikke var faste hold, og der ikke var en straf, men måske klapsalver til det vindende hold, hvorefter oprydningen som en selvfølge var et fællesanliggende.

Gul: Hvis det ikke var faste hold, og træneren sørgede for, at det var forskellige, der oplevede at tabe.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til børneopdragelse

Løfter: Gør det sjovt og trygt, brug konkurrence på en udviklende måde, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk

Case #10: U9-Træning+

Spillerne skiftes til to og to at finde på et småspil, som afprøves til træning.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #10+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi spillerne inddrages, tages med på råd og er med til at skabe deres eget læringsrum. De lærer at tage ansvar, lytte til hinanden og mærke efter, hvad der virker/er sjovt osv. på en legende, lærende og kreativ måde.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis det for eksempel altid er de samme to spillere, der skal finde på et småspil.

Rød: Hvis spillerne aldrig inddrages eller må finde på, og det altid kun er træneren, der bestemmer, hvad der skal ske til træning.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

Løfter: Gør det sjovt og trygt, lav træning med progression, vær børnefokuseret, brug forskellige metoder til at opnå læring

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #11: U10-Træning+

Spillerne skal til slut til træning eller kamp et par gange om måneden (evt. mens der ryddes op og tales af) sige til en anden spiller, hvad der er godt ved at have vedkommende med i gruppen eller ved at spille fodbold sammen. Det skal være en “ny” spiller fra gang til gang.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #11+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi spillerne trænes i at anerkende andre for den, de er, og det de gør, hvilket styrker fællesskabet og udvikler en forståelse og større respekt for hinandens forskelligheder.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis spillerne selv må vælge, hvem de vil anerkende.

Rød: Hvis træneren ikke følger med i løbende, om spillerne forstår forskellen på at anerkende og ikke-anerkende en holdkammerat.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed,

Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær inkluderende, vær børnefokuseret, vær holistisk, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold.

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #12: Kørsel til kamp+

Når der skal køres til udekampe, kommer to forældre og deres to børn/spillere altid kørende sammen. Selvom træneren/klubben gerne vil, at forældrene hjælper med at skabe en positiv, inkluderende kultur og et godt sammenhold bl.a. ved en fælles kørselsordning til kamp, så laver disse to forældre trænernes køre-sammen-grupper om, som skifter fra gang til gang, således at deres to børn og dem selv som forældre altid sidder i samme bil.

Hvordan vil I kategorisere forældrenes adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #12+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det er ekskluderende adfærd fra forældrenes side. Børn (og forældre) skal indgå som ligeværdige parter i det samlede fællesskab, og derfor skal det ikke altid være de samme, der kører sammen. Så vil det også altid være de samme børn, der står tilbage til sidst og skal finde ud af, hvor der er plads til dem. Det er ikke at varetage alle spillernes tarv.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis forældrene bakkede op om den plan, træneren har lavet, som netop inkluderer alle i det samlede fællesskab.

Gul: Hvis det var børnene selv, der fandt på at bytte om, men forældrene ikke aktivt modarbejdede det.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til fodbold uden nogen former for diskrimination.

Løfter: Vær inkluderende, engager forældre med anerkendelse, gør det sjovt og trygt

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #13: På sidelinjen+

Forældrene på U10-holdet møder altid talstærkt op, og de går meget op i kampene. Der bliver heppet og hujet, og der er god opbakning til alle spillere. En far kan dog ikke lade være med at give instruktioner til sin søn. Det er ikke højlydt og som regel kun, når drengen løber tæt forbi, hvor faderen står. I pausen løber drengen hen til sin far, som står og holder hans drikkedunk. Her får han også lige et par gode råd med på vejen.

Hvordan vil I kategorisere faderens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #13+

Korrekt svar:

Gul: Fordi faderen underminerer træneren og samtidig ekskluderer sin egen dreng en smule fra fællesskabet og trænerens vejledning. Drikkedunken bør ligge samme sted som alle de andres, og faderen skal selvfølgelig undlade at give instruktioner til drengen – det er trænerens opgave.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis drikkedunken lå samme sted som de øvrige spilleres, og faderen kun heppede og hujede på alle børn og holdt sig fra at give gode råd og instruktioner.

Rød: Hvis faderen havde været højlydt og dermed påvirket de øvrige spillere også. Uagtet om han fortsat kun råbte til sin egen dreng, så ville dette påvirke trænerens autoritet over for alle spillerne og virke forstyrrende, skabe forvirring. Lad børnene selv spille. Det er deres fodboldliv.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

Løfter: Engager forældre med anerkendelse, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #14: Træning på tværs+

Klubben beslutter at udbyde ekstratræning på tværs om fredagen for alle U8-U12 spillere. Træningen er sat sammen af forskellige øvelser i mindre grupper, men afsluttes altid med en miniturnering, hvor spillerne blandes i en stor gruppe på tværs af alle alderstrin.

Hvordan vil I kategorisere klubbens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #14+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerne bliver blandet på tværs af alt for store aldersskel til sidst. Ifølge UEFA’s Child Safeguarding-regler bør børn aldrig udsættes for at spille mod spillere, der er mere end to år ældre end dem selv. Ganske enkelt for at passe på dem rent fysisk.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis de afsluttende kampe var aldersopdelt over to årgange.

Gul: Hvis spillerne var inddelt efter niveau i den afsluttende miniturnering. Her ville risikoen for at ramme sammen med en, der er mere end to år ældre være væsentligt mindre, men dog stadig være der.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at der føres periodiske tilsyn med deres trænings- og kampmiljøer, Alle børn har ret til udvikling på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed

Løfter: Gør det sjovt og trygt, brug konkurrence på en udviklende måde, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Fysisk

Case #15: Fællesspisning+

Der er arrangeres fællesspisning for hele holdet og deres forældre. Et forældrepar ankommer og finder et par ledige pladser, men får at vide af et andet forældrepar, at de holder disse pladser til andre, hvilket sker hver gang. De fortæller, at de holder pladserne til Jesper og Anni som kommer lidt senere.

Hvordan vil I kategorisere forældrenes adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #15+

Korrekt svar:

Rød: Fordi forældrene udviser en adfærd, der er ekskluderende. På den måde viser de børnene, at en sådan adfærd er acceptabel.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis forældrene bare satte sig på skift ved siden af forskellige andre forældre. På den måde illustrerer forældrene over for børnene, at de er nysgerrige og åbne over for de andre forældre, hvilket vil styrke fællesskabet.

Gul: Hvis det kun var et enkeltstående tilfælde.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

Løfter: Vær inkluderende, engager forældrene med anerkendelse

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #16: U6-Træning+

Én af spillerne er utryg ved at forlade mor/far på sidelinjen og selv gå ind på banen. Træneren siger, at mor/far gerne må gå med ind på banen og deltage, så længe det er nødvendigt.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #16+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren anerkender forældrene som den ressource, de er for barnet, og dermed understøtter barnets tryghed og indlemmelse i gruppen på barnets egne præmisser.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren sagde til barnet, at det bare kunne løbe ud til mor/far, hvis det blev nødvendigt. På den måde ekskluderes barnet reelt fra aktiviteten og de andre børn med risiko for ikke at få opbygget relationer og tryghed.

Rød: Hvis træneren sagde til alle forældre, at de ikke måtte være til stede under træningen, fordi de forstyrrer og gør børnene pylrede.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

Løfter: Engager forældrene med anerkendelse, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, gør det sjovt og trygt

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #17: Kamptilmelding+

U8 trænerne har 45 spillere i deres gruppe. De er 4 faste trænere (+ en række hjælpere), så de har meldt fire hold til i 5-mandsturneringen. For at undgå for megen administration beslutter de, at udtagelse til kampe/stævner fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Hvordan vil I kategorisere trænernes adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #17+

Korrekt svar:

Gul: Fordi det ekskluderer nogle spillere fra fællesskabet omkring kampe/stævner, hvis deres forældre af den ene eller anden årsag ikke er lige så hurtige som de øvrige til at melde til.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis der altid var kampe nok til alle interesserede, og alle kom med, når de tilmeldte sig.

Rød: Hvis trænerne altid udtog de bedste af dem, der havde tilmeldt sig.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til selv at vælge, Alle børn har ret til et godt børneliv, Alle børn har ret til at være en del af noget større

Løfter: Engager forældrene med anerkendelse, vær børnefokuseret, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #18: Omklædning+

For at fremme en kultur, hvor det er naturligt at gå i bad efter træning/kamp og sikre voksenopsyn i forbindelse hermed, beslutter U9-træneren sig for selv at gå i bad sammen med spillerne. Træneren sørger for altid at være den sidste, der forlader omklædningsrummet.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #18+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren er den sidste i omklædningsrummet, hvilket betyder, at træneren er alene med et eller få børn hver gang. Det er en unødig risiko at tage for alle parter, og der kan opstå historier om det ene eller det andet, selv uden det måtte have noget på sig.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren (eller et par af forældrene) ikke gik i bad men holdt opsyn med, at alt foregår på en ordentlig måde, men at den sidste voksne forlader omklædningsrummet og går ud på gangen, når der er en 4-5 børn tilbage. Evt. med besked om at gøre sig hurtigt færdig, hvor den voksne så stadig opholder sig lige uden for omklædningsrummet. Vær aldrig alene med et barn i et omklædningsrum.

Gul: Hvis træneren sørgede for at gå ud, når der var 4-5 børn tilbage. Men selve elementet med den voksne, der bader med børnene er – som tiderne er i dag – måske nok en unødig risiko at løbe i forhold til, hvad det kan generere af fortolkningshistorier.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til et godt børneliv

Løfter: Vær børnefokuseret

Safeguarding-kategori: Seksuel

Case #19: U12-Træning+

I slutningen af træningen på U12-holdet afholdes der en straffesparkskonkurrence. Træneren deltager selv og banker den ene kasse ind efter den anden. På et af sparkene halvkikser træneren sit spark, som stryger tæt forbi keeperens hoved - dog uden at ramme.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #19+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren er alt for stor og stærk til at indgå på lige fod med børnene. Det er alt for voldsomt og risikabelt for en U12-spiller, hvis en voksen sparker hårdt på mål.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren kun lader børnene om at deltage.

Gul: Hvis træneren deltager i konkurrencen, men ikke sparker hårdt og måske kun sparker langs jorden eller med det mindre gode ben.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

Løfter: Brug konkurrence med et udviklende fokus, gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Fysisk

Case #20: U12-Træning+

I slutningen af træningen på U12-holdet afholdes der en straffesparkskonkurrence. Træneren placerer de, der scorer i “vindercirklen”, og de, der brænder, skal sidde i “tabercirklen”, mens de øvrige færdiggør konkurrencen.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #20+

Korrekt svar:

Rød: Fordi navngivningen af de to cirkler er med til at skabe en kultur, hvor “taberne” bliver hængt ud. Det understøtter en kultur, hvor mobning er acceptabelt.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis de, der ryger ud, engageres som eksempelvis heppekor, hvor de skal skabe stemning for hhv. målmanden og ”sparkerne”. På den måde er alle fortsat en del af legen, selvom de egentlig er røget ud. Eller dem, der ryger ud, kan gå i gang med en ny straffesparkskonkurrence eller at spille en minikamp på banen ved siden af eller jonglere osv. osv.

Gul: Hvis navnene på cirklerne ændres til noget mere acceptabelt, men spillerne, der ryger ud, fortsat ekskluderes fra at kunne spille mere.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til social sikkerhed

Løfter: Brug konkurrence med et udviklende fokus, gør det sjovt og trygt, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #21: Børnekamp+

Til sæsonens første kamp i midten af august er der hedebølge. To af spillerne har glemt deres drikkedunke. Træneren siger til spillerne, at de må sørge for at drikke rigeligt i omklædningsrummet, inden de går ud på banen til opvarmning og kamp.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #21+

Korrekt svar:

Rød: Fordi spillerne har brug for vand under kampen, og det er i sidste ende de voksnes ansvar at sikre, at de har adgang til det.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis de voksne sørger for at skaffe en vanddunk til hver af spillerne med tilpas meget vand til, at deres behov under kampen er dækket. Det er de voksnes ansvar at sikre, at børnene bliver ordentligt taget vare på.

Gul: Hvis de bliver bedt om at dele dunk med to andre spillere. Nu har de så alle fire adgang til vand under kampen, men kun til halvdelen af det, de måske kunne/burde have haft.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

Løfter: vær børnefokuseret, engager forældrene med anerkendelse

Safeguarding-kategori: Forsømmelse

Case #22: U7-Træning+

Til U7-træningen kommer to af spillerne op at slås. Træneren går imellem og får dem skilt ad. De bliver bedt om at sætte sig ud på sidelinjen, til de igen kan indgå fornuftigt i træningen. Den ene spiller sætter sig på sidelinjen, mens den anden grædende i arrigskab helt udvandrer fra træningen. Træneren beslutter at lade spilleren udvandre, da det mindsker risikoen for en genoptrapning af konflikten.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #22+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det er trænerens ansvar at sikre, at der ikke sker noget uhensigtsmæssigt blandt spillerne og med spillerne, og det kan man ikke, hvis man ikke ved, hvor de er. Derfor må træneren bede de øvrige blive, hvor de er (evt. få en anden voksen til at holde øje med dem), og så få hentet den bortløbne spiller tilbage i sikkerhed ved banen. I praksis skal der selvfølgelig altid være flere voksne til stede osv., men budskabet er, at vi ikke, så længe de er i vores varetægt, kan lade et barn gå alene væk og ikke vide, hvad der foregår.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren beder sin kollega på banen ved siden af om at holde øje med de resterende spillere, mens den bortløbne spiller hentes tilbage, trøstes og konflikten løses ved, at begge spillere igen er med i spillet efter at være blevet gode venner igen.

Gul: Hvis træneren løber af sted efter den udvandrede spiller uden at sikre sig, at de tilbageblevne spillere er informeret og/eller under opsyn fra en anden voksen. De tilbageværende spillere er trods alt på træningsanlægget. Så på den måde er de mindre i risiko for noget farligt, men det er selvfølgelig heller ikke optimalt at lade en flok 6-årige være alene (for længe) uden opsyn.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til opdragelse, Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

Løfter: vær holistisk, vær børnefokuseret, engager forældrene med anerkendelse, gør det sjovt og trygt

Safeguarding-kategori: Forsømmelse

Case #23: U11-Træning+

Som en del af træningen har træneren indlagt forskellige stafetlege. En af disse går ud på at bære sin makker på ryggen frem og tilbage. Et par kan ikke gennemføre stafetten, da den ene af spillerne ganske enkelt ikke kan løfte den anden.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #23+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det dels udstiller den ene som “svag” eller den anden som “for tung”, hvis ikke begge dele, dels er det rent fysisk et overgreb, da børn ikke skal løfte så tungt.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis der ikke var så fysisk udfordrende dele af stafetten.

Gul: Hvis spillerne er parret op således, at alle par er i stand til at løfte hinanden. Det er bare fortsat ikke hensigtsmæssigt at byde børn så kraftige fysiske udfoldelser som at løfte hinanden på ryggen.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til social sikkerhed

Løfter: Planlæg træning med progression, Prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Fysisk og psykologisk

Case #24: Omklædning+

U10: Forældregruppen og trænerne er i fællesskab blevet enige om at fremme en sund kultur med omklædning og bad efter træning og kamp. I den forbindelse er der lavet en vagtordning blandt forældrene, som på skift er med i omklædningsrummet 2 og 2 for at hjælpe med til, at alting forløber som det skal. I løbet af kort tid er spillerne dog fuldt ud med på det hele, og forældretjansen bliver således løbende overflødig. En forælder sidder på bænken og tager i kedsomhed sin mobiltelefon op af lommen for lige at tjekke sine sociale medier og mailboksen mv., mens børnene er i bad.

Hvordan vil I kategorisere forælderens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #24+

Korrekt svar:

Gul: Fordi der kan opstå mistro om, at telefonen har været anvendt til at filme eller på anden vis optage billeder af børnene, mens de er i bad. Det er yderst uhensigtsmæssigt alene det, at der kan være en mistro blandt enten børn eller andre. Børnene kan føle sig utrygge ved uvisheden om, hvorvidt de bliver filmet, mens den voksne kan mistænkes for noget meget grimt, som sandsynligvis aldrig er sket.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis telefonen ALTID bliver i lommen i omklædningsrummet, når der er nogen, der klæder om.

Rød: Hvis telefonen bliver anvendt til at filme, videochatte eller på anden vis noget, som risikerer at optage børnene, mens de er afklædte.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til, at deres forældre ses som en ressource, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

Løfter: Engager forældre med anerkendelse, vær børnefokuseret, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Seksuel

Case #25: Mobiltelefoner+

U11-holdet har netop vundet en tæt kamp på en scoring i sidste minut. I omklædningsrummet skal der synges sejssang, så træneren tager sin mobiltelefon frem og gør opmærksom på, at det bliver optaget for at lægge det på holdets facebookgruppe til forældrene efterfølgende. Da sangen er slut, lægger træneren telefonen i lommen og siger til spillerne, at nu kan de godt gå i bad.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #25+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren er tydelig i sin kommunikation om, hvornår der er en telefon i brug, og hvornår der ikke længere er, så det er sikkert at klæde om.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren havde gjort helt det samme, men måske ikke lige sagt det, så nogle børn kunne være i tvivl om, hvorvidt der var en telefon i anvendelse eller ej.

Rød: Hvis telefonen på nogen måde blev brugt til at optage enten uden børnenes og forældrenes viden, eller når nogen var i gang med omklædningen.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed

Løfter: Gør det sjovt og trygt, vær børnefokuseret, vær holistisk, vær inkluderende

Safeguarding-kategori: Seksuel

Case #26: U9-Stævne+

Det er meget varmt til U9-stævne i midten af august. Træneren for hjemmeholdet kalder de øvrige trænere til stævnet sammen inden første kamp og foreslår, at alle kampe afbrydes midt i hver halvleg til en drikkepause, og at der imellem hver runde indlægges ekstra 5 minutters drikkepause.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #26+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi de voksne sørger for at sikre, at børnene får nok væske og dermed tager ansvar for at passe på dem.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren eksempelvis kun sørger for sit eget hold. Eller hvis én af trænerne går imod pauserne, fordi børnene ”da bare kan drikke før og efter kampene”.

Rød: Hvis de voksne ikke tager ansvar for børnenes ve og vel. Måske har én glemt sin drikkedunk eller måske glemmer et par stykker at drikke, fordi de har det sjovt.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed

Løfter: Vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, vær holistisk

Safeguarding-kategori: Forsømmelse

Case #27: Omklædning+

U12: Spillerne er i bad efter træning, og træneren er med i omklædningsrummet for at holde ro og orden. Da der kun er fire spillere tilbage, går træneren ud af rummet med beskeden om, at nu har de fem minutter til at blive færdige.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #27+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren tager ansvar for at sikre den gode stemning under omklædningen, men også sørger for ikke at være alene tilbage med et eller få børn.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis træneren bliver i omklædningsrummet som den sidste for at sikre, at alt er ryddet ordentligt op. Her udsætter træneren sig selv og børnene for en unødig risiko ved at komme til at være alene med et eller få børn til sidst.

Rød: Hvis træneren enten lader spillerne være helt alene hver gang i omklædningsrummet. Eller hvis træneren går med i bad og bliver som den sidste hver gang.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til social sikkerhed, Alle børn har ret til børneopdragelse, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse

Løfter: Vær børnefokuseret, vær holistisk, gør det trygt og sjovt

Safeguarding-kategori: Seksuel

Case #28: U9-Træning+

Som en del af træningen er der indlagt en konkurrence, hvor spillerne i par skal klare en opgave. Efter første runde vælger træneren at justere udfordringen, så det bliver sværere for de par, der klarede sig godt i første runde, mens det bliver lettere for de par, der klarede sig dårligst.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #28+

Korrekt svar:

Grøn: Fordi træneren anvender niveaudeling forstået som differentiering, som gør, at konkurrencen bliver mere og mere lige, og alle i sidste ende oplever bedre matching og at have lige gode chancer for at vinde.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Gul: Hvis konkurrencen aldrig justeres, så det altid er det samme par, der vinder, mens alle andre oplever, at konkurrence er træls, fordi det er ulige.

Rød: Hvis træneren fremhæver de svageste og viser over for alle, at de var de dårligste, så nu skal de have det nemmere end resten.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til periodiske tilsyn med deres træningsmiljø

Løfter: Brug for skellige metoder til at opnå læring, planlæg træning med progression, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, brug konkurrence på en udviklende måde

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #29: Ekstra træningstilbud+

En klub tilbyder ugentligt + 1 træning til alle U9–U12-spillere med undtagelsen af dem, der kun træner med deres holdkammerater én gang om ugen.

Hvordan vil I kategorisere klubbens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #29+

Korrekt svar:

Rød: Fordi det krænker børnenes ret til selv at vælge. Hvis nogen går til en anden fritidsaktivitet samme dag som den ene fodboldtræning, ekskluderes de nu fra dette ekstra træningstilbud, fordi de selv har valgt det.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis alle klubbens spillere har adgang til +1 træningstilbuddet på lige fod.

Gul: Hvis alle U9-U12-spillere har adgang til +1 træning, men U6-U8 får besked på, at de ikke er velkomne.

 

Rettigheder: Alle børn har ret til selv at vælge, Alle børn har ret til fodbold, Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

Løfter: Vær inkluderende, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, brug forskellige metoder til at opnå læring, planlæg træning med progression

Safeguarding-kategori: Psykologisk

Case #30: U8-Træning+

To U8-spillere siger, at det er en kedelig øvelse, de skal lave, hvortil træneren siger, at de skal holde deres bøtte og gøre, hvad de bliver sat til.

Hvordan vil I kategorisere trænerens adfærd i forhold til efterlevelse af DBU’s børnesyn?

Svar case #30+

Korrekt svar:

Rød: Fordi træneren ikke anerkender spillernes mening og ikke inkluderer dem. Desuden er det ikke en god måde at tale til dem på.

 

Samme case kan ændres som beskrevet nedenfor, og så vil kategoriseringen se anderledes ud:

Grøn: Hvis træneren beder dem deltage i øvelsen for deres holdkammeraters skyld, så de får noget meningsfuldt og sjovt ud af den, og træneren spørger de to spillere ind til, hvilke øvelser de så godt kunne tænke sig, der kom med til næste træning.

Gul: Hvis træneren siger, at så kan de bare springe øvelsen over. Det anerkender blot deres umiddelbare følelser eller holdninger, men det ekskluderer dem fra fællesskabet, og det går faktisk også ud over de resterende, som kan mangle nogen at spille med/mod.

 

Rettighed: Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser, Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse, Alle børn har ret til et godt børneliv

Løfte: Vær holistisk, vær inkluderende, vær børnefokuseret, gør det sjovt og trygt, prioriter kærligheden til fodbold over læring af fodbold, planlæg træning med progression

Safeguarding-kategori: Psykologisk