Elite Bornholm

EB Logo Ny

Elite Bornholm

Et samarbejde mellem DBU Bornholm og de bornholmske fodboldklubber, hvor øens dygtigste drenge- og pigespillere tilbydes udvikling og matchning på det højeste mulige niveau.

Visionen

Elite Bornholm skal være Bornholms mest attraktive idrætstilbud for øens drenge og piger.

Elite Bornholm skal være Bornholms stærkeste idrætsfælleskab for trænere, ledere, klubberne og sponsorer. Vi skal samle: Klubberne, spillere, trænere og publikum om Elite Bornholm. Bornholms hold – Øens stolthed.

Formål

Elite Bornholm har til opgave at sørge for, at de dygtigste og mest talentfulde ungdomsfodboldspillere på Bornholm, gennem fællestræning og kampe i fællesrækkerne i Østdanmark, får mulighed for at udvikle sig og blive matchet på et højere niveau, end det der kan tilbydes lokalt på Bornholm.

Praksis

Elite Bornholms trænere udtager hvert halve år 60 af de dygtigste spillere, som en del af bruttotrupperne til de tre rejsende ungdomshold i årgangene U14-U16.

Drengene har fællestræning 2 gange om ugen, mens pigerne har fællestræning 1 gange om ugen. Kampene i Øst-fællesrækkerne afvikles hver weekend henholdsvis på Bornholm og udenfor øen.

Derudover trænes og spilles der også kamp i moderklubberne

MISSION

Elite Bornholm er sat i verden for at udvikle og uddanne spillere til det højst mulige niveau i bornholmsk og dansk fodbold.

Hovedparten af Elite Bornholm-spillerne forventes i fremtiden at være bærende spillere på de bedste bornholmske seniorhold.

Elite Bornholm ønsker at være en forenende faktor for bornholmsk fodbold ved at opbygge et stærkt og velfungerende fællesskab mellem de bornholmske klubber, som bygger på klare forventninger, krav, tillid, loyalitet samt en åben og ærlig dialog, hvor vi spiller hinanden gode.

Elite Bornholm vil igennem dialog, samarbejde og tætte relationer til moderklubberne skabe de bedste udviklingsmuligheder for den enkelte spiller. Elite Bornholm arbejder også hele tiden for at forbedre faciliteterne og de øvrige rammer for fodbolden på øen.

Elite Bornholm udvikler drenge og piger som både spillere og mennesker.

Spillere fra Elite Bornholm skal fremstå som gode rollemodeller og ambassadører både ”hjemme” i moderklubberne, og når man repræsenterer Bornholm udenfor øen.

Elite Bornholm giver de unge mulighed for at tilegne sig ’Life Skills’, som kan bruges til at håndtere modgang og udfordringer i dagligdagen og i den senere karriere i og udenfor sporten.

Elite Bornholm giver også spillerne adgang til venskaber på tværs af klubberne samt en fornuftig social ramme om fritiden med sunde værdier.