HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN

Er et tilbud til jer, der ønsker at rekruttere børnespillere, ungdomsspillere og unge frivillige.
’Hovedet, Kroppen, Klubben’ styrker desuden samspillet mellem jeres klub og den lokale skole.

HVAD
 • ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er tre fagdage for skoler, bestående af en Trivselsdag (Hovedet), en Sundhedsdag (Kroppen) og en ’Åben Skole’ dag (Klubben) for både ind- og udskoling.
 • Jeres klub bliver vært for ’Åben Skole’ dagen (Klubben), der afholdes som et samarbejde mellem jer og en lokal skole. Aktiviteten bygger på de gode erfaringer mange klubber har haft med ’Kom ud af PomFRITTEN’.
 • Dagen giver både små og store elever en forsmag på, hvordan det er at være medlem og/eller frivillig i jeres fodboldklub. 
 • Når I vælger at invitere en skole til ’Åben Skole’ dagen, bliver de automatisk tilbudt at afholde en Sundhedsdag og en Trivselsdag. Sundheds- og Trivselsdagene kræver ikke noget af jer, men gør det endnu mere attraktivt for skolerne at deltage i ’Åben Skole’ dagen. 
 • Vi har udformet en mail-skabelon, som det er oplagt at benytte hvis I gerne vil i kontakt med en lokal skole, og invitere dem til 'Åben Skole' dag i jeres klub. Sammen med mailen kan i med fordel vedhæfte et faktaark med information om hvad skolen får ud af at deltage i 'Hovedet, Kroppen, Klubben'. Begge dele kan findes her.
HVORDAN
 • DBU stiller med to instruktører, der står for afviklingen af ’Åben Skole’ dagen, og sørger for alle materialer til afviklingen.
 • Aktiviteterne foregår i jeres klub, medmindre andet aftales. 
 • I stiller følgende til rådighed på dagen: Klubhus/lokaler til undervisning, omklædningsrum, vand, strøm samt et græsareal svarende til minimum ½ 11-mandsbane.
 • I stiller med en klubperson, der kan åbne klubhuset for skolen, når de ankommer. Det anbefales at personen er tilstede i hele tidsrummet (8.00-15.00), men det er ikke et krav.  
 • I har som værter mulighed for at holde korte oplæg for henholdsvis ind- og udskolingseleverne i tidsrummet mellem kl. 13.00-15.00, hvor I kan fortælle om jeres klub og mulighederne for at blive medlem/frivillig.
 • I er desuden meget velkomne til at dele flyers o.l. ud på dagen, for at øgerekrutteringsmulighederne.
HVORNÅR
I 2019 er det muligt at afholde en 'Åben Skole' dag i følgende to perioder: 
 • APRIL - JUNI
 • AUGUST - SEPTEMBER
Vi er dog fleksible i forhold til datoer, så hvis I har særlige ønsker, der ikke passer ind i ovenstående perioder, hører vi gerne fra jer alligevel.

HVAD KOSTER DET?
 • Deltagelse i 'Hovedet, Kroppen, Klubben’ koster 4500 kr.
 • Beløbet dækker, at DBU stiller med to instruktører, der står for afviklingen af ’Åben Skole’ dagen samt materialer til skolen, så de selv kan afvikle Sundhedsdagen og Trivselsdagen.
 • I kan eventuelt lave en aftale med skolen om at dele betalingen. 

OBS
 • 'Åben Skole' dagen har en maksimal kapacitet på 100 indskolingselever og 60 udskolingselever. Både indskolingen og udskolingen skal deltage på dagen.
 • Ønsker I at invitere flere elever end det maksimalt tilladte, fra samme skole, kan der afholder en ekstra 'Åben Skole' dag mod et gebyr på 2500 kr.
 

For mere information:
Kontakt projektkoordinator Simone Deisting Skejø på telefon 4634 0747 eller mail: fagdage@dbu.dk