Økonomiregulativ for DBU Bornholm

1. Indskud
 
Danmarksserien, kvalifikationsrækken og ungdoms DM
1745
Øvrige seniorhold
1505
Ungdomshold, turneringsform
1245
Ungdomshold, stævneform - pris for hold pr. stævne
100
Indendørs 
 685
   
Cupturneringen, senior
500
Cupturneringen, ungdom
335
Træningsturneringen
335
 
 
For efteranmeldte hold til efterårsturneringen betales ½ pris
 
 
 
2. Afgifter
 
A. Kampændringsgebyrer
300
B. Protester
400
C. Anker
600
 
 
3. Bøder
 
A. For hvert for sent udfyldt holdkort
125
B. For hver manglende indrapportering af resultat
125
C. For hvert forkert indtastet resultat
125
D. For hver manglende indberetning ved flytning af kampe i rækker, hvor DBU Bornholm ikke påsætter dommer
250
E. For hvert forkert udfyldt holdkort
740
Såfremt forholdet indberettes af klubben kan bøden nedsættes til
370
F. For benyttelse af én ulovlig spiller pr. kamp
740
Såfremt forholdet indberettes af klubben kan bøden nedsættes til
370
G. For udeblivelse med afbud
490
H. For udeblivelse uden afbud
980
I. For udtrækning af hold fra turneringen
740
J. For hold der er ansvarlig for afbrydelse af kamp
1475
K. For manglende eller mangelfuldt udfyldt spillercertifikat
740
L. For overskridelse af tidsfrister for indhentede redegørelser fra klubber
740
M. For overskridelse af betalingsfrister
1220
N. For manglende indberetning til DIF
1475
+ 50 kr. pr. medlem efter sidste års medlemstal
 
O. For bøder der ikke er indeholdt i ovennævnte tekst, mindst
740
 
 
4. Betalingsfrister
 
Bøder og afgifter for indeværende turneringsår
Månedsfaktura
Indskud og gebyrer for indeværende turneringsår deles i 2 lige store dele til betaling - Udendørs
1. april og
1. august
Indskud og gebyrer for indeværende turneringsår deles i 2 lige store dele til betaling - Indendørs
 1. november og 1. februar
 
 

5. Startafgift og udtrækningsregulativ, senior
Seniorer betaler startafgift ved holdtilmelding, samt bøde ved udtrækning af hold efter 1. september. 
For hold der har gennemført efterårsturneringen, gives ingen bøde ved udtrækning i vinterpausen, såfremt dette er meddelt unionen inden den 1. februar, der er sidste frist for efteranmeldelse af hold til foråret.


6. Startafgift og udtrækningsregulativ, ungdom 11-, 8-mands
Ungdom betaler startafgift ved holdtilmelding, men ikke bøde ved udtrækning indtil 14 dage før den pågældende række starter turneringen.
For hold der har gennemført efterårsturneringen, gives ingen bøde ved udtrækning i vinterpausen, såfremt dette er meddelt unionen inden den 1. februar, der er sidste frist for efteranmeldelse af hold til foråret.