FormandsklubBBU Formandsklub blev opstartet i 2007, med tre formandsmøder. 
Der er ved disse lejligheder gode muligheder for at skabe kontakter 
på tværs af klubberne. Dele sin viden med andre og få inspiration 
med hjem til egen klub!
 
Formålet med Formandsklubben:
At inspirere deltagerne til nytænkning og netværksdannelse samt 
invitere til dialog og viden om fodboldorganisationen
 
Målet med formandsklubben:
n       At motivere og fastholde frivillige ledere
n       At der bliver skabt en endnu tættere dialog mellem DBU, lokalunionerne og klubberne
n       At få gennemført relevant lederuddannelse i klubberne
n       At få forstærket indsatsen omkring rekruttering af frivillige ledere
n       At skabe netværk mellem klubbernes ledere efter ”projekt formandsklub”
n       Etablering af minimum et projekt pr. sæson i hver union/region med 16 deltagere på hvert projekt
 
 
BBU Formandsklub deltog ved DBU’s landsdækkende Formandsklub i Aarhus. 
Her var der mulighed for at høre om forhold og tiltag i flere klubber på 
landsplan. Erhvervsfolk deltog og orienterede om engagement i foreningslivet 
primært i klubbestyrelser. Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første