DBUs Holdninger og Handlinger

DBU har indført flere spilleformer og derfor er der opstået et større behov for flere måltyper...

De nye spilleformer
DBU har i samarbejde med lokalunionerne, indført flere typer spilleformer med forskelligt antal spillere på holdet.
Det betyder at den enkelte klub skal bruge flere måltyper, for at kunne matche de nye turneringsudbud og derved er risikoen for at der kommer til at stå mange ubenyttede mål, på de enkelte spillesteder til stede.

Målene skal så hentes rundt omkring på banen/spillestedet, før træningen kan påbegyndes, og her er altid en risiko for, at nogen kan komme til skade - eller kan være til chikane for andre hold der er gået igang med deres træning.
 


 

Hvad er baggrunden for MixGoal
Idemændene bag MixGoal er aktive trænere og til dagligt tilknyttet en fodboldklub. De så straks de opgaver klubberne blev stillet overfor, da DBU indførte Den Nye Vej "Holdninger & Handlinger".
 
En ophobning af mål på de enkelte spillesteder. En masse målflytteri før de daglige træningspas og for gartneren, når græsset skulle slås.
Der vil også være et større antal mål, at finde opbevaringsplads til udenfor sæsonen.


MixGoal gør dagligdagen lettere
MixGoal vil lette omgangen af mål, for mange af fodboldbanernes daglige brugere og det være sig helt fra gartneren der skal slå græsset, til de enkelte hold omkring den daglige træning.
Klubberne/spillestederne kan nu ligeledes minimere det samlede antal mål på det enkelte spillested, da alle mål normalvis aldrig bliver brugt på en gang, men står og fylder op rundt omkring banerne og på den måde minimere udgifterne til samme.

Der er ligeledes lagt op til muligheden for helt nye træningsøvelser, med denne nye måltype.

Så manges forskellige interessenters behov, bliver dækket med denne type mål