DBUs Hjælpefond

DBUs Hjælpefond er indstiftet den 5. januar 1953. 

Formål:

Økonomisk tilskud til danske idrætsudøvere og -ledere, som uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af anden årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld. Tilskud kan også bevilges til nærmere pårørende eller institutioner, der beskæftiger sig med ungdom og idræt, hvor udøverne lider af legemsskavanker i en udstrækning, der ikke gør det muligt for dem at dyrke idræt på normal vis (typisk udøvere af handicapidræt). Forudsætningen for at modtage hjælp er, at den pågældende gennem en længere periode har været aktivt eller passivt medlem af en forening eller organisation under Danmarks Idræts-Forbund eller som har et samarbejde med dette forbund. DBUs Hjælpefond bestyres af DBUs formand og kasserer samt en repræsentant for DIF. I disse år henholdsvis Christian Kofoed, Allan Hansen og Christian Pedersen. 


Tilskud:

Varierer. 


Ansøgninger:

Detaljeret ansøgningsskema med yderligere oplysninger kan rekvireres hos DBU, hvortil ansøgningerne også sendes. Ansøgninger behandles løbende gennem året.