Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture

Bør man afvikle aktiviteter med overnatning?

Argumenter for+

Det skal være styrkende for fællesskabet at være på overnatningsture sammen. 

Argumenter imod+

Der er risiko for uheldige situationer, som kan misforstås, i forbindelse med omklædning og soveseancer. 

Stillingtagen/handlingsanvisning - tekst der kan overføres til børnepolitikken+

Regel: Retningslinjer for overnatningsforhold 

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal der være styr på forholdene i forbindelse med overnatning i regi af fodboldklubben. Der skal altid være mindst 2 voksne sammen med børnene i forbindelse med overnatning, og det skal altid være mindst 1 voksen af samme køn som børnene.