Sådan registreres eFodbold-medlemmer og kontaktpersoner


Registrering af eFodbold-medlemmer

Jeres eFodbold-medlemmer skal registreres i KlubOffice.

Der er to steps i processen:

1. Opret en afdeling under sportsgrenen eFodbold

Det gøres således:

1. Vælg menuen Klubben > Afdelinger

2. Klik på ikonet øverst, der ligner et blankt stykke papir for at oprette en ny afdeling

3. Vælg sportsgrenen eFodbold (OBS! IKKE eSport)

4. Giv afdelingen et navn, f.eks. eFodbold

5. Lav eventuelle indstillinger for Online indmeldelse og betaling

6. Afslut med Gem ændringer


2. Medlemmer i eFodbold-afdelingen/afdelingerne

Bruger I online indmeldelse via klubbens hjemmeside, kan nye eFodbold-medlemmer melde sig ind via dette (kontakt evt. jeres lokalunion for hjælp til opsætning af online indmeldelse). 

Fra 2021 skal spilleren have et eFodbold-certifikat i klubben for at være spilleberettiget i DBU eFodbold-turneringen. Det oprettes automatisk, når spilleren indmelder sig i en eFodbold-afdeling (eller når I opretter dem som vist i videoen ovenfor og beskrevet nedenfor). 

Hvis I ikke bruger ovenstående men i stedet opretter nye medlemmer manuelt via medlemsoversigten, er det vigtigt at huske at skifte sportsgren fra Fodbold til eFodbold, inden medlemmet oprettes.

Se nedenfor (klik på billedet for stor visning):

 

Efodbold Medlemsreg2

Ved medlemsoprettelsen spørger systemet dig, om medlemmet skal oprettes som Fodboldspiller. Vælg JA.

eFodbold-medlemmer betragtes således som registrerede fodboldspillere, der blot spiller en lidt anden (digital) form for fodbold i klubben.


Allerede oprettede medlemmer

Såfremt I har medlemmer under f.eks. sportsgrenen fodbold, som også skal være eFodbold medlemmer, indstilles dette på det enkelte medlem i højrefanen Medlemsstamdata. Klik her på Tilføj sportgren:

Tilføj Sportsgren

Medlemstal

Ved den årlige medlemsoptælling hos DIF (CFR-registeret), er det vigtigt, at klubben IKKE registrerer sine efodbold-medlemmer under sportsgrene Esport, men derimod under sportsgrenen Fodbold med underdisciplinen efodbold.

Et medlem kan kun tælle én gang for samme klub uanset om medlemmet spiller både fodbold og eFodbold.


Registrering af eFodbold-kontaktpersoner

eFodbold-ansvarlige

Klubbens eFodbold-ansvarlige kan vælges i KlubOffice i menunen Personer > Andre personer > Klubhverv. Her klikkes på ikonet, der ligner et blankt stykke papir, hvorefter hvervet eFodbold-ansvarlig vælges, personen søges frem og tilføjes:

Efodbold Ansvarlig

Trænere

Der kan også tilføjes trænere til det enkelte hold. Det gøres enten ved holdtilmelding eller efterfølgende via menuen Turnering og hold > Hold > Turneringshold.

Efodbold Holdkontakt

Bruger klubben Stamhold kan trænere med fordel registreres på dem.

Værd at vide

Hvordan kommer vi i gang med eFodbold i klubben?+

Vi anbefaler, at I tager fat i jeres lokale DBU eFodbold-konsulent, som er klar til at hjælpe og vejlede jer ganske gratis.

Find jeres konsulent her.

Hvilke eFodbold-aktiviteter tilbyder DBU?+

Fra november til marts spilles den officielle DBU eFodbold-turnering, der starter med indledende kvalifikationsstævner efterfuldt af regionale finaler og de afsluttende DM-finaler. Vinderne heraf kan kalde sig DBU eFodbold Danmarksmestre.

Foruden selve kampene/stævnerne tilbyder vi også hjælpe fra vores eFodboldkonsulenter. Se hvad de kan hjælpe jer med her.

Hvad koster det?+

Tilmelding koster kr. 100,- pr. stævne pr. hold og inkluderer en evt. deltagelse i regionale- og DM-finaler.

Det er ikke et krav at skulle have et hjemmebane-stævne - klubben kan nøjes med at investerer i to controllere.

Hvem kan spille med?+

Vi udbyder løbende stævner for U8-U12 og selve DBU eFodbold-turneringen for aldersgrupperne U13-U16 og U17+.
For alle aldersgrupper gælder at, både drenge og piger samt mænd og kvinder spille med, såfremt de er medlem af fodboldklubben.

Et hold består af 2-6 spillere.

Hvordan bliver medlemmer spilleberettiget til DBU eFodbold-turneringen?+

Jeres eFodbold-medlemmer skal oprettes i KlubOffice, hvorved systemet tildeler dem et eFodbold-spillercertifikat.

Se hvordan her.

 

Skifter spilleren fra eFodbold-hold i en klub til en anden, skal certifikatet søges af den nye klub hos den afgivende klub via KlubOffice.

Se hvordan her.

Kan en spiller spille fodbold i én klub og eFodbold i en anden?+

Ja, det kan han/hun.

Vedkommende skal blot have sit eFodbold-spillercertifikat (som er forskelligt fra fodbold-spillercertifikatet) i den klub, hvor han/hun skal spille eFodbold.

Se spørgsmål og svar ovenfor.

Hvilket udstyr skal vi bruge?+

For at deltage i turneringen skal klubben have adgang til minimum to PlayStation 4-controllere, som skal medbringes til stævnerne. 

For at komme i betragtning til hjemmebanestævner skal klubben have et klubhus med tilpasse rammer og eget udstyr. 

Skal vi bruge klubtøj?+

Vi opfordrer til, at man møder op i klubbens trøjer og viser klubbens farver frem.

Skal vi selv sørge for dommer?+

Der skal som sådan ikke bruges en dommer, men værtsklubben (der hvor stævnet holdes) sørger for en voksen stævneleder, der sikrer, at reglerne overholdes.

Hvordan skaber vi det gode eFodbold-miljø?+

Vi har udviklet nogle anbefalinger og guidelines, som I kan læne jer op af. 

Se dem her: Det Gode eFodbold-miljø.

I kan også få hjælp af vores eFodbold-konsulenter.

Skal der laves holdkort i eFodbold?+

Ja, der skal laves holdkort for alle hold, der deltager i eFodbold.

Det kræver:

1. Klubben har spillerens eFodbold-certifikat (vedkommende skal være oprettet i en afdeling under sportsgrenen DBU eFodbold - se her.

2. Spilleren har aktiveret sit fodboldpas

3. Træneren har rettigheder til at lave holdkort. Det får de automatisk, når de registreres på holdet som trænere (se nederst på denne side).


Sådan laves holdkortet

Selve holdkortet laves lettest fra DBU's Fodboldapp (den med DBU-logoet), hvor knappen "Holdkort og holdsopstillinger" vælges (man kan også gå via knappen Mine Hold, hvis man har indstillet det).
Alternativt kan det laves via MitDBU (login på www.dbu.dk).

Holdkortet skal bestå af minimum 2 spillere og maksimalt 6. Når man udfylder holdkortet til den første kamp til et stævne kopieres det automatisk til holdets øvrige kampe i stævnet.

På holdkortet kan man vælge mellem de eFodbold-spillere, der er oprettet i KlubOffice (se ovenfor), og som klubben har eFodbold-certifikatet på.

Søren Erik Nielsen3
Projektleder Søren Erik Nielsen
eFodbold - DBU Bredde D: 66179205 M: 30694540
Efodbold High Five
Coronaregler for DBU eFodbold