Sådan registreres eFodbold-medlemmer og kontaktpersoner

Registrering af eFodbold-medlemmer

Jeres eFodbold-medlemmer skal registreres i KlubOffice.

Der er to steps i processen:

1. Opret en afdeling under sportsgrenen eFodbold

Det gøres således:

1. Vælg menuen Klubben > Afdelinger

2. Klik på ikonet øverst, der ligner et blankt stykke papir for at oprette en ny afdeling

3. Vælg sportsgrenen eFodbold (OBS! IKKE eSport)

4. Giv afdelingen et navn, f.eks. eFodbold

5. Lav eventuelle indstillinger for Online indmeldelse og betaling

6. Afslut med Gem ændringer


2. Medlemmer i eFodbold-afdelingen/afdelingerne

Bruger I online indmeldelse via klubbens hjemmeside, kan nye eFodbold-medlemmer melde sig ind via dette (kontakt evt. jeres lokalunion for hjælp til opsætning af online indmeldelse). 

Fra 2021 skal spilleren have et eFodbold-certifikat i klubben for at være spilleberettiget i DBU eFodbold-turneringen. Det oprettes automatisk, når spilleren indmelder sig i en eFodbold-afdeling (eller når I opretter dem som beskrevet nedenfor). 

Hvis I ikke bruger ovenstående men i stedet opretter nye medlemmer manuelt via medlemsoversigten, er det vigtigt at huske at skifte sportsgren fra Fodbold til eFodbold, inden medlemmet oprettes.

Se nedenfor (klik på billedet for stor visning):

 

Efodbold Medlemsreg2

Ved medlemsoprettelsen spørger systemet dig, om medlemmet skal oprettes som Fodboldspiller. Vælg JA.

eFodbold-medlemmer betragtes således som registrerede fodboldspillere, der blot spiller en lidt anden (digital) form for fodbold i klubben.


Allerede oprettede medlemmer

Såfremt I har medlemmer under f.eks. sportsgrenen fodbold, som også skal være eFodbold medlemmer, indstilles dette på det enkelte medlem i højrefanen Medlemsstamdata. Klik her på Tilføj sportgren:

Tilføj Sportsgren

Medlemstal

Ved den årlige medlemsoptælling hos DIF (CFR-registeret), er det vigtigt, at klubben IKKE registrerer sine efodbold-medlemmer under sportsgrene Esport, men derimod under sportsgrenen Fodbold med underdisciplinen efodbold.

Et medlem kan kun tælle én gang for samme klub uanset om medlemmet spiller både fodbold og eFodbold.


Registrering af eFodbold-kontaktpersoner

Klubbens eFodbold-ansvarlige kan vælges i KlubOffice i menunen Personer > Andre personer > Klubhverv. Her klikkes på ikonet, der ligner et blankt stykke papir, hvorefter hvervet eFodbold-ansvarlig vælges, personen søges frem og tilføjes:

Efodbold Ansvarlig

Der kan også tilføjes trænere til det enkelte hold. Det gøres enten ved holdtilmelding eller efterfølgende via menuen Turnering og hold > Hold > Turneringshold.

Efodbold Holdkontakt

Bruger klubben Stamhold kan trænere med fordel registreres på dem.

DBU Bredde Og Carlsberg Sportsfond Stor

Værd at vide

Hvad koster det?+

Deltagelse i turneringen koster kr. 300,-/sæson. For det beløb får I 4-7 stævnedage + evt. deltagelse i  slutspil.

Gaming Arenaen koster kr. 2.500. Den indeholder alt det udstyr, I skal bruge, bl.a. et 50" TV og PlayStation 4.

Hvilket udstyr skal vi bruge?+

For at deltage i turneringen skal klubben have en Gaming Arena, der indeholder alt det udstyr, I skal bruge. Ansøgning om Gaming Arena og tilmelding til turnering er to separate processer. Man tilmelder hold via KlubOffice og ansøger om Gaming Arena via linket ovenfor.

OBS! Når I køber en Gaming Arena, siger I samtidig ja til at stille med minimum ét hold i både forårets og efterårets turnering. Sker det ikke, vil klubben blive opkrævet et gebyr svarende til Gaming Arenaens værdi fratrukket købsprisen.

Gaming Arenaen er tiltænkt som "kampbane", og der er som udgangspunkt derfor kun én Gaming Arena pr. klub.

Skal vi selv sørge for dommer?+

Der skal som sådan ikke bruges en dommer, men værtsklubben (der hvor stævnet holdes) sørger for en voksen stævneleder, der sikrer, at reglerne overholdes.

Hvem kan spille med?+

Vi udbyder turneringer i aldersgrupperne U8-U12, U13-U16 og U17+. Her kan både drenge og piger samt mænd og kvinder spille med, såfremt de er medlem af fodboldklubben.

Et hold består af 2-6 spillere.

En spiller må kun repræsentere ét hold i løbet af en sæson.

Skal vi registrere vores medlemmer?+

Ja, medlemmer registreres i KlubOffice. 
Se hvordan her.

Hvordan skaber vi det gode eFodbold-miljø?+

Vi har udviklet nogle anbefalinger og guidelines, som I kan læne jer op af. 

Se dem her: Det Gode eFodbold-miljø.

I kan også få hjælp af vores eFodbold-konsulenter.

Skal vi bruge klubtøj?+

Vi opfordrer til, at man møder op i klubbens trøjer og viser klubbens farver frem.

Hvornår spilles turneringen?+

Sæsonen for DBU eFodbold kan ses her.

Er der særlige coronaretningslinjer for DBU eFodbold?+

Ja, vi skal jo passe på os selv og hinanden.

Se Coronaretningslinjer for DBU eFodbold.

Søren Erik Nielsen3
Projektleder Søren Erik Nielsen
eFodbold - DBU Bredde D: 66179205 M: 30694540