§ 3. DBU Bornholms formål er at fremme og udvikle fodboldspillet på Bornholm.