Futsalregler, lokale

Lokale Futsalregler for børn og unge (U/10 til U/18 samt Kvindesenior).

1.       Banen.
Futsal spilles på en håndboldbane uden bander og til små må mål (håndboldmål).

Afmærkning
Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:

a.       Midterlinjen

b.       Målfeltet der afgrænses af den fuldt optrukne linje som målfelt og straffesparkfelt

c.       Den fuldt optrukne linjes midte er afstand for straffespark (10 meter straffe er udenfor den stiplede linje)

2.      Spillere.

Futsal spilles med 5 spillere på banen, hvoraf en er målmand. Et hold må max. Bestå af 8 spillere. Der er fri udskiftning, og udskiftning foretages på egen banehalvdel efter dommerens anvisning.
Mens bolden er i spil, må en ”ny” spiller ikke betræde banen før den udskiftede spiller har forladt denne.
Enhver spiller må skifte plads med målmanden (udskiftes, ikke bytte) under spillet og uden besked til dommeren.
En kamp kan ikke begynde hvis et hold er færre end 3 spillere.
Spillerudstyr: Trøje, korte bukser (målmand må spille i lange bukser), strømper og benskinner.

3.       Boldstørrelse.

U/10 og U/12 drenge og piger: 310 til 330 gram (f.eks. Select Talento 11)
U/14 drenge og piger: 350 til 370 gram (f.eks. Select Talento 13)
U/17 drenge/piger og ældre: 400 til 440 gram (f.eks. Select Futsal super)

4.       Spilletid

      1 x 9 minutter (running time – uret stoppes ikke, dog kan dommeren under særlige omstændigheder stoppe uret)

5.       Kampstart.

Begyndelsesspark tages fra banens midte, retningsfrit. Modstander skal være minimum 3 meter væk; der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark. Førstnævnte hold giver bolden op til start. Alle spillere skal være på egen banehalvdel.

Standser dommeren spillet som følge af et spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark – fair play frispark – til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, hvis den pågældende spillet uvedkommende situation ikke var opstået. Genoptagelsen sker hvor bolden var på standsningstidspunktet.

6.       Dødbolde.

4 sekunders regel i hele spillet (målkast, indspark, hjørnespark, frispark). Bolden skal være spillet senest 4 sekunder efter den er lagt stille eller taget op, ellers går bolden til modstanderen (hjørnespark< > målkast, indspark < > indspark, frispark < > frispark).

Sådan udføres indspark: I det øjeblik bolden spilles skal sparkeren

-          Have en fod på sidelinjen eller på gulvet udenfor banen

-          Sparke til bolden, der skal ligge stille enten på det sted på banen hvor bolden gik ud af banen, eller på gulvet udenfor og højest 25 cm. fra dette sted

-          Sætte bolden i spil indenfor 4 sekunder efter at spilleren er klar til det

-          For overtrædelse af reglerne for udførelse af indspark, tages sparket om af en modspiller

Bolden er i spil når den er kommet ind på banen

Sådan udføres et hjørnespark:

-          Bolden placeres i hjørnet nærmest den side hvor bolden passerede mållinjen

-          Bolden skal sparkes af en spiller fra det angribende hold

-          Sparkeren skal tage hjørnesparket indenfor 4 sekunder efter han/hun er klar

-          Bolden er i spil når sparket er taget, og den bevæger sig

-          Hvis hjørnesparket ikke tages indenfor 4 sekunder, dømmes der målspark

Sådan udføres et målkast:

-          Der kan ikke scores direkte på et målkast

-          Modspillere skal være uden for straffesparkfeltet indtil bolden er i spil

-          Bolden skal kastes fra hvilket som helst sted inden for straffesparkfeltet af målmanden fra det forsvarende hold

-          Målkastet skal tages indenfor 4 sekunder, efter at målmanden er klar til det

-          Bolden er i spil når den er kastet ud af straffesparkfeltet

-          Hvis bolden ikke kastes ud af feltet og direkte ind på banen tages målkastet om, men 4 sekunders tællingen starter ikke forfra, men fortsætter når målmanden er klar til at tage kastet

-          Hvis målkastet ikke er taget indenfor 4 sekunder, dømmes indirekte frispark fra det sted på straffesparkfeltets grænse, nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået

7.       Scoring.

Ved scoring sættes bolden i gang fra midten

Der kan ikke scores på begyndelsesspark, indirekte frispark, indspark og målkast

8.       Målmand.

Målmandsregler er som udendørs

Målspark skal tages som målkast. Tager målmanden bolden op skal den i spil inden 4 sekunder. Der kan ikke scores direkte på målkast.

Målmanden må godt sparke bolden direkte i modstandernes mål efter han har holdet bolden.

Hvis målmanden, efter han har sat bolden i spil, spiller bolden igen på egen banehalvdel, før den er rørt af en modspiller, dømmes indirekte frispark til modspilleren fra det sted, hvor forseelsen blev begået.

9.       Målspark.

Udføres som målkast.

10.   Indspark.

Indkast udføres som indspark. Bolden skal ligge stille på sidelinjen. Modstanderne skal være minimum 5 meter væk. Der kan ikke scores direkte på indspark.

11.   Genstande i loftet.

Rammer bolden loftet eller andet nedhængende over spillepladsen, er der frispark til det hold der ikke var årsag til hændelsen (sparkes tages nærmest det sted hvor hændelsen skete).

12.   Gule og røde kort.

Gult kort til en spiller reducerer ikke et holds antal spillere på banen. Første gule kort til en spiller er en advarsel, andet gule kort til samme spiller udløser rødt kort til pågældende spiller som udvises.

Direkte rødt kort giver én kamps karantæne

Gult kort gives for:

-          Usportslig optræden

-          Ved ord eller handling protestere

-          Gentagne gange overtræder spillets love

-          Forhaler igangsættelse

-          Overtræder afstandsregel når spillet genoptages med et hjørnespark, frispark eller indspark

-          Indtræder eller genindtræder i spillet uden dommerens tilladelse, eller overtræder proceduren ved udskiftning

-          Forsætligt forlader banen uden dommerens tilladelse

En udskiftningsspiller gives gult kort for:

-          gør sig skyldig i usportslig opførsel

-          ved ord eller handling protesterer

-          forhaler igangsættelse

-          træder ind på banen ved tilsidesættelse af proceduren for udskiftning

Rødt kort gives for:

-          gør sig skyldig i spil som i alvorlig grad er utilladeligt

-          gør sig skyldig i voldsom adfærd

-          spytter på en modspiller eller på enhver anden person

-          bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog/tegn

-          berøver en modspiller, der bevæger sig mod hans mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse der skal straffes med frispark eller straffespark

Direkte rødt kort giver udvisning i maksimum 2 minutter og karantæne, hvilket betyder, at spilleren der fik rødt kort ikke må genindtræde i resten af kampen, samt at han/hun har karantæne i næste kamp. Ny spiller må genindsættes efter 2 minutter eller efter scoring (efter tilladelse fra dommeren).

Dog er følgende gældende:

-          hvis det er holdet der er i overtal der scorer, må ny spiller indsættes

-          hvis det er holdet der er i undertal der scorer, fortsætter kampen med uændret antal spillere

-          hvis begge hold er reduceret, og der er lige mange på hvert hold når der bliver scoret, forbliver begge hold med samme antal spillere

13.   Frispark og straffespark.

Akkumulerede frispark defineres som forseelser der bliver straffet med direkte frispark eller straffespark. Disse forseelser akkumuleres i kampen således at det 4. begåede og dømte frispark udløser straffespark til modstanderholdet. Straffespark i dette tilfælde udføres fra 10 meter (1 meter udenfor den stiplede linje.

Det er dommeren der holder regnskab med antal begåede direkte frispark.

14.   Glidende tacklinger.

Er ikke tilladt.

15.   Følgende regler anvendes ikke.

-          Timeout

-          Offside

16.   Udskiftning.

Udskiftning foregår, hvor det er muligt, på sidelinjen modsat dommerbordet

Udskiftningsområdet er på sidelinjen 5 meter fra midterlinjen

Ved punkter som ikke er beskrevet anvendes Fodboldloven som turneringsreglement

Præciseringer af lokale regler for Futsal

Der dømmes indirekte frispark til modspillerne hvis målmanden begår en af følgende forseelser:

-          Har kontrol over bolden med hænder eller fødder

-          Efter at have spillet bolden, og rører bolden igen på egen banehalvdel efter den forsætligt er spillet til ham af en medspiller, uden en modspiller har rørt den, eller efter bolden har været ude af banen

-          Rører bolden med hænderne indenfor eget straffesparkfelt efter at en medspiller forsætligt har sparket bolden til ham med foden

-          Rører bolden med hænderne indenfor eget straffesparkfelt efter at have modtaget bolden direkte fra et frispark udført af en medspiller

Målmanden har, på egen banehalvdel, altid maksimum 4 sekunder med bolden.

Der kan ikke scores direkte på indspark

Der kan ikke scores direkte på målkast

Målmanden må kaste bolden over midten

Målmand

Målmandsregler er som udendørs Målspark skal tages som målkast.

Tager målmanden bolden op skal den i spil inden 4 sekunder.

Der kan ikke scores direkte på målkast.

Målmanden må godt sparke bolden direkte i modstandernes mål efter han har holdet bolden.

Hvis målmanden, efter han har sat bolden i spil, spiller bolden igen på egen banehalvdel, før den er rørt  af en modspiller, dømmes indirekte frispark til modspilleren fra det sted, hvor forseelsen blev begået.

Målmanden må genspilles på egen banehalvdel hvis:

-          Bolden er rørt af en modspiller

-          Bolden har været ude af spil

Uanset hvor mange spillere der har rørt bolden efter ovenstående hændelser, er målmanden spillet fri og må modtage bolden på egen banehalvdel, med 4 sekunders regel osv……

Målmanden bliver ikke spillet fri hvis han selv foretager et indspark