Turneringsbestemmelser Lokalpokal - Efterår 2023


Formål
DBU Bornholm vil gerne afvikle en alternativ turnering for U14 & U17 drenge efterår 2023.Dette for at opnå et erfaringsgrundlag, for hvordan fremtidens turneringstilbud for DBU Bornholm og i særdeleshed pokalfodbold kan se ud.


Rækker
Der udskrives følgende rækker i 9-mands: U/17 drenge og U/14 drenge (én række i hver aldersgruppe)

Tilmelding af hold
Senest den 20.august via Kluboffice.


Turneringsstruktur
Der oprettes x-antal puljer med max 6. hold i hver pulje. Disse puljer vil blive dannet efter simpel lodtrækning.

Rækker med 3-4 hold: Spiller 1 runde
Rækker med 5-6 hold: Spiller 1 runde

Vinder af puljerne mødes i en finale.

Ved flere end 2 puljer afvikles semifinaler, efter simpel lodtrækning.

Der afsluttes med en endelig placeringskamp, f.eks. kamp om placering 5-6, 7-8, 9-10 osv. I tilfælde af ulige antal hold, vil lavest placeringskamp ikke blive afviklet.

Datoplan i tilfælde af 4-holds puljer:
Lørdag den 9. september
Lørdag den 7.oktober
Lørdag den 28. oktober
Lørdag den 11. november – finaler
Evt. øvrige runder grundet antal af hold placeres september – oktober.
Kamp dato kan som udgangspunkt ikke ændres.

Turneringsreglementet & spilleberettigelse
Turneringsreglementet er gældende, med følgende undtagelser:
§. 19 samt at der i tilfælde af uafgjort i ordinær spilletid, afvikles straffesparks konkurrence for at finde en vinder af kampene.


Spillere som har eller deltager på holdkort for øens overbygningshold, i en eller flere kampe efteråret 2023, kan ikke deltage i lokalpokalturneringen. Dette gældende for U14 og U17 drenge.

Spillere som har eller deltager på holdkort for klubben/klubbernes herre seniorhold uanset niveau, i en eller flere kampe i efteråret 2023, kan ikke deltage i lokalpokalturneringen. Dette gældende for U14 og U17 drenge.
Spillere med gyldig dispensation i ordinærturnering, vil kunne deltage i lokalpokal turneringen uden nogen form for sportslig konsekvens. Dette gældende for såvel ordinære dispensationer som kvartals dispensationer.

Det er muligt at søge dispensation for optil 2 spillere for ovenstående regler gældende for et klubnummer. Her skal der angives en begrundelse, samt hvor mange minutter den enkelte spiller har opnået på fælleshold. Dispensationen gives kun ved særlige tilfælde.

Dispensationen kan inddrages.
I tilfælde af ovenstående konstateres, vil pågældende hold blive taberdømt 0-3 og idømt bøde i henhold til økonomiregulativet, omhandlende brug af ulovlig spiller.

Det er muligt ved tilmelding at indgå holdfælleskaber, som ikke er tilsvarende den ordinære turnering. Dette ved at indsende en skriftlig aftale til administrationen fra involverede klubber.
Det er muligt at tilmelde max. 2 hold for et klubnummer.

Præmier
Alle rækkevindere vil modtage guldmedaljer (14. stk.) samt pokal. Der vil være sølvmedalje til nummer 2. En uvildig jury vil i finalerne kårer kampens spiller.


Deltagerbetaling
Da der er tale om en prøveturnering, vil deltagergebyret være kr. 0.
Dommerudgiften i indledende runder, vil blive delt ligeligt mellem de 2 parter i hver enkelt kamp.
Dommerudgiften i finalerne afholdes af DBU Bornholm.

Økonomiregulativet vil være gældende ved brug af ulovlige spillere, eller afbud til fastsatte kampe.
Dommerpåsætning DBU Bornholm påsætter dommer i samtlige kampe. Finalerne vil blive afviklet som triokampe på kunstgræsbane.