Retningslinier vedr. Udvisninger

Retningslinier vedr. udvisning

E
n spiller der er tildelt en "udvisning" må ikke benyttes før det er meddelt fra lokalunionen, hvilken straf der er tildelt. Læs evt. mere i tuneringsreglementet omkring udvisninger

Her under kan ses hvilken forseelser der benyttes i forbindelse med en udvisning.

Der idømmes mindst 1 spilledags karantæne for hver af følgende forseelser:

 2. ADVAREL/TIDSBEGRÆNSET UDVISNING I SAMME KAMP, giver for nedenstående:
*
Protester mod dommerens kendelser ved ord eller handling.
* Usportslig opførsel.
* Gentagne gange at overtræde spillets love
* Ikke overholdt afstandsregel.
* Kaste/sparke bloden væk.
* At forhale en igangsættelse 
* Holde eller puffe en modspiller.
* Angribe en modspiller med skulderen.
* Indtræde/genindtræde i spillet uden dommerens tilladelse.
* farligt spil.
* Andet jf. øvrige oplysninger.

Der idømmes mindst 1 spilldags karantæne for hver af følgende forseelser:

* Berøve oplagt scoringsmulighed uden fare for modspiller (forsætlig at spille bolden med hånden, puffe eller holde modstander, angripe modstander m/skuller, benspænd.)
* Utilladelig spillemåde, overtræde spillets love u/fare for modstander.


Der idømmes mindst 2 spilldags karantæne for hver af følgende forseelser:

* Bruge fornærmeligt eller upassende sprog/tegn.
* Voldsom adfærd i øverigt.
* Voldsom tackling i kamp om bolden.

Der idømmes mindst 3 spilldags karantæne for hver af følgende forseelser:

* Slå, sparke eller spytte modspiller, herunder kaste bolden eller andet mod modspiller eller forsøg herpå. Der skelnes mellem forhold i spillets medfør og en decideret "voldshandling".
* Berøve oplagt scoringsmulighed, hvor modstander bringes i fare.
* Voldsom tackling uden bold inærheden.
* Andre forseelser, hvor modstander bringes i fare.
* Protester rettet mod dommer fra træner/official.
* Andet jf. øvrige oplysninger.


Der idømmes mindst 5 spilldags karantæne for hver af følgende forseelser:

* Truende adfærd mod dommer/linjedommer.

Der idømmes mindst 6 spilldags karantæne for hver af følgende forseelser:

* Fysisk håndpålæggelse af dommeren.
* Spyt mod dommeren.
* Spille for en klub, hvor spiller ikke er medlem.

Karantænen forhøjes med yderligere 1 spilledag for HVER af følgende forhold, der måtte forkomme i forbindelse med udvisningen.

* Nægte at oplyse navn til dommeren.
* Ikke øjeblikkelig at forlade banen (gå til omklædning).
* Fortsatte potester efter udvisning/bortvisning.Karantænen forhøjes med yderligere 2 spilledag for HVER af følgende forhold, der måtte forkomme i forbindelse med udvisningen.

* Truende adfærd mod dommer/liniedommer efter udvisning/bortvisning.


Karantænen forhøjes med yderligere 3 spilledag for HVER af følgende forhold, der måtte forkomme i forbindelse med udvisningen.

* Spiller på tros af uafsonet karantæne (uafsonet Karantæne fordobles som udgangspunkt).

3. udvisning pr. løbende år til samme spiller:

* Forlægges displinærudvalget til individuel behandling.

Forseelseer mod dommer/liniedommer:

* Forlægges ALTID displinærudvalget til individuel behandling. Der henvises til "handleplan for imødegåelse af vold mod Fodbolddommer".

Træner og ledere:

* Træner og ledere der udviser usportlig optræden vil blive tildelt karantæne. tilsvarende kan den pågældende klub idømmes en bøde.

Hvorledes afgøres sagerne admistrativt:

* Udvisninger, der medføre optil og med 6 spilledages karantæne, afgøres admistrativt af admistrationschefen i henhold til overstående retningslinier, evt. i samråd med disciplinærudvalgets formand.
* Udvisninger, der medfører 7 eller flere spilledages karantæne forlægges for disciplinæudvalget til individuel behandling.
* Særlige indberetninger modtaget fra en af unionen påsat dommer, et medlem af unionens bestyrelse eller tunerings og disiplinærudvalg forlægges ALTID disiplinærudvalget til indviduel behandling.

Ankemyndighed:

* Unionens bestyrelse. Der henvises til tuneringsreglementets § 46.

 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første