UEFA A

IMG 5629

Pr. 1. januar 2022 får A-træneruddannelsen nyt navn.

UEFA A

 

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller seniorniveau. 


Formål

Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og trænerfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. UEFA A uddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Uddannelsen har sit hovedfokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane.


OBS

Trænere, der træner 11-mandshold vil blive foretrukket i udvælgelsesprocessen. Det er vigtigt, at trænerens spillere i egen klub har niveau til at udføre spillestilen, så det er muligt ved supervisionen at se om trænerens ideer kan realiseres på banen. Hvis DBU´s instruktør vurderer, at spillerne mangler niveau, skal man træne med et andet hold i uddannelsesperioden. I så fald er det trænerens eget ansvar at finde et alternativt hold på passende niveau.

 

Indhold

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metode)
 • En til to studieture
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 2-3 x supervision i egen klub
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen
 • Talentudvikling i Danmark og udlandet.

Uddannelsen er estimeret til min. 180 timer - der skal dog forventes et endnu større tidsforbrug. Uddannelsen afvikles fra januar til december måned.    

Kursets officielle sprog er dansk.         

Der er mødepligt


UEFA A´s  program

Introweekend: januar

Midtvejsforløb: som regel i uge 26 el. 27
Afslutningsweekend: start december

Studieture – 4 dage i perioden uge 7-9 og 4 dage i uge 37-39.

Ret til ændringer forbeholdes.

Ud over de faste terminer, deltager træneren i supervisioner sammen med instruktøren og medstuderende.

Dato for dommergrundkursus (for trænere der ikke i forvejen har dommerkort) meldes ud på et senere tidspunkt.

Trænere på UEFA A skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. Trænere, der ikke er ansat i et elitemiljø, skal forvente at arbejde ekstra meget med ovenstående og det udleverede pensum.


Afvikling

Valg af uddannelsessted besluttes efter udvælgelse af kursister, De seneste år har A-træneruddannelsen været afviklet i Skærbæk og Vejen Idrætscenter. Studieture har de senest år været til eliteklubber både i Danmark og i udlandet.

Et A-trænerhold er typisk på 24 trænere. Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Der er 4 instruktører tilknyttet hvert A-hold. Det forventes at man deltager aktivt i forløbet, overholder aftalte deadlines og indgår løbende i dialog med instruktører og medstuderende.

DBU Træneruddannelse ønsker at give deltagerne så gode forudsætninger for læring og udvikling som muligt. Vi forventer derfor, at deltagernes nærmeste leder i klubberne vil samarbejde, således, at vi i fællesskab kan støtte træneres udvikling gennem hele forløbet. 


Kvalifikationskrav

Gyldig B-licens med god vurdering. (Trænere der har gennemført B3-kurset)
Der skal gå minimum 2 år efter afsluttet B-uddannelsesforløb og opstart på UEFA A*.
Ansøgere skal have minimum 3 års trænererfaring med ungdoms- eller seniortræning, heraf minimum 1 års erfaring efter B-eksamen som træner for 11- mandsfodbold.

*Årsagen til tidskravet er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.

Ansøgere skal kunne forstå, tale og skrive dansk på et rimeligt niveau.

Trænere der arbejder med spillere på eliteniveau prioriteres først, og alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse.

Det skal understreges, at alle ansøgninger er velkomne. Optagelse på UEFA A er altid en udvælgelse blandt mange kompetente trænere. I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt. Afslag betyder dog ikke at man er garanteret plads ved senere ansøgning. 


Pris for UEFA A 2022

72.000 kr.

Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studietur(-e) og forplejning.

Indenrigstransport og eventuelle ekstra overnatninger i forbindelse med uddannelsen og studieture er for egen regning.


Kursusgebyret indbetales i én rate i november måned
I tilfælde af manglende betaling vil træneren få besked på at stoppe på uddannelsen eller hurtigst muligt at finde anden indbetaler.


A eksamen

UEFA A afsluttes med en separat eksamen af godt to timers varighed. Når eksamen er bestået, har træneren erhvervet DBU/UEFA A-licens. Prisen for eksamen er 5.300 kr. Trænere, der ikke ønsker at afslutte forløbet med eksamen, vil modtage et uddannelsesbevis.


Betingelser ved framelding

Indtil 20 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
Senere end 20 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.
Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.


Kompetence

UEFA A er kompatibel med den internationale UEFA A-licens. Som A-licenstræner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem og gældende UEFA regler. UEFA A-licens giver træneren mulighed for efterfølgende at søge om optagelse på UEFA PRO eller UEFA Elite Youth A. Bemærk, at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-eksamen til start på UEFA PRO.


Licens og bevis

Ved bestået eksamen modtager træneren et elektronisk UEFA A-licenskort, uddannelsesbevis og tillæg til uddannelsesbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuelle skriftlige projekt

I forbindelse med du udfylder ansøgningsskemaet skal downloade, printe og udfylde dette dokument. Dokumentet uploades i det felt der er i ansøgningsskemaet.  

Sidste frit for ansøgning til UEFA A var d. 13. august 2021 kl. 12.00

Vi har modtaget over 100 ansøgere!!

Det er en lang og grundig proces jeres ansøgninger går igennem. Vi forventer dog at kunne give alle besked i løbet af uge 36.

Tak for jeres tålmodighed.

 

Spørgsmål kan rettes til
Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk