UEFA A diploma

IMG 5629

Pr. 1. januar 2022 får A-træneruddannelsen nyt navn.

UEFA A diploma

 

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med gyldig B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller seniorniveau. 


Formål

Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og trænerfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. UEFA A diploma uddannelsen kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Uddannelsen har sit hovedfokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane.


OBS

Trænere, der træner 11-mandshold vil blive foretrukket i udvælgelsesprocessen. Det er vigtigt, at trænerens spillere i egen klub har niveau til at udføre spillestilen, så det er muligt ved supervisionen at se om trænerens ideer kan realiseres på banen. Hvis DBU´s instruktør vurderer, at spillerne mangler niveau, skal man træne med et andet hold i uddannelsesperioden. I så fald er det trænerens eget ansvar at finde et alternativt hold på passende niveau.

 

Indhold

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Aktivitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metode)
 • En til to studieture
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 2-3 x supervision i egen klub
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen
 • Talentudvikling i Danmark og udlandet.

Uddannelsen er estimeret til min. 180 timer - der skal dog forventes et endnu større tidsforbrug. Uddannelsen afvikles fra januar til december måned.    

Kursets officielle sprog er dansk.         

Der er mødepligt


Datoer for UEFA A diploma 2022
Introweekend: 8.-9. jan. 2022

Midtvejsforløb: uge 26 2022
Afslutningsweekend: 3.-4. dec. 2022

Studietur – 4 dage i perioden uge 7-9 og 4 dage i uge 37-39.

Ret til ændringer forbeholdes.

Ud over de faste terminer, deltager træneren i supervisioner sammen med instruktøren og medstuderende.

Dato for dommergrundkursus (for trænere der ikke i forvejen har dommerkort) meldes ud på et senere tidspunkt.

Trænere på UEFA A diploma skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. Trænere, der ikke er ansat i et elitemiljø, skal forvente at arbejde ekstra meget med ovenstående og det udleverede pensum.


Afvikling

Valg af uddannelsessted besluttes efter udvælgelse af kursister, De seneste år har A-træneruddannelsen været afviklet i Skærbæk og Vejen Idrætscenter. Studieture har de senest år været til eliteklubber både i Danmark og i udlandet.

Et A-trænerhold er typisk på 24 trænere. Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Der er 4 instruktører tilknyttet hvert A-hold. Det forventes at man deltager aktivt i forløbet, overholder aftalte deadlines og indgår løbende i dialog med instruktører og medstuderende.

DBU Træneruddannelse ønsker at give deltagerne så gode forudsætninger for læring og udvikling som muligt. Vi forventer derfor, at deltagernes nærmeste leder i klubberne vil samarbejde, således, at vi i fællesskab kan støtte træneres udvikling gennem hele forløbet. 


Kvalifikationskrav

Gyldig B-licens med god vurdering. (Trænere der har gennemført B3-kurset)
Der skal gå minimum 2 år efter afsluttet B-uddannelsesforløb og opstart på UEFA A diploma*.
Ansøgere skal have minimum 3 års trænererfaring med ungdoms- eller seniortræning, heraf minimum 1 års erfaring efter B-eksamen som træner for 11- mandsfodbold.

*Årsagen til tidskravet er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.

Ansøgere skal kunne forstå, tale og skrive dansk på et rimeligt niveau.

Trænere der arbejder med spillere på eliteniveau prioriteres først, og alle ansøgninger vurderes individuelt af DBU Træneruddannelse.

Det skal understreges, at alle ansøgninger er velkomne. Optagelse på UEFA A diploma er altid en udvælgelse blandt mange kompetente trænere. I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt. Afslag betyder dog ikke at man er garanteret plads ved senere ansøgning. 


Pris for UEFA A diploma 2022

72.000 kr.

Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studietur(-e) og forplejning.

Indenrigstransport og eventuelle ekstra overnatninger i forbindelse med uddannelsen og studieture er for egen regning.


Kursusgebyret indbetales i én rate i november måned
I tilfælde af manglende betaling vil træneren få besked på at stoppe på uddannelsen eller hurtigst muligt at finde anden indbetaler.


A eksamen

UEFA A diploma afsluttes med en separat eksamen af godt to timers varighed. Når eksamen er bestået, har træneren erhvervet DBU/UEFA A-licens. Prisen for eksamen er 5.300 kr. Trænere, der ikke ønsker at afslutte forløbet med eksamen, vil modtage et uddannelsesbevis.


Betingelser ved framelding

Indtil 20 dage før uddannelsesstart refunderes 100% til indbetaler.
Senere end 20 dage før uddannelsesstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
Senest 20 dage før første studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.
Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.


Kompetence

UEFA A diploma er kompatibel med den internationale UEFA A-licens. Som A-licenstræner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem og gældende UEFA regler. UEFA A-licens giver træneren mulighed for efterfølgende at søge om optagelse på UEFA PRO diploma eller UEFA Elite Youth A diploma. Bemærk, at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-eksamen til start på UEFA PRO diploma.


Licens og bevis

Ved bestået eksamen modtager træneren et elektronisk UEFA A-licenskort, uddannelsesbevis og tillæg til uddannelsesbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuelle skriftlige projekt

I forbindelse med du udfylder ansøgningsskemaet skal downloade, printe og udfylde dette dokument. Dokumentet uploades i det felt der er i ansøgningsskemaet.  

Sidste frit for ansøgning er d. 13. august 2021 kl. 12.00

Vi forventer at kunne give svar om optagelse primo september.

 

Spørgsmål kan rettes til
Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk 

 


 

Ansøgningsskema UEFA A-Diploma 2022

Indtast ddmåå

Indtast det navn der er registreret på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den adresse der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast den email-adresse der står i din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast det telefonnummer der står på din DBU-profil (mitdbu.dk)

Indtast klubnavn.

Indtast årgang og niveau.

Cheftræner, assistent eller andet.

HUSK at vedhæfte eventuelt bevis nederst i ansøgningsskemaet. (i pdf-format)

Marker at du er indforstået med prisen for UEFA A diploma. Pris er eksklusiv eksamensgebyr.

Hvem betaler for din A-træneruddannelse? Hvis din klub betaler, skal du huske at vedhæfte skriftlig bekræftelse fra klubbens formand (i pdf-format).

På uddannelsen udleveres trænerjakke og t-shirts til brug på studieturene. Vælg din størrelse. Tøjet kan ikke byttes.

Hvis du har dommerkort i forvejen er det ikke nødvendigt at gå til dommerprøven igen. Vedhæft evt. foto af dommerkort.På studieturene lejer DBU minibusser. Ønsker du at være chauffør for din gruppe?

Her skal du uploade dit træner CV, så vi kan se hvad og hvor du har trænet indtil nu. (gerne i PDF-format)

Ved afkrydsning i denne boks bekræfter jeg, at jeg har læst og er indforstået med betingelserne der fremgår af DBU´s hjemmeside om UEFA A diploma: Den valgte faktureringsadresse hæfter med sin underskrift for det fulde uddannelses- og eksamensgebyr. Dette gælder ligeledes i de tilfælde, hvor træneren forlader klubben i uddannelsesforløbet, med mindre klub og træner skriftligt har aftalt andet. Aftale mellem klub og træner skal vedhæftes.

Upload her dokumentet med underskrift fra din leder i klubben.

Jeg giver hermed samtykke til, at DBU må offentliggøre hele eller dele af mine skriftlige fremstillinger på DBU´s fysiske og elektroniske platforme til vidensdeling.