A-eksamen

Målgruppe
For kursister der har gennemført A-træner og har bestået de 5 hovedområder

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse

Det individuel skriftlige projekt

Formål
Eksamen sigter mod at give kursisten vished om han/hun fodboldfagligt og teoretisk kan begå sig på A-trænerniveau.


Afvikling og tidsforbrug

Eksamen afvikles individuelt og består af:

En mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i det individuelle projekt
En fodboldcase med udgangspunkt i et videoklip
Ved eksamen deltager DBU instruktør, opponent og kursist. Kursister kan invitere enkelte gæster. Eksamen har en varighed af ca. 1,5 time.


Bedømmelse

Eksamen er to-delt og munder ud i en af følgende vurderinger:

Bestået - Kursisten erhverver UEFA A-licens.
Ikke bestået - Kursisten erhverver IKKE UEFA A-licens.

I tilfælde hvor kursisten består den ene del af eksamen skal han/hun kun til reeksamen i det område der ikke er bestået. Ved ikke-bestået, er der mulighed for at gå til reeksamination makimalt to gange. Kursisten får besked om bestået/ikke bestået umiddelbart efter eksamen.


Tilmelding

Afholdes efter aftale.


Pris

5.300 kr. Gebyr for eksamen betales separat forud for eksamen.


Kompetence

Ved bestået eksamen modtager kursist UEFA A-licenskort til brug i Danmark og i Europa. UEFA A-licens giver kursisten mulighed for at søge om optagelse på DBU P-træner eller DBU Elite Youth A-træner. Bemærk at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-træner til start på P-træner eller Elite Youth A-træner.


Statistik

Se hvem der har UEFA A-licens i licenstrænerdatabasen nedenfor.