UEFA Elite Youth A

Randa Bold Med Hold

Vi forventer at starte et nyt UEFA Elite Youth A hold op i 2022.

Alle med gyldig A-, Pro-, og B-Youth-licens får direkte besked pr. mail når vi igen åbner for ansøgninger

UEFA Elite Youth A
Uddannelsen henvender sig til ungdoms-elitetrænere der ønsker at specialisere sig i træning af ungdoms-elitespillere i alderen 15-21 år. 


Formål
Uddannelsen styrker deltagernes kompetencer i arbejdet med talentudvikling på højeste niveau.

Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at forberede elitespillere til en karriere på professionelt plan.


Indhold

 • Talent-identifikation og talentkriterier
 • Biases i talentidentifikation
 • Talenttræning – principper for træning af talenter
 • Planlægning, organisering, udførelse og evaluering af individuel teknisk træning
 • Fysisk træning, planlægning og overvejelser vedrørende den fysiske belastning
 • Talentledelse, hvordan leder du talenterne?
 • Trænerprofilanalyse
 • Talentmiljø – skabelse og udvikling af talentmiljøer og miljøets betydning for spillerens udvikling
 • Gruppe- eller individuel studietur
 • Hjemmeopgaver i hele forløbet
 • Logbog og refleksioner over egen læring i hele forløbet
 • Peer-Review (kursisterne evaluerer hinandens opgaver undervejs)
 • Eksamen
 • Kursisten kan afslutte med eksamen efter endt forløb under forudsætning af, at alle opgaver undervejs er afleveret og godkendt (der tillægges ekstra gebyr for eksamen).

 

Forløb og tidsforbrug
Uddannelsen er af UEFA estimeret til 80 timer. Det reelle timeantal inklusiv individuel studietur, hjemmearbejde og projektskrivning er nærmere 160 timer. Der er krav om 100% fremmøde på uddannelsen. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes heller ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen på andre hold.

Der er obligatorisk overnatning i forbindelse med modulerne. Hotel og forplejning er inkluderet i prisen.  

Mellem modulerne planlægges tre supervisioner af din talenttræning i din egen klub med ekstern supervisor.

Du skal desuden deltage tre gange ved dine medkursisters supervisioner.    

Uddannelsen kræver et omfattende antal timer til forberedelse, løsning af hjemmeopgaver samt løbende evalueringer af medkursisternes opgaver (peer-Review).


Studietur
Studieturen gennemføres som en individuel (evt. i en mindre gruppe) tur til en selvvalgt destination.

Kursisten planlægger selv turen og indgår alle relevante aftaler.

Turens formål skal godkendes af den faglige tovholder. Det er et krav, at studieturen skal underbygge det faglige indhold på uddannelsen og således indeholde elementer fra mindst to af de opstillede hovedområder (Talent-ID, talenttræning, talentledelse, talentmiljø).

DBU Træneruddannelse refunderer relevante udgifter til studieturen med op til 8.000 kr. efter gældende regler.

 

Kvalifikationskrav
Optagelse kræver enten gyldig UEFA A-licens, UEFA Pro-licens eller UEFA B-Youth-licens* .          Det forventes at ansøgere har minimum 3 års trænererfaring med elitespillere, eller at ansøgeren under forløbet er træner på et af følgende niveauer:

 • Drenge: Cheftræner i den bedste U15 række el. U17-/U19 Ligaen.
 • Piger: Cheftræner for U16 højeste række eller U18 Pige DM.
 • Head of coaching i klub der er med DBU´s Klublicenssystem.
 • Transitionstræner i klub der er med i DBU´s Klublicenssystem.
 • DBU lands- eller talenttræner.  

 

Optagelse på Elite Youth A-træner sker som udvælgelse blandt de indkomne ansøgninger. DBU Træneruddannelse bestemmer suverænt hvilke ansøgere der optages.

I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.

* For trænere med UEFA B Youth-licens kræves yderligere min. 1 års trænererfaring efter bestået eksamen. 

Pris
Prisen for UEFA Elite Youth A-licens inkl. forplejning, overnatning i enkeltværelse i forbindelse med modulerne i DBU Brøndby: 36.500 kr. (2021-pris)


Eksamination
Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Elite Youth A-licens eksamen.

Eksamen tager udgangspunkt i kursistens produktioner i forløbet (portfolie). Portfolien omfatter kursistens opgaver inden for områderne Talent-ID, Talentledelse, Talenttræning, samt studieturs-konklusioner med henblik på kritisk konstruktivt forslag til kommende talentmiljø i egen klub.

Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

Eksamen har en varighed på ca. 90 minutter.

Pris for eksamen:  3.500 kr. (2021-pris)


Bevis
Ved gennemførelse af kurset modtager kursisten et bevis på mitDBU.dk samt ved bestået eksamen et UEFA Elite Youth A-licenskort på DBU-app´en.


Kompetence
Som Elite Youth A-licenstræner er træneren kvalificeret til at træne ungdoms-elitehold på højeste nationale og europæiske niveau.

For yderligere information kontakt: Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson thma@dbu.dk

 

 

 

Vi forventer at starte et nyt UEFA Elite Youth A hold op i 2022.

Alle med gyldig A-, Pro-, og B-Youth-licens får direkte besked pr. mail når vi igen åbner for ansøgninger

UEFA Elite Youth A
Uddannelsen henvender sig til ungdoms-elitetrænere der ønsker at specialisere sig i træning af ungdoms-elitespillere i alderen 15-21 år. 


Formål
Uddannelsen styrker deltagernes kompetencer i arbejdet med talentudvikling på højeste niveau.

Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at forberede elitespillere til en karriere på professionelt plan.


Indhold

 • Talent-identifikation og talentkriterier
 • Biases i talentidentifikation
 • Talenttræning – principper for træning af talenter
 • Planlægning, organisering, udførelse og evaluering af individuel teknisk træning
 • Fysisk træning, planlægning og overvejelser vedrørende den fysiske belastning
 • Talentledelse, hvordan leder du talenterne?
 • Trænerprofilanalyse
 • Talentmiljø – skabelse og udvikling af talentmiljøer og miljøets betydning for spillerens udvikling
 • Gruppe- eller individuel studietur
 • Hjemmeopgaver i hele forløbet
 • Logbog og refleksioner over egen læring i hele forløbet
 • Peer-Review (kursisterne evaluerer hinandens opgaver undervejs)
 • Eksamen
 • Kursisten kan afslutte med eksamen efter endt forløb under forudsætning af, at alle opgaver undervejs er afleveret og godkendt (der tillægges ekstra gebyr for eksamen).

 

Forløb og tidsforbrug
Uddannelsen er af UEFA estimeret til 80 timer. Det reelle timeantal inklusiv individuel studietur, hjemmearbejde og projektskrivning er nærmere 160 timer. Der er krav om 100% fremmøde på uddannelsen. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes heller ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen på andre hold.

Der er obligatorisk overnatning i forbindelse med modulerne. Hotel og forplejning er inkluderet i prisen.  

Mellem modulerne planlægges tre supervisioner af din talenttræning i din egen klub med ekstern supervisor.

Du skal desuden deltage tre gange ved dine medkursisters supervisioner.    

Uddannelsen kræver et omfattende antal timer til forberedelse, løsning af hjemmeopgaver samt løbende evalueringer af medkursisternes opgaver (peer-Review).


Studietur
Studieturen gennemføres som en individuel (evt. i en mindre gruppe) tur til en selvvalgt destination.

Kursisten planlægger selv turen og indgår alle relevante aftaler.

Turens formål skal godkendes af den faglige tovholder. Det er et krav, at studieturen skal underbygge det faglige indhold på uddannelsen og således indeholde elementer fra mindst to af de opstillede hovedområder (Talent-ID, talenttræning, talentledelse, talentmiljø).

DBU Træneruddannelse refunderer relevante udgifter til studieturen med op til 8.000 kr. efter gældende regler.

 

Kvalifikationskrav
Optagelse kræver enten gyldig UEFA A-licens, UEFA Pro-licens eller UEFA B-Youth-licens* .

Det forventes at ansøgere har minimum 3 års trænererfaring med elitespillere, eller at ansøgeren under forløbet er træner på et af følgende niveauer:

 • Drenge: Cheftræner i den bedste U15 række el. U17-/U19 Ligaen.
 • Piger: Cheftræner for U16 højeste række eller U18 Pige DM.
 • Head of coaching i klub der er med DBU´s Klublicenssystem.
 • Transitionstræner i klub der er med i DBU´s Klublicenssystem.
 • DBU lands- eller talenttræner.  

 

Optagelse på Elite Youth A-træner sker som udvælgelse blandt de indkomne ansøgninger. DBU Træneruddannelse bestemmer suverænt hvilke ansøgere der optages.

I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.

* For trænere med UEFA B Youth-licens kræves yderligere min. 1 års trænererfaring efter bestået eksamen. 

Pris
Prisen for UEFA Elite Youth A-licens inkl. forplejning, overnatning i enkeltværelse i forbindelse med modulerne i DBU Brøndby: 36.500 kr. (2021-pris)


Eksamination
Kursister, der har gennemført forløbet 100% og har fået godkendt samtlige opgaver, kan gå til UEFA Elite Youth A-licens eksamen.

Eksamen tager udgangspunkt i kursistens produktioner i forløbet (portfolie). Portfolien omfatter kursistens opgaver inden for områderne Talent-ID, Talentledelse, Talenttræning, samt studieturs-konklusioner med henblik på kritisk konstruktivt forslag til kommende talentmiljø i egen klub.

Hertil kommer logbog og refleksioner over egen læring.

Eksamen har en varighed på ca. 90 minutter.

Pris for eksamen:  3.500 kr. (2021-pris)


Bevis
Ved gennemførelse af kurset modtager kursisten et bevis på mitDBU.dk samt ved bestået eksamen et UEFA Elite Youth A-licenskort på DBU-app´en.


Kompetence
Som Elite Youth A-licenstræner er træneren kvalificeret til at træne ungdoms-elitehold på højeste nationale og europæiske niveau.

For yderligere information kontakt: Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson thma@dbu.dk