B1-træner

OBS! Fra 1. januar 2022 kommer der ændringer.

Gennemfører du dette B1-kursus senest 31.12 2021  kan du fortsætte din uddannelse på det nye UEFA B1 - der svarer til det nuværende B2.

Dette B1-kursus ændrer navn til UEFA C3. Adgangskrav, form og indhold ændres også.

Vi informerer om og åbner for tilmeldinger til UEFA C3 i løbet af efteråret.

  

Målgruppe
Kurset henvender sig til ungdoms- eller seniortrænere på breddeniveau, der ønsker basisværktøjer til brug i trænergerningen. DBU B1-træner er første trin i DBU's UEFA-godkendte B-licens uddannelse. Se den grafiske indplacering i forhold til de øvrige uddannelser her.

Formål
Kurset forbereder kursisten på de mange udfordringer, trænere møder som ansvarlige for fodboldhold. Kurset introducerer basisværktøjer til opbygning af træningsmoduler, ledelse og gennemførelse af den daglige træning.

Indhold

  • Opbygning af effektive træningsmoduler
  • Konkrete værktøjer til at lave de rigtige øvelser
  • Kendskab til børns og unges udvikling
  • Gennem udøvelse af tekniske detaljer at opnå størst mulig kompetence til instruktionen af spillerne
  • Undervisning i de fysiske krav til fodboldspillet
  • Kendskab til egen og andres trænerprofil - Bliv klogere på dig selv som træner


Forløb og tidsforbrug

Kurset har en samlet varighed på 4 dage. Kurset udbydes over 2 x lør./søn. kl. 8 - 18 alle dage.
I ferieperioder tilbydes kurset over 4 sammenhængende dage.
En del af kurset afvikles som e-learning.

 

B-træneruddannelsens opbygning (Gældende indtil 31.12.2021)

NIVEAU VARIGHED ADGANGSKRAV
B1-træner 4 dage

I 2020 ingen adgangskrav. 

OBS!! (Fra 1. jan 2022 kræves gennemført C1 og C2)

B2-træner 8 dage B1
B3-træner 3 dage + supervision B1 og B2
UEFA B-licens Eksamen B1, B2 og B3

 

Afvikling
B1 afvikles i hele Danmark. Der er ingen overnatning på kursusstedet i de pågældende weekender. Har kursusstedet faciliteter til ophold, kan kursisten bestille dette direkte. Denne udgift dækkes af kursisten selv. Kursisten følger undervisning i en ”klasse” på maksimalt 26 kursister og en til to faste instruktører afhængigt af antallet.

B1 program

Kvalifikationskrav
Du skal være fyldt 16 år inden start på B1. Der er pt. ikke andre forudgående krav.


Kurset kræver at du er i rimelig fysisk form
Det er vigtigt at kursisten oplever forløbet på egen krop. Det betyder, at der er mange timer på banen i forløbet. Vi anbefaler at kursister møder op og deltager aktivt, da dette vil være afgørende for udbyttet af kurset.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Pris
4.500,- kr. (2021 pris) Prisen dækker forplejning, undervisning og materialer.

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”DBU B1-træner”. Kursisten kan efter endt kursus printe et kursusbevis ud fra mit.dbu.dk, såfremt kurset er gennemført uden fravær. DBU B1-træner er et nødvendigt grundlag for optagelse på DBU B2-træner.


Tilmelding
Se information om datoer og undervisningssteder her: B1-kurser 

DBU B1-træner – i egen klub?
Er I mange trænere fra samme klub der ønsker B1-trænerkurset, kan klubben afholde B1 som klubkursus. Læs mere her.

Spørgsmål?
Kontakt uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk


Plakat til download
Skal I holde B1 i jeres klub, kan I downloade, udfylde og printe en plakat til klubben ved at klikke på billedet: 

Plakat B1Kursussøgning