DBU B1-træner i egen klub

IMG 5129

Det kan lade sig gøre at afholde B1 i egne omgivelser og mange klubber benytter sig af den mulighed. Du kan enten bestille et klubkursus eller din klub kan blive værtsklub for en åben B1 uddannelse (se nederst).

B1 som klubkursus

Ved klubkursus skal klubben sørge for følgende:

Velegnet undervisningslokale som kan aflåses
Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys på banen)
Bolde, toppe og veste
God forplejning til deltagere og instruktører
Det er ikke nødvendigt at alle deltagere er fra egen klub, der kan sagtens deltage trænere fra omkringliggende klubber. Dog skal min. 50% af deltagerne være hjemmehørende i klubben.

Afvikling 
DBU B1-træner afvikles som udgangspunkt over to x lørdag/søndag kl. 8 - 18 med en weekend imellem. Andre modeller kan dog aftales individuelt. Dele af uddannelsen afholdes som e-learning.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Pris (2021-priser)
Ved max 14 deltagere med 1 instruktør er prisen kr. 38.500,-
Ved max 24 deltagere med 2 instruktører er prisen kr. 68.000,-
Prisen dækker instruktørlønning, kørsel til samme samt undervisningsmaterialer.

Bestil klubkursus her

Vil din klub være vært for en åben B1 uddannelse?

Det er også muligt at melde sig som værtsklub for afholdelse af en B1 uddannelse. Det foregår på den måde, at klubben mod betaling stiller lokale, bane og forplejning til rådighed. DBU står for administration af kursister og alt kursusmateriale bliver sendt til klubben inden afholdelsen.

Hvis man som værtsklub tilmelder over 10 af klubbens egne trænere, vil der kunne opnås rabat på kursusprisen.

Vær opmærksom på nye regler.

OBS!  Pr. 1. januar 2022 skal alle starte deres kursusforløb i DBU Træneruddannelse med C1-kurset. 

Spørgsmål?

Kontakt Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk