UEFA C3 i egen klub

Det er muligt at afholde UEFA C3 i jeres egen klub, hvis I har flere trænere der har gennemført UEFA C2-kurset.

UEFA C3 som klubkursus

Kurset er i form og indhold identisk med UEFA C3 afholdt som åbent kursus, hvor trænere fra hele landet kan tilmelde sig. (Læs mere om indholdet her.

Ved klubkurser skal klubben selv sørge for følgende:

Velegnet undervisningslokale som kan aflåses
Bane – velegnet til årstiden (tag højde for årstid – lys på banen evt. kunstgræsbane)
Bolde, kegler og veste
God forplejning til deltagere og trænerudviklere.
Det er ikke nødvendigt at alle deltagere er fra egen klub, der kan sagtens deltage trænere fra omkringliggende klubber. Dog skal min. 50% af deltagerne være hjemmehørende i klubben.

Afvikling 
UEFA C3 afvikles over tre enkelte dage med 14 dages mellemrum lørdag/søndag kl. 8 - 18 med en weekend imellem.  

Du skal selv være aktiv som spiller i de praktiske moduler på banen. 

Det officielle sprog er dansk.      

Optagelseskriterier

Du skal have gennemført UEFA C2. 
Minimumsalder er 16 år. 

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver dig mulighed for at benytte titlen ”UEFA C3-træner”.

Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Efter kurset kan du tilmelde dig UEFA C-eksamen (foregår online). 

Pris (2021-priser)
Ved max 14 deltagere med 1 trænerudvikler er prisen kr. 38.500,-
Ved max 24 deltagere med 2 trænerudvikler er prisen kr. 68.000,-
Prisen dækker trænerudviklerhonorar og -kørsel samt undervisningsmaterialer.

Kontakt Uddannelseskoordinator Thomas Mattsson telefon 43 26 22 28 / mail thma@dbu.dk