C-træner

Træneruddannelse for børne- og ungdomstrænere

Det bedste fodboldmiljø for børn og unge skabes af dygtige og engagerede trænere. Fodboldglæde og spillerudvikling skal gå hånd i hånd – og træneren er nøglen.

DBU har derfor etableret DBU C-træneruddannelse, der klæder hver enkelt træner på til det spændende fodboldliv som børne- og ungdomstræner. Uddannelsen er målrettet trænere af børn U5-U12 og trænere af ungdomsspillere U13-U19. 

Uddannelsens opbygning
C-uddannelsen består af i alt 24 timer. Det første trin, C1, er på 10 timer, som henvender sig til trænere af alle aldersgrupper. Det næste trin, C2, er på 14 timer og består af tre aldersrelaterede forløb at vælge imellem. Du vælger det forløb, som passer bedst til den aldersgruppe, du træner.

Både C1 og C2 er bygget op af et forberedelsesmodul, som foregår online. Derudover består C1 af to moduler med fysisk fremmøde og C2 består af tre moduler med fysisk fremmøde. C1 og C2 afsluttes med et online refleksionsmodul.
C1-kurset har udgangspunkt i dig som træner og C2-kurset tager udgangspunkt i spilleren.

Læs mere om C1-træner eller C2-træner

NIVEAU VARIGHED ADGANGSKRAV
C1-træner 10 timer Ingen
C2-træner 14 timer C1
Børne- eller ungdomstræner Test C1 og C2
B1-træner 4 dage Ingen
UEFA C-licens Eksamen C1, C2, test og B1

 

Certifikat og licens
Du kan uddanne dig til DBU Børne- eller Ungdomstræner ved at gennemføre C1 og C2 samt en test. Når testen er bestået, modtager du et certifikat.

Hvis du ønsker at opnå en UEFA C-licens, skal du derudover gennemføre DBU B1-trænerkurset og bestå en eksamen.

Desuden får du som træner med C-licens månedligt tilsendt DBU Trænerlounge, som er et netbaseret magasin, der indeholder artikler, rapporter og andet trænerrelevant indhold.

Alderskrav
Man skal være fyldt 13 år for at starte på en C-uddannelse. Hvis du vil uddanne dig videre på B1, skal du være fyldt 16 år, inden du starter. Du skal også være fyldt 16 år for at kunne gå til C-licenseksamen.

Tilskud fra DBU
DBU yder tilskud til alle C-uddannelseskurser. Holder klubben et C1-kursus, yder DBU et tilskud på kr. 2.500,-, mens et C2-kursus i klubben støttes med kr. 3.500,-.

Det betyder, at et klubkursus kan bestilles til kr. 4.350,- (inkl. materialer), og et C2-kursus vil koste klubben kr. 5.650,- (inkl. materialer).

Klubkursus eller åbent kursus
C-uddannelseskurserne kan afholdes hjemme i klubben, eller trænere kan deltage på åbne kurser. 

Såfremt man som klub afholder et C1- eller C2-kursus og inviterer trænere med fra andre klubber, kan man pr. kursist max. opkræve henholdsvis kr. 375,- (C1) og kr. 650,- (C2) inkl. forplejning. 

Gamle C-timer?
Hvis du allerede har en C-licens eller har deltaget i C-kurser før 1/1 2018, så gælder din licens eller dine timer stadig: 

  • Har du en C-licens fra før 1/1 2018, vedligeholder du den jf. retningslinjerne for opretholdelse af trænerlicenser. Se refresh-kurser her

Hvis du har C-timer fra de gamle C-kurser fra før 1. januar 2018, er timerne overført, og du kan fortsætte din C-uddannelse. Der gælder følgende: 

  • Har du 0-11 timer fra gamle C-kurser, skal du starte med C1-træner
  • Har du 12-23 timer fra gamle C-kurser, kan du fortsætte og starte på C2-træner
  • Har du 24-60 timer fra gamle C-kurser, kan du tage en C-test og blive certificeret Børne- eller Ungdomstræner.