Medier til C2

I løbet af de tre moduler på C2 er der brug for medier/spillere på hvert modul. Skemaerne er et overblik over, hvornår på modulerne at medierne/spillerne skal bruges på banen.

  • Der er brug for 8 - 14 opvarmede spillere/medier på banen til hver praktik i modulerne
  • Medierne skal være tilsvarende den aldersgruppe, som C2-kurserne omhandler.

Skemaerne viser, hvornår der i modulerne på C2 kurserne om de tre aldersgrupper U5-U9, U10- U12 og U13-U19 skal bruges medier/spillere til praktikdelen ude på banerne. 
Første skema for U5-U9 aldersgruppen viser, at der i C2-kursets modul 1 skal bruges medier fra 30 min. efter modulets starttidspunkt og en time frem til praktik på banen. 
I modul 2 skal der bruges medier fra 1 time efter kursets starttidspunkt og en time frem. Og i modul 3 skal medierne bruges 30 min. efter kursets start og en time frem. 

For aldersgruppen U10-U12 skal der også bruges medier i alle tre moduler. I modul 1 starter praktikdelen 30 min. efter kursets start og en time frem. I modul 2 skal der bruges medier til praktik fra 1 time efter kursets starttidspunkt. I modul 3 skal der bruges medier 30 min. efter kursets start og i 1,5 time. 

For aldersgruppen U13-U19 er der brug for medier til alle tre moduler. I modul 1 starter praktikdelen 30 min. efter kursets start og varer en time og 15 min. I modul 2 skal der bruges medier til praktik fra 1,5 time efter kursets starttidspunkt og i 1 time og 15 min. I modul 3 skal der bruges medier fra 30 min. inde i modulet starter og i en time og 15 min. frem.


Aldersgruppe U5-U9

Modul  Tidspunkt i modulerne    Varighed 
 1   30 min. - 1 t. 30 min.   Praktik - med medier på banen   60 min. 
 2  1 t. - 2 t.   Praktik - med medier på banen  60 min.
 3  30 min. - 1 t. 30 min.  Praktik - med medier på banen  60 min. 


Aldersgruppe U10-U12

 Modul  Tidspunkt i modulet     Varighed 
 1  30 min. - 1 t. 30 min.         Praktik - med medier på banen   60 min.
 2  1 t. - 2 t.  Praktik - med medier på banen  60 min.
 3   30 min. - 2 t.  Praktik - med medier på banen  90 min. 


Aldersgruppe U13-U19

 Modul  Tidspunkt i modulet     Varighed 
 1  30 min. - 1 t. 45 min.         Praktik - med medier på banen   75 min.
 2  1 t. 30 min. - 2 t. 45 min.  Praktik - med medier på banen  75 min.
 3  30 min. - 1 t. 45 min.  Praktik - med medier på banen  75 min.