UEFA youth B

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til børne og ungdomstrænere med UEFA B-licens, der ønsker at specialisere sig i målrettet træning af børnefodboldspillere fra U11 til U15.

Formål
Uddannelsen styrker deltagernes kompetencer i arbejdet med børne- og ungdomsmiljøer med fokus på spiller, klub og miljø.

Uddannelsen kvalificerer deltagerne til at opbygge og arbejde i udviklende børne- og ungdomsmiljøer med fokus på målrettet børnetræning og ungdomstræning.

Uddannelsen giver deltagerne mulighed for fordybelse i børne- og ungdomsmiljøer.

Ligeledes fokuseres der på transitionerne mellem børne- og ungdomsfodbold. 

Indhold

 • Den gode ungdomstræner
 • Træningsorganisering
 • Børn og unge og indlæring
 • Differentiering i træning ift RAE
 • Pædagogiske virkemidler ift træning.
 • Kultur og miljø spiller/klub/samfund
 • Kampen som virkemiddel
 • Hvornår træner vi hvad?
 • Hvordan arbejder vi med spillernes kognitive udvikling?
 • Fysisk træning tilpasset børn og unge.

 

Form
Blended-learning.

 • Fysisk fremmøde
 • Supervision
 • E-learning
 • Fordybelse/selvstudier

Forløb og tidsforbrug
Kurset afvikles over en periode på 3-5 måneder med 1-1½ måned mellem samlingerne. Samlet berammet til minimum 60 timer.

Der er 3 samlinger (1 endags og 2 todages). Kursister sørger selv for evt. overnatning. En del af kurset afvikles som e-learning.

Næste forløb
Uddannelsen er ny og kører som pilotkursus d. 4. okt., 5. okt., 24. okt., 7. dec. og 8. dec. 2021.

Afvikling
Der er ikke inkluderet overnatning i kurset. Har kursusstedet faciliteter til ophold, kan kursisten bestille dette direkte. Denne udgift dækkes af kursisten selv. Der vil være 16 deltagere på kurset

Kvalifikationskrav
B-licens samt fungerende børne-/ungdomstræner.


Kurset kræver at du er i fysisk form
Det er vigtigt, at kursisten oplever forløbet på egen krop. Dette faktum betyder, at der er mange timer på banen i forløbet. Vi anbefaler at kursister møder op i god fysisk form, da dette vil være afgørende for udbyttet af kurset.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset. Hvis kursisten udebliver delvist, vil det ikke være muligt at få et kursusbevis. Det vil ligeledes ikke være muligt at færdiggøre kurset på andre hold.

Pris
18.500,-

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA Youth B-træner”. Kursisten kan efter endt kursus printe et kursusbevis ud fra mit.dbu.dk, såfremt kurset er gennemført uden fravær.


Tilmelding
Find kurset under kursussøgning eller kontakt kit@dbu.dk hvis du er interesseret i uddannelsen.