Styrk trivsel og fællesskab på børneholdene

Anti Bulli Fodbold’ er et nyt, gratis online tiltag målrettet trænere på børnehold for 6-12-årige. Det består af inspiration, konkrete råd og træningsøvelser, som kan styrke sammenhold og trivsel.

DBU og Mary Fondens tiltag er nemt tilgængeligt og kan bruges som inspiration eller som et supplement til andre børnetræningsprogrammer.  Find det på antibulli.dk/fodbold

Klubmaterialer til download: