VOLD MOD DOMMER

Skulle du være uheldig at opleve en episode, hvor du har afbrudt kampen på grund af vold eller trusler mod din person, kan du på denne side finde hjælp og vejledning til at løse situationen optimalt. Det er vigtigt, at du bruger disse vejledninger, fordi du på denne måde sikrer, at du får den bedst mulige hjælp og beskyttelse.

Kort fortalt skal du følge disse skridt

  • Stands omgående kampen, hvis du bliver udsat for vold
  • Få spillerens navn og/eller nummer hvis det er muligt. Undgå kontakt med den pågældende spiller uanset hvor rolig han/hun må virke. Få informationerne fra klubansvarlige såfremt det er muligt.
  • Få det andet hold til at aflevere et eller flere telefonnumre - de kan bruges som vidner.
  • Notér om muligt nogle stikord herunder klokkeslæt, så du siden hen kan indberette det passerede så præcist som muligt.
  • Ring straks til et medlem fra DBU Bornholms dommerudvalg og orienter om hændelsen. Nye dommere kan også bruge deres vejleder, hvis det føles mest naturligt. Men dommerudvalget skal så efterfølgende orienteres af dommer eller vejleder.
  • Kontakt læge /skadestue for at få registreret eventuelle følger af overfaldet. 
  • Efter kontakt til læge / skadestue skal du anmelde hændelsen til politiet.

 

Kontakt under ingen omstændigheder presse, tilskuere, øvrige spillere eller klubben efterfølgende.

Når du er klar til det, laver du en skriftlig indberetning af hændelsen. Har du behov for hjælp til udformning, kan du få dette fra et medlem af dommerudvalget.

Man skal kontakte en af nedenstående personer og få hjælp:

Dommerudvalget

John Zawada tlf: 40454769
Administrationschef
Morten Blem tlf:  30802919

Mødetid før kamp
Husk at overholde mødetidspunkterne til kampe:
Enkeltkampe: 30 min. før kamptidspunktet.
Lokale triokampe: 45 min. før kamptidspunktet.
DBU triokampe: 1 time før kamptidspunktet.

Sørg for at gøre jer synlige, så klubberne er klar over at I er mødt op til kampen.

FORGÆVES FREMMØDE
Hvis man er mødt forgæves op til en kamp, skal dette meddeles DBU Bornholms administration senest førstkommende hverdag enten via mail eller telefonisk.

AFBRUDT KAMP
Hvis man ser sig nødsaget til at afbryde en kamp, er det vigtigt, at indberetning om dette er DBU Bornholms administration i hænde senest 2. hverdage efter kampen, med en forklaring om årsagen til afbrydelsen.

UDVISNINGER
Ved udvisninger (rødt kort) skal dette indberettes senest 2. hverdag efter kampen.