hvordan sikrer i jeres mails? 

Der bliver sendt meget information rundt mellem trænere, ledere, forældre - og i mange tilfælde også personer, der ikke har relation til klubben. 

Reglerne er blevet yderligere skærpet, hvad angår behandling af følsomme personoplysninger og fortrolige oplysninger. Krypterede mails kan hjælpe klubben med at beskytte de oplysninger, der bliver sendt rundt internt og eksternt. 

Der er flere løsninger på markedet for krypterede e-mails. 

Det danske kompetencehus, timengo, har skræddersyet en løsning til fodboldklubber i Danmark - Sikker Post -  som kan hjælpe klubberne med at holde sig på den rigtige side af lovgivningen. 

Bestilling, implementering og support foregår mellem klub og udbyder. 

Hvad skal man passe på med? 

Følsomme personoplysninger, som skal krypteres:

Race eller etnisk oprindelse
Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
Genetiske data
Biometriske data (med det formål entydigt at
identificere en fysisk person)
Helbredsoplysninger
Oplysninger om seksuel orientering
Oplysninger om strafbare forhold

Fortrolige oplysninger, som skal krypteres: 

CPR-nummer
Oplysninger om væsentlige sociale problemer og
andre rent private forhold, f.eks. bortvisning fra job, personlighedstest, hemmelig
adresse,
Oplysninger om økonomi
Oplysninger om SKAT
Oplysninger om sygedage
Oplysninger om graviditet