MENU

Stigende medlemstal på Bornholm

DIF har netop offentliggjort medlemstal og det er behagelig læsning for de bornholmske klubber.

2.247 medlemmer! Et tal, som de samlede bornholmske klubber kan være stolte af, da det betyder de har brudt en mange årig negativ kurve i forhold til udviklingen af antal medlemmer i de bornholmske klubber. Medlemstallet i klubberne under DBU Bornholm var i 2012 på 2.240, så en reel fremgang på 7 medlemmer! Umiddelbart ikke et tal der er lige til historie bøgerne, men tager man befolkningstallet på Bornholm med i betragtningen, så er det en flot bedrift af de bornholmske klubber.
 
Befolkningstallet havde en nedgang på Bornholm i 2013 og faldt fra 40.715 i 1. kvartal til 40.327 i 4. kvartal. Og det er så i samme periode, at klubberne på Bornholm har formået at skærpe interessen omkring fodbold og få flere ud på de bornholmske græsbaner. Dermed fastholder DBU Bornholm og fodbolden også, at de stadig er den største idrætsgren på Bornholm.

”Vi er rigtig stolte af vores medlemstal, da det dækker over et stort og flot arbejde af de mange frivillige i de bornholmske klubber. Der er kvalitet i de ting der bliver lavet og det er med til at fastholde medlemmerne i klubberne på trods af vi bliver færre og færre på Bornholm”, udtaler DBU Bornholms formand, Kim Bjelstrand.

Dykker man ned i de enkelte tal for de forskellige kategorier opdager man, at der en flot fremgang for både pige ungdom(0-18 år) og senior herre(25-59 år). Til gengæld er der en tilbagegang i børn drenge(0-12 år), men det kan ikke rokke ved, at DBU Bornholm stadig er den suverænt største børn og ungdoms organisation på Bornholm.

”Klubberne har virkelig vist, at det lønner sig at sætte kvalitet i arbejdet og ser man på udviklingen på landsplan, så er det jo virkelig flotte tal her på Bornholm, som klubberne kan være stolte af. Samtidig har holdsporten haft det svært de senere år, så alle roser går til de frivillige ude i de bornholmske fodboldklubber”, slutter Kim Bjelstrand.

 Nyhed omkring de generelle tal for hele Danmark kan ses her.

År  I alt  M 0-12  M 13-18  M 19-24  M 25-59  M +60  K 0-12  K 13-18  K 19-24  K 25-59  K +60 
2014*  2247  695  432  167  331  44  254  203  28  52  41 
2013*  2240  737  413  170  309  36  245  197  48  46  39 

 *OBS! 2014-tallene angiver reelt antallet af spillere i 2013, men da tallene først offentliggøres i april, angives de på denne måde.

Log ind