MENU

DBU Bornholms repræsentantskabsmøde

Gospelkor, sølvnål, priser og ny procedure for at komme ind i DBU Bornholms udvalg var nogen af de ting, som var med på DBU Bornholms repræsentantskabsmøde.

Der var ikke mange forslag på dagsorden til DBU Bornholms repræsentantskabsmøde søndag den 26. januar. Til gengæld havde klubrepræsentanterne og de mange talrige gæster der var mødt op fornøjelsen af, at starte repræsentantskabsmødet med smuk skønsang fra et gospel kor. En lidt anderledes start på et repræsentantskabsmøde(se video nederst i nyheden).

Herefter gav DBU Bornholms formand, Kim Bjelstrand, efter en kort velkomst, ordet til DBU´s afgående formand, Allan Hansen, som til sidst i hans tale overraskede Kim Bjelstrand ved at overrække ham DBU´s sølvnål. "En fortjent hæder, som Kim kan være stolt af" sagde Allan Hansen. Bagefter var det Kim Bjelstrands tur til at overraske, Allan Hansen, da den afgående formand blev tildelt DBU Bornholms æresemblem for hans store indsats for bornholmsk fodbold og især i hans medvirken til at få en kunstgræsbane til Bornholm.

Erik Deichmann fra Nyker IF fik også tildelt DBU Bornholms æresemblem og det skyldes hans utrættelige indsats for Nyker, hvor han er det helt store omdrejningspunkt.

Der var også fortjente priser i form af Årets Leder til Brian Thorsen fra Knudsker(kr. 1.500,- samt pokal og sølvskrin), DBU Bornholms Legat til John Koch Jensen fra Klemensker IF(kr. 2.500,- samt diplom) og Bent Nielsens Dommer Legat til Peter Karlsen(kr. 1.500,- samt diplom).

En kort gennemgang af regnskabet af administrationschef, Allan Kofod, gav ikke anledning til nævneværdige spørgsmål og blev godkendt. Det samme gjorde sig gældende i forhold til økonomiregulativet.

Forslagene A1, A2, A4 og A5 tog repræsentanterne godt i mod og alle forslag blev vedtaget. Forslag A3, som omhandlede forslag om fællesturnering, hvor repræsentantskabet skulle give DBU Bornholms bestyrelse kompetencen til alene, at kunne indgå aftaler med de øvrige unioner blev nedstemt. Her vil repræsentantskabet høres før eventuelle aftaler laves.

På baggrund af forslag A1, så starter en ny rekrutteringsproces til DBU Bornholms 3 udvalg. Det bliver nu muligt, at ansøge om en plads i en af de 3 udvalg ved at sende en ansøgning. Ansøgningsfristen er åben fra den 26. januar og frem til den 12. februar 2014. Den nye rekrutteringsproces skal sikre de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af bornholmsk fodbold. 

DBU Bornholm’s bestyrelse har besluttet at både de eksisterende medlemmer af udvalgene, og helt nye kandidater kan ansøge. Læs mere her.

Valget af repræsentanter til DBU Bornholms bestyrelse foregik uden dramatik og her blev alle genvalgt samt et nyt medlem tilføjet, som er Asbjørn Jensen fra AaIF. Bestyrelsen er nu 6 medlemmer og det er formanden inklusiv.

Log ind