MENU

DBU Bornholm ser med stor bekymring på den debat, der foregår omkring skolelukninger på Bornholm

DBU Bornholm ser store udfordringer for vores medlemsklubber og idrætten generelt på Bornholm, hvis man fører tankerne ud i livet. Vi ser det som en kæmpemæssig udfordring for sportslivet, hvis børn på øen fremover skal bruge op til 2 timer på transport til og fra skolen.

DBU Bornholm har et stort ønske om, at så mange børn som muligt tilbringer et aktivt idrætsliv i lokal samfundet til gavn for dem selv, familien, idrætsklubberne og samfundet. Vi frygter, at børn med lang transport tid til og fra skolerne vil vælge enten idrætten fra eller at bruge timerne i den by, hvor skolerne måtte blive tilbage.

Hvis børn skal bruge to timer på transport til og fra skolen frygter DBU Bornholm, at vi vil stå tilbage med børn, der vil være inaktive. Flere undersøgelser viser, at motion skal der til, for at børn og unge får en sund og aktiv hverdag. De børn, som får det, vil stå bedre stillet når de går over til livet som voksen. 

Ligeledes frygter vi, at de lokale ildsjæle, der findes i alle idrætsklubber på øen, vil brænde ud og tilbuddene til de unge vil forsvinde.
Hvis vi antager, at børn/unge vil dyrke idræt de steder, hvor der måtte være skoler tilbage, er der en udfordring for holdsporten, da der så reelt ikke vil være mange klubber tilbage. Og hvem skal vi så spille imod? Vi ser også udfordringer for de pågældende foreninger, som skal have kapacitet til at modtage de ekstra børn samt give dem et godt trænings miljø. 

DBU Bornholm har flere særdeles gode produkter til at understøtte folkeskole reformen og et stort ønske om, at få et godt samarbejde med Bornholms Regionskommune, så vi sammen kan understøtte det lokale idrætsliv og få flere børn til at være aktive i den lokale klub.

DBU Bornholm håber, at politikerne tænker sig godt om og ser Bornholm i det store perspektiv, også fra idrætsforeningernes side, inden man tager så store beslutninger for Bornholms fremtid. Det er nu, at vi vælger hvilken fremtid vi vil give vores børn og unge og i lige så høj grad, hvilket tilbud der må være i deres lokal samfund. 

Med sportslig hilsen

DBU Bornholms Børn og Ungeudvalg


Log ind