MENU

DBU Bornholms Børnestævner - En Del af Noget Større

Det kunne passende være overskriften, da DBU Bornholm afholdt evaluerings møde med klubberne tirsdag den 21. oktober i Nyvestcentret.

På en regnfuld tirsdag aften havde DBU Bornholm indkaldt klubberne til evalueringsmøde, hvor emnet var evaluering af børne- og U11 stævner. Fremmødet var ikke fantastisk, men de få fremmødte havde en entusiastisk tilgang til mødet, hvor der kom mange gode ideer frem til hvordan stævnerne kunne blive endnu bedre. 

Nyvestcentret satte en god ramme omkring mødet, hvor formanden for DBU Bornholms Børne & Unge udvalg, Morten Blem, bød klubberne velkommen. I sin velkomst roste han blandt havde de arrangørklubber, som havde afholdt stævne i sæsonen og glædede sig meget over det niveau arrangørklubberne havde sat. 

Overliggeren skal sættes højt
Klubberne var dog også enige om, at man ikke skulle nøjes, men at ambitionen var, at få endnu bedre børnestævner. Og her var ideerne mange og overliggeren skulle sættes højt. Konklusionen var, som Arne Mikkelsen, sekretær for Børne & Unge udvalget fremførte, at der i fremtiden skal forsøges med fri tilmelding, kravspecifikation til arrangørklub sat af Børne & Unge udvalget, økonomisk kompensation til arrangørklub, stævnedatoer skal meldes ud i bedre tid samt fælles opvarmning for alle hold. 

U11 stævner skal optimeres
Klubberne var godt tilfredse med, at der var udbud af både turnerings- og stævneform for U11. Det skal DBU Bornholm fortsætte med. Hvad angår stævneform for U11, så var der flere gode ideer fra klubberne for at optimere det enkelte stævne:

- Niveau inddeling
- Ventetiden skal minimeres til højst 30 minutter ved at have minimum 3 baner til rådighed
- Der skal laves retningslinjer for planlægning af et stævne, så den planlagte tid kan holdes

Alle tre punkter vil indgå i DBU Bornholms planlægning af den kommende sæson. 

DBU´s tilbud til klubberne
Til sidst på mødet, så introducerede DBU Bornholm klubberne for både nye og eksisterende tiltag, som klubberne kan byde ind på. Her er både Klubfidusen - som er et tilbud om at forebygge mobning i klubberne, Pigeraketten – et rekrutteringsværktøj for at få flere piger til at spille fodbold samt Skattejagten og Fodboldskolen.

Flere evalueringsmøder
DBU Bornholm byder på flere evalueringsmøder i den kommende tid. Torsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Nyvestcentret gælder det evaluering af turneringen for ungdom, hvor der blandt andet er lagt op til debat vedrørende erfaringerne med 8-mands samt oplæg til ny afvikling af indendørs.
I november er det seniorerne det drejer sig om når DBU Bornholm indkalder til møde torsdag den 20. november kl. 19.00. Her fastsættes dagsorden af DBU Bornholms Turneringsudvalg, som afholder deres næste møde mandag den 3. november.

Læs mere:
Referater fra DBU Bornholms B&U udvalg

Log ind