MENU

Ny næstformand i DBU Bornholm

På DBU Bornholms bestyrelsesmøde den 30. september fik DBU Bornholm ny næstformand, Steffen Munch.

DBU Bornholm afholdt ekstra ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 25. september, hvor der blandt andet blev valgt ny formand, Jørgen Lund Jensen samt to nye bestyrelsesmedlemmer, Steffen Munch og Mikkel Skot Hansen. 

De tre samt de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, Ann-Sofie Frederiksen, Morten Blem og Henning Jensen afholdt fornylig bestyrelsesmøde i DBU Bornholm. I den anledning blev det besluttet, at Henning Jensen overlader næstformandsposten til Steffen Munch.

DBU Bornholms formand, Jørgen Lund: ”Med baggrund i den nyopståede situation med udskiftning af formand samt to bestyrelsesmedlemmer og at Henning Jensen allerede har varslet sit exit som næstformand til repræsentantskabsmødet 2015, så fandt jeg det naturligt at vi fremskyndede processen med at finde en ny næstformand. Det har Henning og den øvrige bestyrelse været enige i. Vi har brug for fokus på økonomien, så vi får ro til at fortsætte alt det gode arbejde der bliver lavet i klubberne og DBU Bornholm. Jeg vil gerne takke Henning Jensen for hans periode som næstformand og ser frem til, at han fortsætter det gode arbejde som bestyrelsesmedlem.”

Henning Jensen har siddet i DBU Bornholms bestyrelse siden 2007 og de seneste 6 år, som næstformand. ”Det var det rette tidspunkt i forhold til den nyopståede situation. Jeg har jo flere gange tidligere varslet min fratrædelse som næstformand til repræsentantskabsmødet i januar 2015, så helt naturligt med et skifte nu. Jeg er jo ikke det yngste medlem længere” slutter en munter, Henning Jensen. 


Henning Jensen(til højre) modtog i 2013 rejselegat af daværende formand, Allan Hansen (fodboldbilleder.dk)

Henning Jensens efterfølger på posten, Steffen Munch, kommer fra Aarsballe og blev på det ekstra ordinære repræsentantskabsmøde valgt ind i bestyrelsen for en periode på 1 år og 4 måneder, så han er på valg til repræsentantskabsmødet i januar 2016.  

”Steffen har de rette kompetencer i forhold til vores nuværende situation. En bankmand fra Nordea med stor kreditmæssig erfaring må man sige. Og det har vi brug for” udtaler Jørgen Lund. 

I forhold til den øvrige konstituering på bestyrelsesmødet, som fandt sted den 30. september, så besluttede bestyrelsen følgende:

- Jørgen Lund konstitueres i Dommerudvalget. Da han i forvejen er repræsenteret i dette udvalg, så kører udvalget videre med 4 personer.
- Ann-Sofie konstitueres i Turneringsudvalget.
- Morten Blem fortsætter med sin konstituering i Børne & Ungdomsudvalget.

Samtidig besluttede bestyrelsen, at udpege Morten Blem som medlem af DBU´s ungdomsgruppe, hvor afgående bestyrelsesmedlem Erik Eriksen efterlader en plads.

Log ind