MENU

Repræsentantskabsmøde 2017

DBU Bornholm afholder repræsentantskabsmøde onsdag den 22. februar

DBU Bornholm indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 i KIF centeret (Lindevej 25, Klemensker).

Dagsorden:

Velkomst v/formanden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag
Fra Bestyrelsen
4a. Forslag til ændring af DBU Bornholms love
4a 1: Forslag til § 8
4a 2: Forslag til § 10
4a 3: Forslag til § 23
4a 4: Forslag til § 29
4a 5: Forslag til Økonomiregulativ

5. Valg
5a: Formand: Ikke på valg
5b: Økonomisk Ansvarlig: På valg er Erik Deichmann (modtager genvalg).
5c: Bestyrelsesmedlemmer: På valg er Morten Blem, Frank Granlyst og Dan Dellgren. (alle tre modtager genvalg)
5d 1: Registreret revisor: Rønne Revision indstilles til genvalg
5d 2: Kritisk Revisor: På valg er Kent Mortensen, Viking (Modtager genvalg)
5e: Revisorsuppleant: Per Bang (modtager ikke genvalg)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

Download:
Dagsorden
Forslag til lovene
Forslag til økonomiregulativet
Regnskab
Skriftlig beretning

Log ind