DET GODE FODBOLDMILJØ

Holdning & Handlinger var en milepæl i arbejdet med børn og unge i dansk fodbold. Nu er DBU på vej med nye anbefalinger.


Hvordan skaber vi et fodboldmiljø, hvor børn og unge, seniorspillere, forældre, frivillige trænere, ledere og dommere trives? DBU er på vej med anbefalinger, som kommer hele vejen rundt om fodboldspillets mange aktører. Foto: Klaus Sletting Jensen


Hvordan skaber man et fodboldmiljø, hvor alle fodboldens interessenter trives, når de mødes om fodboldspillet? DBU´s nye anbefalinger kommer hele vejen rundt om fodboldspillets mange aktører i Det Gode Fodboldmiljø, som skal erstatte Holdninger & Handlinger, der senest blev opdateret i 2012.

De nye anbefalinger tager både udgangspunkt i trænings-, klub- og kampmiljøet, og ser på hvordan vi kan skabe sunde og udviklende fodboldmiljøer, hvor alle i klubben trives og har lyst til at være en del af fællesskabet.

Holdninger & Handlinger var med til at samle og sætte retning for arbejdet med børn og unge i dansk fodbold. Det samme er målet for Det Gode Fodboldmiljø, hvis det står til Bjarne Christensen, som er formand for styregruppen.

-Vi vil gerne samle fodbold-Danmark i Det Gode fodboldmiljø, hvor vi kommer vi hele vejen rundt om fodboldmiljøet – ikke kun i forhold til B&U fodbolden, for denne gang skal vi også omkring seniorfodbolden, dommerne og klubledelsen, siger Bjarne Christensen.

Forudsætning for flere fodboldspillere

Holdninger & Handlinger blev diskuteret aktivt i klublokaler og på banen, fra det blev præsenteret tilbage i 2006, og det er stadig et referencepunkt mange steder. Det er også et succeskriterie for Det Gode Fodboldmiljø; derfor skal alle klubber inddrages i arbejdet med at få DBU´s anbefalinger ført helt ud på banen. Målet er at skabe mere debat om de rammer vi træner og spiller i, når vi mødes i klubben.

-Det er afgørende, at vi hele tiden drøfter, hvordan vi skaber de bedste miljøer, som er en forudsætning for flere medlemmer og klubudvikling. Det kan være i forhold til trivsel hos børnespillere, men også i forhold til hvordan vi sikrer at vores fodbolddommere har lyst til at komme ud på banen og dømme kampe, forklarer Bjarne Christensen.

Holdninger til B&U fodbolden

Det Gode Fodboldmiljø præsenteres i sin færdige form i begyndelsen af 2019. Indtil da er det muligt at (gen)læse DBU’s holdninger til børne og ungdomsfodbolden. Det kan man i en opdateret version af Holdninger & Handlinger. De væsentlige ændringer siden sidste version skal findes i oversigten over spilleformer inde og ude, der ikke længere fremgår, da man lokalt udbyder flere forskellige turneringstilbud indenfor de anviste anbefalinger. Folderen hedder nu DBU’s Holdninger til Børne- og Ungdomsfodbold, og kan bestilles ved at kontakte ens lokalunion.

I den kommende tid vil Det Gode Fodboldmiljø være i høring hos DBU’s og lokalunionernes bestyrelse.

Spørgsmål vedrørende udviklingen af Det Gode Fodboldmiljø samt den opdaterede version af DBU’s Holdninger til Børne- og Ungdomsfodbold kan stilles til national koordinator for børnefodbold, Kristian Koefoed på krik@dbu.dk


Her finder du DBU's Holdninger til børne- og ungdoms-
fodbold

Log ind