31. december 2019 er sidste frist for indsendelse af forslag der ønskes behandlet på DBU Bornholms ordinære repræsentantskabsmøde, der i øvrigt afholdes onsdag den 12. februar 2020 i Nyker´s klubhus.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Dagsorden og revideret årsrapport offentliggøres på hjemmesiden senest 14. dage før mødet.