I foråret og først på sommeren var det med at holde tungen lige i munden for at følge med i de hyppige opdateringer af Fodboldens Corona-regler, som kom på baggrund af nye retningslinjer fra myndighederne.

Siden 8. juli er der ikke kommet en ny version af Fodboldens Corona-regler, men vi har løbende opdateret vores FAQ, hvor detaljer i retningslinjerne bliver berørt. Du finder det hele her

Nedenfor får I lige lidt opmærksomhedspunkter, som er vigtige at følge, men sørg altid for at være helt opdateret i protokollen for Fodboldes Corona-regler, da det er denne, I skal rette jer efter.

 

Nu hvor sæsonen rigtigt er kommet i gang, er det særligt vigtigt, at I er opmærksomme på følgende:

1. I skal til enhver tid overholde forsamlingsforbuddet. I den forbindelse skal I sikre jer:+
 • at I har opdelt jeres fodboldanlæg korrekt – se anbefalinger til baneopdeling her
 • at I ikke laver aktiviteter for grupper af mere end maksimalt 100 personer
 • at der ikke er tilskuere til træning
 • at alle forlader fodboldanlægget (banerne) efter træningen er slut
 • at der ikke er tilskuere uden for et opmærket tilskuerareal til kampe/stævner
 • at der ikke er mere end maksimalt 500 personer samlet til en kamp/stævne (inkl. spillere, dommere, trænere, tilskuere osv.). Der må være maksimalt 100 aktivt deltagende (spillere, dommere og trænere) og herudover tilskuere indtil begivenheden samlet set inkluderer 500 personer (alle inklusive). Tilskuere skal i øvrigt sidde ned - dette for at mindske smittespredningen. Tilskuere har KUN adgang til kampe og ikke til træning
 • at der er en meters afstand mellem tilskuerne til kamp, og at der maks. er en tilskuer pr. 2 kvadratmeter areal i det opmærkede tilskuerområde
2. Sørg for at holde afstand. I den forbindelse skal I sikre jer:+
 • at der ikke fx laves gruppekram eller gives high fives hverken til træning eller kamp
 • at der ikke er for mange mennesker i et omklædningsrum samtidigt - der skal være 4 kvadratmeter per person
 • at der holdes god afstand til hinanden, når det er muligt, fx når træneren giver instruktioner
3. Hav stort fokus på hygiejnen. I den forbindelse skal I sikre jer:+
 • grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, og at der laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter såsom udendørs håndtag, vandhaner osv. Kontakt eventuelt kommunen herom
 • at bade- og omklædningsfaciliteter rengøres minimum en gang dagligt
 • at kun trænerne har adgang til boldrum, og at de alene tager bolde og kegler ud
 • at overtræksveste vaskes efter brug
 • at alle rekvisitter brugt i træningen vaskes af med vand og sæbe
 • at boldkontakt med hoved og hænder begrænses mest muligt under træning
 • at alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning/kamp

 

Og til sidst lidt mere praktisk:

 • Sørg for at printe sidste nye udgave af grafikken for Fodboldens Corona-regler, og hæng den op på anlægget. Der står nemlig i retningslinjerne, at der skal skiltes tydeligt med Fodboldens Corona-regler
 • Sørg for, at der er en Corona-vejleder på anlægget, der kan hjælpe trænere, spillere og eventuelle tilskuere med at overholde retningslinjerne
 • Hav styr på, hvilke medlemmer der deltager i hvilke aktiviteter, hvornår. Det skal bruges til smitteopsporing, hvis nogen skulle vise sig at være smittet med Covid-19 (dette kaldes monitorering i Fodboldens Corona-regler)