Hvert år uddeles cirka 44 millioner kroner fra DIF og DGI’s Foreningspulje til idrætsforeninger i Danmark. Formålet med Foreningspuljen er at give danske idrætsforeninger – herunder fodboldklubber – økonomisk støtte til hverdagens fællesskaber i foreninger og til at skabe rum til udvikling af dem.

Puljen åbner igen for ansøgninger den 1. marts 2020, og måske har I et projekt i din fodboldklub, som I kunne søge ekstra midler til?

Der arbejdes med to kategorier af bevillinger fra Foreningspuljen. Ansøgninger i størrelsesordenen fra 0 til 30.000 kr. behandles administrativt og løbende. Ansøgninger fra kr. 30.001,- til kr. 300.000,- behandles tre gange årligt, og her er skæringsdatoerne for at indsende en ansøgning den 31. marts, den 31. juli og den 31. oktober. 

Du kan læse mere om Foreningspuljen her.

Ansøgningen skal ske gennem det Centrale Foreningsregister: www.medlemstal.dk

I skal benytte jeres unikke CFR-nummer for at oprette en ansøgning, og foreningen skal desuden have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler fra Foreningspuljen.

 

Gode råd til jeres ansøgning
Vi har tidligere spurgt folkene bag Foreningspuljen, hvad de har af gode råd til ansøgere. Her er svarene:

 • Vær realistisk og mådeholden
  Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange mennesker til gode, og at langt størstedelen af bevillingerne vil være i kategorien op til 30.000 kr. For at komme i betragtning til større bevillinger skal ansøgere i kraft af deres ansøgning og medlemstal vise, hvordan det er realistisk og meningsfuldt i den enkelte forening af gennemføre det skitserede projekt.

 • Vær målrettet og afgrænset
  Søg kun til ét projekt, og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt frem for foreningens virke som helhed. Uagtet at den enkelte forening kan have mange interessante aktiviteter, er det det enkelte, målrettede og afgrænsede projekt, der vil ligge til grund for sagsbehandlingen af ansøgningen.

 • Fokus på egeninvestering og forankring
  Vis hvordan foreningen selv vil være med til at løfte projektet ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen. Beskriv gerne, hvordan projektet kan skabe en positiv forandring i foreningen på langt sigt.

 • Overvej samarbejde og deling
  Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være involveret. Beskriv gerne, hvordan det skitserede projekt og erfaringerne derfra kan komme andre foreninger til gode.

 • Lav et detaljeret og præcist budget
  Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet knyttede budgetposter. Vær opmærksom på, at budgetposter, som foreningen søger støtte til, ikke må dække allerede foretagne investeringer. For ansøgninger til projekter, der indgår som afgrænset del i større overordnede projekter, kan det anbefales kort og klart at beskrive og/eller i en vedhæftet fil at uploade det overordnede projekts budget således, at det tydeligt fremgår, hvorledes ansøgningens projekt og budget er en selvstændig del af et større hele.

 

Andre fodboldklubber kan måske inspirere jer
Nogle fodboldklubber søgte allerede og fik tildelt midler i 2018. I denne artikel kan du læse mere om, hvad andre klubber allerede har modtaget hjælp til. Måske det kan inspirere dig til, hvilke nye initiativer din klub kan igangsætte.

Her kan du se hvilke foreninger, der fik støtte i 2019 og til hvilke formål.