Fodboldspillere, trænere og dommere. Det er blot nogle af de mere end 8.000 respondenter, der har besvaret et spørgeskema om diversitet i dansk breddefodbold. Og spørgsmålene er sendt ud til alle medlemmer af dansk fodbold, når det kommer til alder, niveau og geografi.

Undersøgelsen er gennemført uvildigt af Kantar Gallup for DBU, og det er første gang nogensinde, at man kortlægger diversiteten i en specifik sportsgren i Danmark.

Undersøgelsen er bestilt af DBU’s bestyrelse, og formand for DBU, Jesper Møller, er derfor stolt over at kunne præsentere de første resultater nogensinde:

”Fodbold er for alle. Derfor har vi haft et ønske om at få en måling på, hvordan billedet rent faktisk ser ud. Resultaterne er nu klar, og selvom der naturligvis er en masse at arbejde videre med, er det rart at se, at 91 procent i dansk fodbold i høj grad føler, at der er plads til alle. Det er et højt tal, som vi i DBU er meget tilfredse med,” udtaler Jesper Møller. 

Ligestillingsminister Mogens Jensen bakker op om undersøgelsen:

”Jeg anerkender, at DBU har taget initiativ til undersøgelsen. Det fortjener respekt. Det er positivt, at så mange oplever, at der er plads til alle i dansk fodbold. Men undersøgelsen viser også, at der er rum for forbedringer, og at der stadig er behov for at arbejde for, at alle uanset køn, etnicitet og seksuel orientering føler sig velkomne. Derfor er det også glædeligt, at DBU vil følge op på undersøgelsen med konkrete initiativer. Jeg håber, at andre idrætsgrene vil følge trop.”


Bedre vilkår for minoriteter i dansk fodbold

Resultaterne fra diversitetsundersøgelsen er mange og forholder sig til alt fra dommere, spillere og klubfolks oplevelser af at være en del af dansk fodbold. Et udpluk af konklusionerne er, at 74 procent piger og kvinder mener, det er nemmere at være dreng/mand, 44 procent af homoseksuelle oplever diskriminerende sprog i fodboldregi, mens 48 procent af de adspurgte indvandrere mener, det er nemmere at være etnisk dansker på fodboldbanen.

Dog er der også en række positive tal fra undersøgelsen. For udover den høje andel af klubmedlemmer, der mener, at der er plads til alle i klubben, så svarer hele 93 procent af de adspurgte, at de føler sig godt behandlet i deres klub.

Derudover hæfter DBU’s formand, Jesper Møller, sig ved, at der de senere år er sket fremskridt i diversiteten i DBU’s nye komiteer og udvalg. F.eks. er der mere end 30 procent kvinder blandt de medlemmer, som er direkte udnævnt af DBU’s bestyrelse til de nye komiteer og udvalg, forklarer formanden:

”Vi har arbejdet målrettet med at styrke diversiteten i dansk fodbold de senere år. Undersøgelsen viser, at vi er nået et stykke, men der er fortsat udfordringer og plads til forbedringer. Derfor er det altafgørende, at vi samarbejder om at skabe større diversitet i dansk fodbold til glæde for alle. Det gør vi målrettet med vores samarbejdspartnere – og har gjort det længe – for at skabe en sport, hvor alle naturligvis er velkomne. Men det bliver ikke gjort på en dag. Der er tale om en kulturændring, som vi arbejder hårdt for at ændre, da fodbold naturligvis er for alle.”

Undersøgelsens resultater skal nu drøftes i dansk fodbold, og DBU vil senere i år præsentere konkrete initiativer for et endnu mere mangfoldigt, dansk fodboldfællesskab. 

Hele rapporten kan læses her.