Tæt på 300 deltagere - herunder 140 klubber - var i slutningen af januar samlet i Kolding til den første Spillerudviklingskonference med fokus på børnefodbolden i Danmark.  Her blev spillerudviklingen sat i børnehøjde, da repræsentanter fra fodboldklubber, DBU og børnemiljøet lyttede, diskuterede og argumenterede i plenum og workshops på den første spillerudviklingskonference med fokus på børnefodbolden. Konferencen blev afholdt som endnu et væsentligt skridt på vej mod en ny fælles spillerudviklingsstrategi for børnefodbold i Danmark.

Vi har herunder samlet lidt output og reaktioner på den første spillerudviklingskonference målrettet børnefodbolden:

Børnenes tarv skal i fokus i ny strategi

To podcasts tog efterfølgende og på hver deres måde fat på udfordringerne og mulighederne i arbejdet med en ny børnefodboldstrategi som en udløber af konferencen.

PLAYMAKER PODCAST : Hvad kendetegner det gode børnefodboldmiljø? 
40 procent af landets fodboldspillere er under 12 år, så det er vigtigt, at man skaber de bedste rammer og miljøer for de yngste årgange. Podcasten berører temaer som selektion, niveaudeling og relativ alderseffekt, men de taler også om de større linjer som gode børnemiljøer, strategisk arbejde på klubniveau og behovet for kvalitetstræning.

Hør podcasten her

MEDIANO PODCAST : DBUS’s nye børneudviklingsstrategi
Tidligere var klubberne i centrum, men nu skal børnenes tarv være det altafgørende omdrejningspunkt i børnefodbolden. Der findes ikke bredde og elite, kun børnespillere, for børnefodbold er nemlig ikke en miniudgave af voksenfodbold. Podcasten funderer også over, om børnefodbolden i fremtiden skal anskues som en separat sportsgren?

Hør podcasten her

Vi skal finde et fælles sprog i børnefodbolden

Der blev dog ikke kun diskuteret i podcasts. Vi spurgte også tre andre relevante personer fra fodboldmiljøet om nødvendigheden i at gå i børnehøjde, når det kommer til en ny spillerudviklingsstrategi og om de muligheder og udfordringer der kan være i arbejdet med en ny strategi i dansk børnefodbold

Ole Larsen: Tidl. formand for Ringe Boldklub

OM UDFORDRINGER: Forhindringerne i børnefodbolden ligger oftest i os mennesker, i kapaciteten, i tiden – og måske også viljen. Udfordringer i foreningerne kan være, at der er mange udskiftninger, og at man derfor i mange klubber enten mangler de rigtige personer til at sikre, at der er kontinuitet, eller man ganske enkelt ikke har indsigten i udviklingen og dermed kunne arbejde på at imødekomme de krav, der stilles. I Ringe Boldklub fik vi løftet børnefodbolden ved at sætte nogle klare mål for klubben og fik samtidig lavet en strategi og organisation, der understøttede de mål, vi satte os. Men vi var også nogle få nøglepersoner, der brændte for det. Det er afgørende at vi får diskuteret netop en udfordring som manglende kapacitet i klubberne på en konference som denne, der handler om at udvikle dansk børnefodbold. Det er væsentligt, at vi her tænker hverdagen i klubberne ind, og jeg vil advare i mod, at man ikke bare vedtager nye initiativer og strategier uden at sikre, at de når helt ud til de mennesker, der har deres gang ude i klubberne. Det er afgørende, at de ude i klubberne klædes ordentligt på, og at der med nye tiltag også følger den rette rådgivning og uddannelse med.  

Louise Kamuk Storm: ph.d. Syddansk Universitet & medl. af Strategigruppen

OM VIDEN i STRATEGIARBEJDET: Det er vigtigt, at der også fremadrettet bliver et tydeligere samarbejde mellem vidensorganisationer og praksis. I Strategigruppen, hvor vi alle har forskellige vidensbaggrunde, er vi enige om, at arbejdet med børnefodbolden først og fremmest handler om at få et fælles sprog, så man har mulighed for at få en fælles samtale om børnefodbolden i alle grene af fodbolddanmark. Når jeg kommer ind med forskningsbaggrund, handler det om også at få forskningen til at blive en del af sproget og skabe en naturlighed i at bruge viden og at samarbejde på tværs i dansk fodbold. Det handler om at vi i fællesskab finder de problematikker, vi fremadrettet bør belyse rent forskningsmæssigt - men også at tage den viden, der allerede er, og få den bragt i spil med det samme. God børneidræt i fodbold er der ikke én skabelon for. Derfor er det væsentligt at vi på en konference får belyst gennem inputs nogle af de fælles karakteristika, man kan benytte som omdrejningspunkt

Bent Clausen: Næstformand i DBU

OM MULIGHEDER: Det er fantastisk, at vi på en konference som denne får samlet så mange mennesker med lyst til drøfte holdninger – og der er faktisk set med mine briller også trods mange holdninger og gode debatter forbavsende meget enighed rundt omkring i de workshops, vi har holdt – og det giver mig også tro på, at der er nogle fælles temaer som strategigruppen kan tage med herfra i det videre arbejde. Teamaer som alle uanset niveau kan sætte sig ind i og kan byde ind med. Det er jo meget væsentligt i udviklingen af dansk børnefodbold. Nå vi mødes og drøfter, kan vi også finde løsninger. Jeg synes, det har været befriende, at alle har formået at drøfte børnene i dag uden at skæve så meget til hvilken klub – elite eller bredde – de kommer fra. Så jeg er meget begejstret for at præmissen for dagens konference er lykkedes. Børnefodbold er hverken elitefodbold eller breddefodbold – det er fodbold for børn!

Det videre arbejde....

Der er i arbejdet med en kommende spillerudviklingsstrategi nedsat 10 arbejdsgrupper, der hver især arbejder med forskellige temaer relateret til børnefodbolden. Arbejdsgruppernes input samt input fra konferencens mange oplæg og workshops, samles og er dette, som Strategigruppen tager med videre i arbejdet med det kommende strategioplæg på børnefodbolden, der efter planen skal præsenteres i sommeren 2020. Forinden vil der dog blive indkaldt til yderligere hørings- og dialogmøder mm.

IMG 2230
IMG 2278
IMG 2231
IMG 2243