Der indkaldes til repræsentantskabsmøde 

den 12/2/2020 klokken 18:30 I Nyker Klubhus.

Sæt allerede nu kryds i kalderen. 

Siden vil løbende blive opdateret med oplysninger og mere materiale.