En retning for den strategiske klubudvikling

En medlemsundersøgelse kan være en stor hjælp for bestyrelsen i en fodboldklub.

- Der er nok at se til som frivillig foreningsleder i dag. Derfor er det en kæmpe styrke, at de frivillige nu kan arbejde ud fra reel viden om deres medlemmer i stedet for at gætte på, hvad der optager en fodboldspiller i deres klub. Nu kan man aktivt gøre noget, hvis man ved, at spillerne efterspørger bedre trivsel på ungdomsholdene, eller hvis de ikke er tilfredse med omklædningsfaciliteterne. Det gør forhåbentlig det daglige arbejde i foreningen både lettere, sjovere og mere enkelt, siger Martin Borch, teamleder i DIF.

 

I Nørremarkens UGF ved Viborg har de fået rigtig gode og brugbare svar tilbage fra deres medlemmer og frivillige.

- Vi synes ikke, vi er en særligt god bestyrelse, hvis vi tror, at vi kan have hele opskriften på, hvad klubben skal, og hvad alle over 400 medlemmer har af lyst, idéer og behov, og derfor er medlemsundersøgelsen en øvelse, hvor vi rækker mikrofonen ud og rent faktisk spørger dem. De besvarelser, vi får ind, hjælper os med at målrette bestyrelsesarbejdet meget bedre, fordi vi får en retning for, hvad vi skal prioritere. På den måde er det ikke længere bare vores egen mavefornemmelse, vi lader os styre af. Vi udvikler vores klub i et tæt fællesskab med medlemmer og trænere, og det er medlemsundersøgelsen et blandt flere instrumenter til at sikre, fortæller Peder Henriksen fra NUGF.

 

I NUGF Viborg bruger de medlemsundersøgelsen aktivt til at sætte retningen for klubbens udvikling.

- Ved at lave medlemsundersøgelsen får vi at vide, hvad der gør os attraktive, og hvad vi skal arbejde på. Når vi vælger at spørge, er det selvfølgelig også vigtigt, at vi tager besvarelserne alvorligt og tager action på de ting, undersøgelsen viser, vi kan gøre bedre, udtaler Peder Henriksen.

- Gennem undersøgelsen er vi for eksempel blevet opmærksomme på, at vi godt kan forbedre samarbejdet mellem trænerne. Derudover har vi i bestyrelsen troet, at alle vores trænere vidste, at de kan komme på trænerkursus – og at vi altid gerne betaler – men undersøgelsen viste det modsatte. Så vi skal være bedre til at informere vores trænere om de muligheder, der er, og det er en rigtig god læring for os, fortæller Peder Henriksen.

 

Et værktøj med værdi

Players 1st har udviklet et værktøj, som gør det særdeles nemt for frivillige i foreninger at undersøge deres medlemmers og frivilliges meninger, ønsker og behov. Det kan være et fremragende afsæt for de prioriteringer, der laves i bestyrelsen og gøre det arbejde, der skal laves mere overskueligt.

- Vi synes, at metoden er god til at komme i dialog med medlemmerne og spørge dem om deres oplevelser i klubben. På den måde får klubben mulighed for at arbejde analytisk, strategisk og vidensbaseret, i arbejdet med at udvikle klubben og skabe de bedste oplevelser for medlemmerne. Hensigten er, at klubbens bestyrelse bliver klædt på til at fremtidssikre foreningen i forhold til at fastholde og rekruttere medlemmer i en stadig stigende konkurrence - ikke bare på fritidsområdet men i samfundet generelt, siger Martin Borch, teamleder i DIF.

 

I NUGF Viborg har de fået rigtig gode erfaringer med værktøjet efter at have afprøvet det i 2019.

- I 2017 og 2018 lavede vi selv medlemsundersøgelser, men det var rigtig tungt administrativt arbejde. I 2019 valgte vi i stedet at bruge værktøjet fra Players 1st, og det har virkelig lettet vores arbejde. Det er et effektivt værktøj, som har givet os et klart billede af, hvad der er vigtigt for medlemmerne og de frivillige, så værktøjet har været en super gevinst for vores klub, fortæller Peder Henriksen fra NUGF og fortsætter:

- Da vi selv lavede undersøgelserne, fik vi omkring 100 svar tilbage, men da vi brugte Players 1st-værktøjet fik vi en fordobling til ca. 200 besvarelser. Det er næsten hvert andet medlem, der har brugt tid på at svare os, og det viser os også, at vi har rigtig mange medlemmer og frivillige, der gerne vil vores klub.

 

Oplevelsen i NUGF Viborg er, at værktøjet fra Players 1st er overskueligt og nemt at arbejdet med.

- Dashboardet gør det virkelig nemt at overskue resultaterne fra undersøgelsen. Det, synes jeg, er et kæmpe plus ved værktøjet, fordi oversættelsesarbejdet gøres så meget nemmere for os som frivillige, udtaler Peder Henriksen.

 

Et værktøj der kan bruges til at motivere

Medlemsundersøgelsen viser ikke kun, hvor en klub kan blive bedre. Den viser også på hvilke parametre, det allerede går rigtig godt, og det er noget, som også kan bruges aktivt.

- Med undersøgelsesresultaterne har vi sort på hvidt, at medlemmerne synes, at vores mange trænere gør et fantastisk stykke arbejde. Dermed bliver undersøgelsen også et rigtig godt værktøj, som kan bruges til anerkendelse og yderligere motivation af vores frivillige, udtaler Peder Henriksen fra NUGF Viborg.

- De overordnede positive svar giver også en anerkendelse af det generelle bestyrelsesarbejde, som vi selvfølgelig er glade for. Det giver da helt sikkert lyst til mere. Vi lægger stor værdi i at udvikle os som klub, og det hjælper det her værktøj os med. Vi har samtidigt oplevet en medlemsvækst fra ca. 300 medlemmer til 430 på de tre år, hvor vi har arbejdet med at lave medlemsundersøgelser, og det er vi naturligvis rigtig glade for og stolte af, for det er jo en af de bedste indikationer på, at vi arbejder i den rigtige retning, afslutter Peder Henriksen.

 

Vil I også afprøve værktøjet?

Værktøjet fra Players 1st er designet til at hjælpe udvikling på vej i jeres klub, og I kan med fordel kombinere medlemsundersøgelsen med et forløb med en DBU klubrådgiver, som kan facilitere processen, bidrage til at analysere resultaterne og koble data til værdifuld udvikling. 

I 2020 kan vi også ligesom i 2019 tilbyde et klubudviklingsforløb til 2.500 inkl. Players 1st. Normalprisen for et klubudviklingsforløb er 2.500 og Players 1st koster 1.500 i årligt gebyr, og dermed sparer I 1.500 kr. ved at integrere de to dele, og samtidigt får I masser af hjælp og støtte til arbejdet med at involvere jeres medlemmer.

Læs mere om Players 1st her.