Cafeteriet, kantinen, caféen, kiosken, ”tutten” i klubben – kært barn har mange navne – kan nu åbne igen.

Cafeteriet kan åbne, hvad enten det er drevet af en professionel forpagter, af lønnede medarbejdere eller af frivillige, så længe det kan sikres, at de gældende retningslinjer for restauranter, caféer og værtshuse overholdes. Reglerne kan læses her.

 

Klubbens ansvar

Som klub skal I dog være opmærksomme på, at det i mange tilfælde vil være jer, der er ansvarlige for, at retningslinjerne overholdes. Det er vigtigt, at en eventuel åbning sker efter dialog med kommunen og den eventuelle facilitetsejer.

 

Klublokaler skal stadig holdes lukkede

Salg fra cafeteriet forudsætter stadig, at klublokaler kan holdes lukkede, så der ikke kan foregå sociale aktiviteter før og efter træning. Dem må vi desværre vente lidt med endnu.
Ofte vil cafeteriet være en del af et klublokale, som så kan holdes åbent under de gældende retningslinjer for restaurationsbranchen. Andre tilstødende klublokaler skal fortsat holdes lukket, da der ikke må åbnes for sociale aktiviteter. I skal desuden være ekstra opmærksomme på at overholde det gældende forsamlingsforbud, hvis I vælger at åbne cafeteriet.

 

De ændrede retningslinjer betyder, at fodboldklubber nu kan begynde at tjene lidt penge på salg i deres klubhus igen, og det glæder næstformand i DBU, Bent Clausen:

”I denne meget specielle tid glæder vi os over, at det lige så stille er muligt at åbne fodboldklubberne mere og mere. Til at begynde med savnede vi alt i og omkring fodboldklubben. De sidste par uger har vi fået lov at komme ud på banerne og træne igen. Vi ser, at klubberne agerer meget ansvarligt, og nu er det også muligt for vores klubber at begynde at tjene penge på salg i deres cafeteria, og det er jo glædeligt. Det er små åbninger, som vi må bifalde i denne tid, imens vi fortsat glæder os rigtig meget til at kunne åbne klubhusene helt og komme ud og spille kampe igen” siger Bent Clausen.

 

Præcisering fra den 26. maj 2020

På baggrund af opklarende spørgsmål fra mange klubber, ønsker vi at præcisere ovenstående mulighed for åbning af klubbens cafeteria.

 

Åbningen af landets fodboldklubber er sket og skal fortsat ske under hensyntagen til Fodboldens Corona-regler, som kan læses her. De er lavet ud fra retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, Kulturministeriet og Danmarks Idrætsforbund, som blandt andet siger, at der ikke må laves sociale aktiviteter i forbindelse med træningen. Derfor er det fortsat ikke tilladt at opholde sig på og omkring banerne uden at være en del af en afgrænset træningsgruppe.

 

Åbningen af cafeterierne sker under de gældende regler for restaurationsbranchen, som er lavet af Erhvervsministeriet. Dette betyder, at personer gerne må opholde sig i cafeteriet og nyde deres mad og drikke under de samme forudsætninger, som man må på en restaurant. Der må dog IKKE laves sociale arrangementer i klubbens cafeteria. Åbningen for cafeterierne handler dermed om at give mulighed for at skabe noget omsætning i klubben, mens den sociale aktivitet må vente.

 

I forbindelse med åbningen af cafeteriet skal I være opmærksomme på følgende:

  • Cafeterielokalet skal indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der skal laves afstandsmarkering ved disken, og hvor der ellers kan opstå flaskehalse.
  • Der skiltes i relevant omfang med max antal gæster i lokalet, fx via et skilt på døren
  • Udendørsarealer som tilhører cafeteriet, dette kunne fx være en terrasse, indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, fx ved at tage initiativer til at undgå kødannelse/sammenstimling. Terrasser mv. skal være tydeligt afmærkede, og det er ikke tilladt at sætte bænke op på græsarealer, da disse typisk hører med til arealet, der bruges til træning, og dermed er underlagt et andet reglement (som er protokollen for træning)
  • Der skal være nem adgang til håndhygiejne. Der skal være vand og sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for gæster og medarbejdere.
  • Der skal udarbejdes en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) og sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, kasseapparater, dankortterminaler m.v. som hyppigt berøres af mange.
  • Der skal opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
  • Åbningen af cafeteriet skal respektere forsamlingsforbuddet, og I må således ikke servere for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Cafeteriet kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem selskaberne. Cafeteriet indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber. Fx kan personer, der spiser sammen, således sidde ved samme bord med almindelig afstand, mens det er vigtigt, at der er mindst 1 meters afstand til næste selskab. Som alternativ til mindst 1 meters afstand kan der etableres en fysisk barriere, fx i form af en skærm af plastic eller glas.

 

Læs desuden hele vejledningen fra Erhvervsministeriet her, hvis I overvejer at åbne jeres cafeteria.