DFU (Dansk Fodbolddommer Union og DBU Bredde har indgået en ny påsætningsaftale, som konkretiserer og fastlægger ansvarsfordelingen omkring dommerpåsætningen mellem DFU og DBU Bredde. Samtidig øger dommerklubberne og DBU fastholdelses- og kompetenceudviklingsindsatserne med det formål at fastholde flere dommere.

Den nye påsætningsaftale fastslår, at dommerpåsætningen til alle fodboldkampe, stævner og turneringer foretages af DBU Bredde og dermed den enkelte lokalunion med de følgende undtagelser:

  • Alle kampe arrangeret / udskrevet eller administreret af DGI (DGI’s turneringer og stævner)
  • Alle kampe arrangeret / udskrevet eller administreret af Dansk Firma Idræt eller dennes medlemmer. (Firmaidrættens stævner og turneringer samt rene lokale firmaturneringer / stævner)

For at sikre, at så mange kampe som muligt dømmes af uddannede dommere, så er det vigtigt, at lokalunionen kan bevare overblikket over de dommere, der er til rådighed for fællesskabet. Derfor skaber det udfordringer, hvis klubber eller trænere laver aftaler med dommere uden om systemet. Det er derfor aftalt, at klubberne skal bestille dommeren gennem lokalunionernes dommerpåsætter.
Klubber som arrangerer stævner og turneringer tilbydes som minimum samme vilkår, som de havde før påsætningsaftalen trådte i kraft.

Står din klub overfor at skulle bestille en eller flere dommere til et stævne, en kamp, en træningsturnering eller lignende, så kan du kontakte den enkelte lokalunions dommerpåsætter. Hvis I har spørgsmål til proceduren ved dommerbestilling, så må I endelig kontakte jeres lokalunion:

DBU Jylland
Tlf. 8939 9999 eller mail: info@dbujylland.dk

DBU Fyn
Tlf. 66178218 eller mail: info@dbufyn.dk

DBU Sjælland
Tlf. 4632 3366 eller mail: info@dbusjaelland.dk

DBU København
Tlf. 3927 7144 eller mail: info@dbukoebenhavn.dk

DBU Lolland-Falster
Tlf. 5482 6768 eller mail: info@dbulolland-falster.dk

DBU Bornholm
Tlf. 5695 7007 eller mail: info@dbubornholm.dk

DBU Bredde dommerpåsætning

Hvad er fordelene ved at bestille dommere direkte fra lokalunionerne i DBU Bredde?+

I vil opleve et styrket serviceniveau i forbindelse med f.eks. afregning af omkostningsgodtgørelse og en større forsyningssikkerhed.
Med over 3000 aktive dommere på landsplan har vi de bedst mulige forudsætninger for at finde den rette dommer til netop jeres kamp. Og skulle dommeren blive forhindret, så har vi de bedste muligheder for at finde en egnet erstatning. Vi sørger for årlige teoretiske og fysiske tests, så vi sikrer, at dommeren har det fornødne niveau. Gennem tilskud til dommergrunduddannelsen og efteruddannelse sørger vi for at uddanne nye og bl.a. sammen med dommerklubberne at udvikle kompetencerne hos de eksisterende dommere.

Hvad betyder dette for min klub?+

Det betyder, at I skal kontakte jeres lokalunion for at bestille en dommer til kampe, stævner o. lignende. I må ikke kontakte dommeren direkte.
På den måde sikrer vi, at der er gennemsigtighed omkring, hvem der har dømt kampen, hvem der reelt er til rådighed ved dommerbestillinger og afbud og samtidig sørger DBU Bredde for omkostningsgodtgørelse til dommeren.

Hvorfor må vi ikke kontakte dommeren direkte?+

For at sikre, at så mange kampe som muligt dømmes af uddannede dommere, så er det vigtigt, at lokalunionen kan bevare overblikket over de dommere, der er til rådighed for fællesskabet. Derfor skaber det udfordringer, hvis klubber eller trænere laver aftaler med dommere uden om systemet. Det er derfor aftalt, at klubberne skal bestille dommeren gennem lokalunionernes dommerpåsætter.

Kan jeg stadig benytte klubdommere?+

Ja, når der er tale om døm-selv-kampe, så kan klubben som hidtil benytte en klubdommer. En klubdommer er en uddannet dommer, kampleder, frivillig leder eller lignende, som har et tilhørsforhold til en af de to klubber.

Hvilke kampe er ikke omfattet af påsætningsaftalen mellem DFU og DBU Bredde?+
  • Alle kampe arrangeret / udskrevet eller administreret af DGI (DGI’s turneringer og stævner)
  • Alle kampe arrangeret / udskrevet eller administreret af Dansk Firma Idræt eller dennes medlemmer. (Firmaidrættens stævner og turneringer samt rene lokale firmaturneringer / stævner)
Hvis vi mangler en dommer, og der er en dommer på anlægget, der lige er færdig med sin kamp, må vi så spørge, om han vil dømme den?+

Som udgangspunkt skal påsætningen foregå gennem kontoret, men nødsituationer kan opstå. Hvis en dommer eller lokaldommer af den ene eller anden grund er udeblevet, kan dommeren spørges. Hvis dommeren accepterer og dømmer kampen, så skal klubben efterfølgende melde ind til lokalunionen, hvem der har dømt kampen.

Vi har altid fået dommer X til at dømme vores kampe, kan vi ikke blive ved med det?+

Bestilling af dommer skal altid gå igennem lokalunionen, som så vil se på mulighederne.