IT-udviklingen i DBU er gået stærkt de seneste år, og udviklingen vil fortsætte for fuld styrke de kommende år. De mange IT-værktøjer og services sikrer klubberne - og ikke mindst deres medlemmer - en lettere hverdag, når man benytter de forskellige muligheder, som DBU tilbyder. Den fortsatte udvikling og vedligehold af IT-services og værktøjer forudsætter en øget investering fra både DBU, DBU A/S, Divisionsforeningen og DBU Bredde såvel som fra klubberne, og derfor stiger prisen på IT-licensen.   

Klubberne har siden starten på DBU’s IT-rejse kun i begrænset omfang understøttet IT-udviklingen økonomisk, og der er gennem flere år udviklet mange nye services, som i stigende grad benyttes – uden at priserne er steget. DBU Bredde har derfor besluttet at bidrage til den videre udvikling til glæde for klubberne og deres medlemmer med 4,5 mio. om året fra 2023, men starter allerede fra 2021 med 1,5 mio. årligt.

Der er i flere år fra DBU’s og lokalunionernes side investeret massivt i digital omstilling, både for at give klubberne opdaterede værktøjer, apps og administrationssystemer, men ikke mindst for at klubberne kan være trygge ved, at deres systemer lever op til kravene omkring datasikkerhed og overholdelse af GDPR-regler.

Fra 2021 vil der komme en øget betaling per medlem, for at kunne imødekomme de ambitioner, der er for dansk fodbolds digitale udvikling. I 2021 vil det betyde, at hver klub skal betale en grundtakst på 500 kroner plus 6,75 kroner per medlem. Beløbet per medlem vil være stigende frem til 2023, men selve grundtaksten vil være den samme hvert år. Prisen per medlem vil i 2022 stige til 11,25 kroner pr. medlem og til 16 kroner i 2023.

De allerstørste klubber i Danmark betalte i 2020 kun kr. 4.380, - årligt for at benyttes stort set samtlige DBU’s IT-systemer. Derfor vurderer DBU Breddes bestyrelse nu, at det er på tide at sætte prisen lidt op.

Det fulde beløb vil blive opkrævet direkte ved klubberne, men det er tanken at klubberne via en kontingentforhøjelse reelt skal sende regningen videre til klubbernes medlemmer.

Faktaboks

DBU Breddes bestyrelse besluttede på mødet den 9. november en model som betyder, at alle klubber, store som små, fra 2021 i grundtakst skal betale kr. 500,- årligt i IT-gebyr samt yderligere et beløb pr. medlem af klubben. Beløbet pr. medlem vil være stigende frem til og med 2023, men Grundtaksten på 500,- vil være den samme.

IT-gebyr 2021-2023:  
IT-gebyr 2021: 500,- pr. klub + 6,75 pr. medlem
IT-gebyr 2022: 500,- pr. klub + 11,25 pr. medlem
IT-gebyr 2023 500,- pr. klub+ 16,00 pr. medlem
   
IT-gebyr 2020 (nuværende):  
0-99 medlemmer: 400,-
100-299 medlemmer:    1.060,-
300-499 medlemmer:    1.725,-
500-799 medlemmer:   2.780,-
800-999 medlemmer:  3.710,-
1000-xx medlemmer:    4.380,-