Siden er opdateret den 9. december kl. 13.00

 

Regler i forbindelse med kampe og stævner

Der stilles krav om coronapas for betalende tilskuere i forbindelse med idrætsarrangementer med flere end 100 tilskuere indendørs og 1.000 tilskuere udendørs, uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere. Ved betalende tilskuere forstås det antal billetter, der udbydes til kampen. Hvis tilskuerne har fået gratis billetter, som normalvis ville være udbudt til salg, er disse også omfattet af coronapaskravet.

Coronapaskravet gælder som udgangspunkt ikke forældre eller deltagere ved fx børneidrætsstævner uanset stævnets størrelse.
Vær dog opmærksom på, at hvis tilstedeværelsen af forældre er begrundet i, at der er udbudt tilskuerbilletter til begivenheden (flere end 100 billetter indendørs eller 1.000 billetter udendørs), og forældrene derfor vil være at betragte som tilskuere, gælder der krav om coronapas.
Dette vil dog som regel ikke være tilfældet ved et almindeligt børnefodboldstævne.

Kravet om coronapas gælder ikke udøvere, trænere, dommere eller frivillige.

Ansatte, frivillige mv. på steder, der er omfattet af krav om coronapas, forventes at opfordres til selv at leve op til kravet. Dette gælder altså ansatte og frivillige, der arbejder i forbindelse med kampe med flere end 100 betalende tilskuere indendørs eller 1.000 betalende tilskuere udendørs.

 

Regler i forbindelse med indendørs servering i klubhuse

Angående jeres cafeteria/klubhuse gælder reglerne for serveringssteder. Her lyder det, at der skal ske lukning af serveringssteder i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00.

Derudover indføres der krav om mundbind/visir for gæster og ansatte på indendørs serveringssteder (dog med undtagelser svarende til tidligere krav, fx for siddende gæster og for ansatte, som kan fremvise coronapas). Derudover er der krav om, at I skal skilte med reglerne for mundbind og coronapas.

Find skilte, I kan bruge, her.

 

Kontrol af coronapas

Det er som udgangspunkt arrangørens ansvar at kontrollere coronapas. Den pågældende arrangør skal påse, at besøgende kan fremvise et gyldigt coronapas, hvor det er påkrævet.

Kan der ikke fremvises et gyldigt coronapas, medfører det bortvisning.

En besøgende kan straffes med bøde, hvis personen ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist. Arrangøren kan få en bøde, hvis arrangøren ikke sikrer sig, at der kun bliver lukket besøgende ind, der kan forevise et gyldigt coronapas. Det er Rigspolitiet, der vil fastsætte bødeniveauet og håndhæve de gældende regler.

Coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller ved første naturlige kundekontakt fx i et klubhus med servering/indtagelse af mad på stedet. Det er vigtigt at understrege, at arrangøren har et ansvar for, at alle kunder bliver kontrolleret. Det gælder også åbne arrangementer, hvor der ikke er fast tilmelding.

Vær opmærksom på, at børn under 15 år (til og med 14 år) er undtaget kravet om coronapas. Der kan desuden også være andre personer, der er undtaget kravet. Disse skal kunne fremvise dokumentation fra et borgerserviceccenter for at være undtaget for test.

 

 

Følg med i retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside her

 

 

9 spørgsmål og svar om, hvad genindførslen af coronapasset betyder for fodbolden

Hvornår stilles der krav om coronapas i fodbolden?+

Kravet om coronapas træder i kraft, når der er flere end 200 betalende tilskuere indendørs eller flere end 2.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid.

Hvad menes der med betalende tilskuere?+

Betalende tilskuere er defineret som det antal billetter, der er udstedt til det pågældende arrangement. Det betyder altså, at billetter, der har været gratis, tæller med i det samlede antal tilskuere.

Ved et almindeligt børnefodboldstævne udbydes der som regel ikke billetter, og derfor er fx forældre ikke her underlagt kravet om coronapas, heller ikke selvom det er et stort stævne.

Er der en aldersgrænse for, hvornår tilskuere er omfattet af kravet om coronapas?+

Kravet om coronapas gælder tilskuere, der er fyldt 15 år og op.

Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?+

Ansvaret for at kontrollere coronapas ligger hos den ansvarlige arrangør. Personer, der ikke kan fremvise et coronapas, skal bortvises. Både arrangøren og personer, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter efter at være blevet bortvist, kan blive straffet.

Er der regler for, hvordan coronapas skal kontrolleres?+

Ja, coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller umiddelbart derefter (ved første kundekontakt). Det skal sikres, at alle tilskuere på 15 år og derover kan fremvise coronapas.

Er der krav om coronapas for spillere ved fodboldkampe og -stævner?+

Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

Er der krav om coronapas for trænere, dommere og frivillige?+

Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

Er der krav om coronapas for forældre ved fx børnestævner?+

Nej, kravet gælder som udgangspunkt ikke forældre eller deltagere ved fx børnefodboldstævner Hvis tilstedeværelsen af forældre er begrundet i, at der er udbudt 200 billetter indendørs eller 2.000 billetter udendørs, og forældrene derfor vil være at betragte som tilskuere, gælder der krav om coronapas.

Hvor længe gælder en negativ kvik- eller PCR-test som gyldigt coronapas?+

Fra mandag den 29. november er en negativ PCR-test gyldig i 72 timer, mens en lyntest gælder 48 timer.