I september ændrede myndighederne deres anbefalinger for børn og unge, der har været i nær kontakt med en coronasmittet. Fra isolation og test blev anbefalingerne ændret til kun test. Dette gælder både i dagtilbud, grundskoler og fritidstilbud, herunder fodboldklubber.

I den forbindelse har en del idrætsforeninger efterspurgt informationsmateriale, som let kan lægges op både digitalt på hjemmeside, infoskærm og sociale medier, såvel som fysisk i klubhuse, mv. Det info-materiale har myndighederne nu klar.


Materialet er tilgængeligt online

Infomaterialet består af følgende:

  • Infotekster som nemt kan tilpasses ned til den enkelte forening
  • Plakater til print
  • SoMe-grafikker og tekster til direkte brug på relevante sociale medier
  • Grafikker til digitale infoskærme
  • Webbannere til hjemmesider – ved klikbare bannere opfordres der til, at der linkes til følgende side på coronasmitte.dk: Testanbefalinger for børn og unge (coronasmitte.dk)
  • Pjece med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for børn i fodboldklubber mv., der er nære kontakter


De særlige retningslinjer for børn og unge
Der er lavet særlige retningslinjer for børn og unge (også ikke-færdigvaccinerede) i idræts-/fritidsregi, der bliver defineret som nær kontakt. Formålet er, at børn og unge kan opretholde et normalt hverdagsliv, herunder særligt i forhold til skolegang og dagtilbud, men også at de kan komme til fx deres ugentlige fodboldtræninger, selvom de har været i nær kontakt med en smittet.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de pågældende børn og unge, som er nære kontakter til en smittet, ikke ses med mange børn og personer, som de ikke i andet regi omgås dagligt eller ugentligt. Det anbefales derfor, at de pågældende børn ikke deltager i større arrangementer, herunder kampe og stævner mv. Læs nærmere herom hos Sundhedsstyrelsen.

Børn der er nære kontakter, som hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet indenfor de seneste 12 måneder, anbefales at blive testet hurtigst muligt, når de defineres som nære kontakter, samt PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever, der følger dette, skal dermed ikke isoleres og kan fortsætte deres normale hverdag, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.

NB: Børn, som bliver nære kontakter til en smittet person i hjemmet (fx. søskende eller forældre), anbefales dog at blive hjemme, til barnet har fået negativt svar på den sidste test på 6. dagen.