17 fodboldildsjæle har nu fået papir på deres lederkompetencer ved at gennemføre uddannelsen Fodboldledelse i praksis. Uddannelsen er blevet til i samarbejde mellem Erhvervsakademi Dania i Randers og DBU Bredde og er den første af sin art i Danmark inden for fodboldens verden.

To af dem, der har fået et godt udbytte af uddannelsen, er Jakob Dalgaard, der er ansvarlig for ATK+ centeret i Viborg FF, og Mikkel Bondgaard, der er ansat som børneansvarlig i Hellerup IK.

Konkret og praksisnært indhold
De to unge fodboldledere fortæller, at de har taget gode, nye input med hjem til deres respektive klubber.

- Undervisningen gav masser af ny viden og var baseret på konkrete problemstillinger, så det var meget interessant og brugbart. Det handlede for eksempel om, hvordan man kan få alle i klubben til at arbejde i en fælles retning, som er noget af det, jeg synes, der er vildt fedt ved at være i en fodboldklub, lyder det fra Jakob Dalgaard.

Mikkel Bondgaard fremhæver også uddannelsens praksisnære indhold:

Fodboldledelseipraksis Jakobdalgaard Viborg FF Jakob Dalgaard er ansvarlig for Viborg FF's ATK+ center. Foto: Viborg FF

- Meget af det, der blev undervist i, er ting, vi allerede gør, men bevidstgørelsen om hvorfor og hvordan, har jeg fået rigtig meget ud af. Blandt andet omkring ledelsesformer, kommunikation, personlighedstyper og motivation, siger han.

Inspirerende sparring med andre klubledere
Selvom Jakob Dalgaard og Mikkel Bondgaard til dagligt færdes i store klubber, har mødet med de andre deltagere fra både store og mindre fodboldklubber givet dem ny indsigt og relevant sparring.

- På uddannelsen møder man mange forskellige mennesker med forskellige ledelsesposter i vidt forskellig størrelse klubber, så det har givet et rigtig godt indblik i Forenings-Danmark. HIK er en stor klub med ansatte og mange medlemmer, så vi har et ret professionaliseret setup, men jeg synes, at vi som store klubber kan tage meget med fra at lytte til små klubber. De har plads til at være lidt mere kreative, fordi de er færre personer, og pengene ikke rækker så langt, fortæller Mikkel Bondgaard.

Fodboldledelseipraksis2022 Mikkelbondgaard(Midten) Red Mikkel Bondgaard (i midten) er børneansvarlig i Hellerup IK. Foto: DBU Bredde

Jakob Dalgaard fremhæver også erfaringsudveksling og inspiration fra de øvrige deltagere som en vigtig bonus på uddannelsen, som har været med til at ruste begge de unge ledere yderligere til opgaverne i hver deres klub.

Uddannelsen strækker sig over syv undervisningsgange og afsluttes med en mindre skriftlig opgave samt mundtlig eksamen med udgangspunkt i en individuel case.

- Meget foregår online og som hybridundervisning tre timer en hverdagsaften i nogle uger, så det er til at have med at gøre. Jeg har allerede anbefalet det til klubbens andre ledere, for det er værd at prioritere og bruge tid på, afslutter Mikkel Bondgaard.

Fakta: Fodboldledelse i praksis

  • Uddannelsen er baseret på erhvervsakademifaget ”Ledelse i praksis”.
  • Indholdet er skræddersyet til ledere i fodboldklubber med det formål at styrke deltagernes ledelsesmæssige værktøjer, f.eks. strategisk og kommunikativt, og give redskaber til personlig udvikling, f.eks. via indsigt i personlighedstyper.
  • Målgruppen er fodboldledere eller andre, der har ambition om at blive det.
  • Uddannelsen foregår som hybrid-undervisning, dvs. via enten fysisk eller online deltagelse.
  • Deltagere opnår 10 ECTS-point efter bestået eksamen til brug for videre uddannelse.
  • Læs mere om uddannelsen her.


Få besked når næste forløb udbydes
Lyder Fodboldledelse i praksis som noget for dig? Så kan du komme i betragtning til at blive optaget på det næste forløb i foråret 2023.

Hvis du vil kontaktes, når det er muligt at ansøge om optagelse, kan du registrere dig nedenfor. Ellers kan du holde dig opdateret på din lokalunions hjemmeside.

Registrér dig her:


Har du spørgsmål til uddannelsen?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Poul Duus Gilling
Henrik Selch