Både DBU’s velkendte klubrådgivere og nyansatte børneklubrådgivere står klar til at hjælpe klubber, der gerne vil arbejde målrettet med deres børnefodboldmiljø. Oplevelsen landet over er, at klubberne generelt tager rigtig godt imod initiativet om DBU Børneklub.

- Interessen er stor, og klubberne tager generelt rigtig godt imod DBU Børneklub. De glæder sig over de konkrete anbefalinger og vil gerne være en del af fortællingen og de budskaber, der ligger i at være DBU Børneklub, fortæller Birgitte Krustrup, der er klubrådgiver på Sjælland.

Denne oplevelse deler hendes kollega, Jan B. Larsen:

- Jeg har haft flere klubber, der selv har henvendt sig til mig, fordi de er interesserede i at blive DBU Børneklub. Alle henvendelser har været meget positivt stemte, men der er selvfølgelig også lidt forskel på, hvor de enkelte klubber er i forhold til arbejdet med deres børnemiljøer. Nogle klubber er allerede i gang, andre vil gerne i gang hurtigst muligt, nogle vil gerne booke et møde, hvor de kan høre lidt mere, og endelig er der dem, der måske får brug for lidt mere hjælp henimod at blive DBU Børneklub. Men fælles er, at de er meget positive overfor initiativet og konceptet.

Også i landets hovedstad virker klubberne interesserede i DBU Børneklub-konceptet.

- Der er glædeligvis godt gang i henvendelserne fra de københavnske medlemsklubber. Konceptet skal naturligvis tilpasses den enkelte klub, for meningen er jo ikke, at vi skal gøre alle klubberne ens. Vi skal sørge for, at hver enkelt klub, der gerne vil være DBU Børneklub, udvikler deres børnemiljø i en positiv retning, og det kan anbefalingerne i DBU Børneklub hjælpe med, udtaler Henrik Selch, der er ansvarlig for DBU Børneklub-konceptet i København.

Klubrådgiverne understreger samtidigt, at de 25 timers gratis hjælp og rådgivning henimod at blive DBU Børneklub er værdsat af klubberne.

Også klubrådgiverne længere vest på oplever stor interesse fra klubberne og optimisme omkring projektet.

- Der er stor interesse fra klubbernes side, og de er vældig positive omkring hele børnestrategien. Men stort set alle de klubber, jeg taler med, har også brug for lidt betænkningstid, før de bare skriver under på en aftale om at arbejde hen i mod at blive DBU Børneklub. Der jo typisk flere i klubben, der skal ind over projektet, og klubben skal naturligvis være klar til at gå ind i det for, at de for alvor kan prioritere børnefodbolden, så det ser jeg faktisk kun som noget positivt, forklarer klubrådgiver i Jylland, Kristine Pedersen.

Præcis denne oplevelse har hendes nordjyske kollega, Klaus Gertsen, også:

- Jeg har mange klubber, der har vist positiv interesse, men de respektive klubber vil også gerne vende det i hele bestyrelsen, inden de tager en endelig beslutning, og det synes jeg jo sådan set bare, er den helt rigtige måde at gøre det på.

Fra Fyn er meldingerne om DBU Børneklubs modtagelse også positive. Her kan du læse historien om ØB, der blev den første fynske klub til at underskrive en samarbejdsaftale om at arbejde henimod at blive DBU Børneklub.

På Lolland og Falster er der i alt 25 fodboldklubber med børnefodbold og heraf har en god del vist interesse for muligheden for at blive DBU Børneklub. På Bornholm har lokalunionen haft kontakt til de fleste klubber omkring det indledende arbejde med DBU Børneklub, og flere klubber er blevet inspireret af konceptet. Der er nu dialog med et par klubber med det formål at skabe de bedste rammer for det videre arbejde henimod at blive DBU Børneklub.

 

 

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du altid velkommen til at kontakte din lokale klubrådgiver eller lokalunion, som kan hjælpe din klub på vej.

Læs om lanceringen af DBU Børneklub her