Samtidig med, at der blev indført en række restriktioner i anden halvdel af december, kom Epidemikommissionen med en anbefaling til danskerne om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter i juleferien. Anbefalingen førte til, at en lang række foreninger aflyste deres planlagte aktiviteter i denne periode. Eksempelvis store jule- og nytårsstævner.

Folketingets partier vedtog samtidig, at der skulle afsættes midler til at kompensere foreningernes tab, og DIF og DGI’s corona-hjælpepulje har i den forbindelse modtaget 16,2 millioner kroner. Det er disse midler, som nu kan søges.

 

Hvad kan vi søge dækning for i denne pulje?

Puljen kan kun yde tilskud til dækning af tabte nettoindtægter fra aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 - 15. januar 2022. Puljen kan ikke, som det har været tilfældet i tidligere ansøgningsrunder, yde tilskud til dækning af tabte indtægter på grund manglende kontingentbetalinger, manglende sponsorindtægter samt ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreninger.

Læs mere i retningslinjerne, som kan downloades her.

OBS: Alle ansøgere, også tidligere ansøgere, anbefales at orientere sig i de nuværende retningslinjerne for puljen, da disse er opdateret siden seneste ansøgningsrunde.

 

Sådan søger I DIF og DGI's corona-hjælpepulje

Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Som forening skal I benytte jeres unikke CFR-nummer, som I også bruger, når I registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal jeres forening have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler.